Antisemitizm

Kısaca: Yahudilere karşı düşmanca duygular besleyen ve Yahudilere karşı.ayırt edici tedbirler alınmasını isteyenlerin görüşü veya tutumu. Roma imparatorluğunda (İskenderiye'de Yahudi katliamı) antisemitizm, bir cezalandırma (İsa'nın çarmıha gerilişinin intikamını almak) ve önleyici tedbir olarak tasarlanmıştı (Hıristiyan inancını her türlü Yahudi sızmasından koruma). Ortaçağda Yahudiler aleyhine saçma söylentiler (meselâ Hıristiyan çocuklarının Yahudi âyinlerinde kurban edilmesi) dolaştı: Haçlı sefer ...devamı ☟

Antisemitizm
Antisemitizm

Yahudilere karşı düşmanca duygular besleyen ve Yahudilere karşı.ayırt edici tedbirler alınmasını isteyenlerin görüşü veya tutumu.

Roma imparatorluğunda (İskenderiye'de Yahudi katliamı) antisemitizm, bir cezalandırma (İsa'nın çarmıha gerilişinin intikamını almak) ve önleyici tedbir olarak tasarlanmıştı (Hıristiyan inancını her türlü Yahudi sızmasından koruma). Ortaçağda Yahudiler aleyhine saçma söylentiler (mesela Hıristiyan çocuklarının Yahudi ayinlerinde kurban edilmesi) dolaştı: Haçlı seferleri halkın bu inançlarını körükledi.

Yahudiler Fransa'dan, İngiltere'den, Almanya, İtalya ve İspanya'dan kovuldular. Batı Avrupa'da zulüm görünce Doğu Avrupa'ya sığındılar. Dini sebeplere iktisadi sebepler eklendi. Faizle para vermek Hıristiyanlara yasaktı; Yahudiler rehin karşılığı ödünç verir oldular. Toprak sahibi olamayacakları için şehirlere akın ettiler, borçluların kinini ve başarıları ile herkesin kıskançlığını uyandırdılar.

Yahudilere karşı alınan tedbirler kaldırılınca bazı Yahudiler, özellikle XIX. yy. da mali, iktisadi ve siyasi alanlarda önemli mevkiler edindiler; bunun üzerine Yahudi aleyhtarlığı birçok nazariyeci tarafından doktrin haline getirildi, XIX. yy. sonlarında da birçok memlekete yayıldı. Fransa'da daha çok bir doktrin çerçevesinde kaldı (Drumont, 1890'a doğru) ve Dreyfus meselesi ile doruğuna vardı. Fakat Çarlık Rusyası'nda ve Doğu Avrupa'da kanlı pogromlara ve soygunlara yol açtı.

Antisemitizmin en şiddetli şekillerinden biri 1933'ten sonra Hitler ve Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi partisi tarafından ortaya atıldı, Almanya'da ve İkinci Dünya savaşında Alman orduları tarafından işgal edilen memleketlerde uygulandı. Yahudilere karşı alınan tedbirlerin hedefi, bu maksatla hazırlanmış toplama kamplarında sistemli bir şekilde yok edilmeleri idi.

1933 ile 1945 arası en azından altı milyon Avrupalı Yahudi öldürüldü; en büyük katliam Polonya'da yapıldı. Bugün, sosyal planda antisemitizm bazen Yahudilerle temastan kaçınma şeklinde olur. Bu durum birçok memlekette, özellikle A.B.D.'de, hatta en önemli Yahudi cemaatinin toplu olarak bulunduğu New York'ta bile görülmektedir.

Antisemitizm

Antisemitistlerin görüş ve tutumu.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Antisemitizm Resimleri

İslam ve antisemitizm
3 yıl önce

İslam ve antisemitizm, Yahudilere ve Yahudiliğe karşı İslami öğretiler ve İslam hakimiyeti altındaki Yahudilere yapılan muamelelerle ilgilidir. 7. yüzyılda...

Arap dünyasında Antisemitizm
6 yıl önce

Arap dünyasında Antisemitizm, Yahudilere karşı uygulanan ayrımcılığa atıfta bulunur. Her ne kadar Araplar da Yahudiler gibi Sami ırkına mensup bir halk...

Türkiye'de antisemitizm
3 yıl önce

Türkiye'de antisemitizm, Yahudi etnik geçmişi, kültürü veya dini baz alınarak Türkiye Yahudilerine karşı beslenen nefrettir. Türkiye 2009'un sonunda, 23...

1934 Trakya Olayları
3 yıl önce

görevini beş yıl süreyle yürüten İbrahim Tali Öngören getirilmişti. Antisemitizm ile birlikte faşizm dalgası yayıldı ve Türkiye'de de taraftar topladı...

Filosemitizm
6 yıl önce

Cellatları") kitabının yazarı Daniel Goldhagen, filosemitizmin gizli antisemitizm olduğunu savunur. Rakibi Norman Finkelstein da ona katılmaktadır. Bu...

Elza Niyego Olayı
6 yıl önce

başka bir hasta tarafından öldürüldü. Türkiye'de Yahudilik Türkiye'de antisemitizm Sami Ginzburg Olayı 1934 Trakya Olayları Yahya Koçoğlu: Azınlık Gençleri...

Elza Niyego Olayı, 13 Ocak, 1927, 1928, Ermeni, Hrant Dink Suikasti, II. Abdülhamit, Rum, Rus, Rıfat N. Bali, Türkiye
Özbekistan'daki Yahudilerin tarihi
3 yıl önce

göre ülkede artan aşırı İslamcılığa rağmen Yahudilerin en büyük sorunu antisemitizm değil ekonomidir. Mayıs 2005'te gerçekleşen Andican olayları nedeniyle...

Christos Tsiolkas
6 yıl önce

tarihinin yükünü — özellikle antisemitizm ve soykırım dehşetini — değil, daha huzur kaçırıcı biçimde, ırkçılık ve antisemitizmin günümüzdeki inatçı devamlılığını...

Christos Tsiolkas, , , í–lü Avrupa