Anzaklar

Kısaca: 1. Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusunda savaşan, Avustralya'lı ve Yeni Zelanda'lı askerlere verilen isim. ...devamı ☟

Anzaklar
Anzaklar

1. Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusunda savaşan, Avustralya'lı ve Yeni Zelanda'lı askerlere verilen isim.

Anzak sözcüğü, Avustralya ve Yeni Zelanda kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin baş harflerinden meydana gelmiş bir kısaltmadır. Birinci Dünya Savaşı'nın başlarında bu iki ülkeye ait birliklerin katılmasıyla kurulan kolordu, bu kısaltılmış isimle tarihteki yerini almış, önce Çanakkale'de daha sonra Ortadoğu ve Avrupa savaş alanlarında müttefikleri hesabına önemli hizmetler başarmıştır. Ne varki adı geçen kolorduya ait olmak üzere kabul edilmiş olan bu Anzak kısaltması, çok geçmeden yalnızca o kuvvet değil, aynı zamanda o teşkilat içinde görev üstlenen tüm askerleri de kapsayan bir anlam kazanarak bir iftihar kaynağı, ortak bir soyadı haline gelmiştir. Böylece Anzaklar deyimi bu karma kolorduda görev almış en büyük komutandan, en rütbesiz ere kadar tüm askerleri belirleyen bir anlam taşımış ve bunlardan herbirinin de 'Ben Anzaklıyım' demesi suretiyle bu birliğin mensubu olduğunu anlatmaya yeterli olagelmiştir.

İlgili maddeler

*1. Dünya Savaşı

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu
6 yıl önce

Zelandalı askerlerden oluşan kolordudur. Bu kolordunun askerlerine Anzaklar denir. "Anzak" sözcüğü, "Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu" (Australian and...

ANZAK Koyu
3 yıl önce

Yapılan çıkarmadan sonra, plaj Anzaklar için ana üs konumuna gelmiştir. 25 Nisan 1985'teki Anzak Günü'nde, Türkiye hükûmeti Anzak Koyu ismini resmen kabul etti...

Kanlısırt Muharebesi
3 yıl önce

Muharebesi, Anzak Kolordusu'nun 6 Ağustos 1915 tarihinde Kanlısırt'a yönelik taarruzları ile bu bölgede üç gün süren çatışmalardır. Taarruzla Anzaklar Osmanlı...

Kanlısırt Muharebesi, 25 Nisan, 6 Ağustos, Anafartalar Cephesi, Arıburnu Cephesi, Avustralya, Birinci Kerevizdere Muharebesi, Birinci Kirte Muharebesi, Casus belli, Gelibolu Yarımadası, Kirte Bağları Muharebesi
Arıburnu Cephesi
3 yıl önce

ateşkes yaşandı. Anzaklar daha sonra geri alındılar. Altı ölü, on altı yaralıyla harekât başarısız olmuştu. Savaşın sonuna kadar Anzaklar tarafından Kabatepe’ye...

Arıburnu Cephesi, 11 Mayıs, 12 Ağustos, 1915, 1917 Rusya Devrimi, 19 Mayıs, 1 Mayıs, 25 Nisan, 2 Mayıs, 3 Mayıs, 4 Mayıs
Bekdiğin, Havza
4 yıl önce

uzaklıkta bulunmakta olup Atatürk, Anzaklar ve Şehit Veli Efendi adlarında üç mahalleden oluşmaktadır. Anzaklar mahallesi Havza-Samsun karayolunun 11...

Türkiye'nin dış ilişkileri
6 yıl önce

bölgelerinden Avustralya'ya yapılan göçlerle başlamıştır. I. Dünya Savaşı'nda Anzak birliklerinin Gelibolu'daki serüveni, savaş sonrasında ilişkileri olumlu...

Tekketepe Muharebesi
6 yıl önce

gün Anzak Kolordusu 2. Tümeni, Kocaçimen Tepesi–Conkbayırı hattına karşı, Sarı Bayır Harekatı olarak bilinen genel taarruza girişmişti. 2. Anzak Tümeni’nin...

Kocaçimen Tepe Muharebesi
6 yıl önce

Kocaçimen Tepe Muharebesi, 6 Ağustos 1915 tarihinde Anzak Kolordusu'na bağlı birliklerin Conk Bayırı Osmanlı mevzilerine taarruzlarıyla başlayan ve 10...

Kocaçimen Tepe Muharebesi, 10 Ağustos, 18 Mart, 25 Nisan, 6 Ağustos, Anafartalar Cephesi, Anzak, Arıburnu Cephesi, Avustralya, Birinci Anafartalar Savaşı, Birinci Kerevizdere Muharebesi