Antropozofi

Kısaca: Rudolf Steiner (1861-1925) tarafından kurulan mistik bir felsefe akımı. Akımın 'ak büyük' sözcüğünden özetlenebilen görüşü, insan ruhunun doğa-üstü güçlerden etkilenmeksizin, bunlara ulaşabilme amacıyla eğitilip hazırlanmasını öngörmektedir. ...devamı ☟

Antropozofi
Antropozofi

Rudolf Steiner (1861-1925) tarafından kurulan mistik bir felsefe akımı. Akımın 'ak büyük' sözcüğünden özetlenebilen görüşü, insan ruhunun doğa-üstü güçlerden etkilenmeksizin, bunlara ulaşabilme amacıyla eğitilip hazırlanmasını öngörmektedir. Antropozofistlerin düşüncesine göre, mimarlık ürünü bu eğitim-hazırlanma sürecinin iinde yer alacağı mekanı yaratacağı için, 'ak büyünü'nün bir aracı olmalıdır. Söz konusu düşünsel temellendirme 1910'larla 1920'lerde bir Antropozofik Mimarlık'ın doğuşuna neden olmuştur. En ilginç örneği Basel yakınlarındaki Dornach'ta bulunan 'Goettheanum' adlı yapı olan Antropozofik Mimarlık, iddialarının farklılığına karşın, Ekspresyonist Mimarlık'ın bir yan kolundan başka birşey değildir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Antropozofi Resimleri

Rudolf Steiner
2 yıl önce

asıllı filozof, bilim adamı, eğitimci, sanatçı, ezoterist, yazar, antropozofi’nin kurucusu. 1861’de Kraljevec’de doğdu. Viyana Yüksek Teknik Okulu’nda...

Waldorf eğitimi
3 yıl önce

Waldorf eğitimi, Rudolf Steiner tarafından yine onun kurucusu sayıldığı antropozofi ilkeleri üzerinde şekillenen bir eğitim sistemidir. 20. yüzyılın başlarında...

Reenkarnasyon
3 yıl önce

kendimiz yaratıyoruz. Antropozofinin mukadderata bu bakış açısı neo-spiritüalist bakış açısına çok yakındır. (Bkz. Mukadderat). Antropozofi geçmiş yaşamları...

Reenkarnasyon, Ankh, Antik çağ, Brezilya, Budist, Budizm, Ekminezi, Gnostik, Hindu, Kabbala, Katharlar
Okült terimleri listesi
2 yıl önce

ilgili terimlerin bir listesi mevcuttur. Abramelin yağı Akaşa kayıtları Antropozofi Argenteum Astrum (en:A∴A∴) Ariozofi (en:Ariosophy) Asatru Astral seyahat...

Teozofi
2 yıl önce

Thomas Alva Edison, talyum elementini keşfeden William Crookes, sonradan antropozofiyi kuran Rudolf Steiner'dir. Batı Teozofisi'nin günümüzdeki sözcüleri birbirlerinden...

Teozofi, 1875, Agarta, Agnostisizm, Animizm, Astral seyahat, Ateizm, Atlantis, Aura, Buddha, Deizm
25 Şubat
2 yıl önce

1941) 1861 - Rudolf Steiner, Avusturyalı filozof, eğitimci, yazar ve antropozofinin kurucusu (ö. 1925) 1861 - Meir Dizengoff, Tel Aviv'in üçüncü belediye...

25 şubat, 25 şubat
Piet Mondrian
2 yıl önce

Blavatsky’nin çalışmaları ve ruhani bir akım olan Rudolf Steiner’ın Antropozofi estetik görüşünün daha sonraki gelişimini yakından etkilemiştir. Blavatsky’e...

Piet Mondrian, 1872, 1944, 1 şubat, Kübizm, New York, Pablo Picasso, Ressam, Soyut sanat, Taslak, George Braque
Ruh
3 yıl önce

varlıklara elemantallar da denilir. Rudolf Steiner tarafından kurulan Antropozofi, birçok görüşte Deneysel Spiritüalizm'e ve Teozofi'ye yakınlık gösterir...

Ruh, Din, Dini, Felsefe, Felsefi, Madde, Neo-spiritüalizm, Spiritüalizm Portalı, Taslak, İlahi irade yasaları