Antik Yunan

Antik Yunanistan: bugünkü Yunanistan toprakları ile çevresinde yaşayan toplumların kurduğu devlet ve uygarlıkların, MÖ 756 (Arkaik dönem) ile MÖ 146 (Roma işgâli) tarihleri arasında hüküm sürdükleri bölgenin adı. Balkanlar'a göç eden Yunan kabilelerin kurmuş olduğu Yunan şehir devletleri demokrasinin ilk temellerinin atıldığı yerlerdir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Antik Yunan ilgili konular

 • Mora

  Mora Güney Yunanistan'ın büyük bir kısmını içine alan, dut yaprağı biçimindeki denize uzanan kara parçası. Morea, Latince “dut” manas
 • Achaia

  Achaea, adını günümüzde Mora Yarımadası'ndaki antik şehirden alan Roma İmparatorluğu'nun bir eyâleti.
 • Venus de Milo

  Venus de Milo Antik Yunan Heykel sanatının en ünlü örneklerinden birisidir. Afrodit Yunan Mitolojisi`nde aşk tanrısıdır ve temsilî gezegeni
 • Yunanistan tarihi

  Yunanistan'ın ilk sakinlerine sıklıkla Pelasgi, yani "deniz halkı" denirdi. Yarımadanın bu sakinleri kuzeyden göçen işgalcilerin etkisi ile g
 • 1967-1974 Yunanistan Askerî Cuntası

  1967-1974 Yunanistan Askeri Cuntası, 1967 ile 1974 yılları arasında Yunanistan'da iktidarı ellerinde bulunduran bir dizi sağ-kanat askeri hükü
 • Sikyon

  Sikyon, Peleponez yarımadasının kuzeyinde, Korint ve Achaea kentleri arasında bulunan Antik Yunan kenti.
 • 15 Temmuz 1974 Darbesi

  15 Temmuz 1974 Darbesi veya 1974'te Kıbrıs'ta askerî ihtilâl veya Kıbrıs'ta Yunan Darbesi, 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunanistan'daki askeri cunta
Antik Yunan
Antik Yunan