Tarih

Kısaca: Tarih, geçmişin olaylarını kaynak malzemelerin eleştirel bir incelemesine dayanarak kronolojik tutarlılık içinde irdeleyen ve genellikle bunların nedenleri konusunda açıklamalarda bulanan bilim dalı. 19. yüzyıl sonlarında çağdaş profesyonel tanımına kavuşmuş, amaç ve yöntemleri belli, özerk bir disiplindir. Doğa bilimleri gibi dolaysız gözleme dayanmak yerine, eksik ve kusurlu belgesel kayıtlardan ya da anlatılanlardan yola çıkarak akıl yürütme yoluyla geçmişte olanların çıkarsanmasını ve ...devamı ☟

Tarih
Tarih

Tarih, geçmişin olaylarını kaynak malzemelerin eleştirel bir incelemesine dayanarak kronolojik tutarlılık içinde irdeleyen ve genellikle bunların nedenleri konusunda açıklamalarda bulanan bilim dalı. 19. yüzyıl sonlarında çağdaş profesyonel tanımına kavuşmuş, amaç ve yöntemleri belli, özerk bir disiplindir. Doğa bilimleri gibi dolaysız gözleme dayanmak yerine, eksik ve kusurlu belgesel kayıtlardan ya da anlatılanlardan yola çıkarak akıl yürütme yoluyla geçmişte olanların çıkarsanmasını ve yeniden kurgulanmasını içerir. Başlıca yardımcı dalları arkeoloji, bibliyografya, kronoloji, diplomatik, yazıtbilim, soybilim, paleografi, mühürbilim ve metin incelemesidir. Eski bir toplumun işleyişi ve kurumları gibi sorunlarda ise antropolojiden, sosyolojiden ve ekonomiden yararlanır.

Tarihçi önce kaynaklarını bir dizi ilk incelemeden geçirir. Bunun ilk aşaması, kaynakların belirlenen amaç açısından uygun ve yeterli olup olmadığını saptamaya yönelik "dışsal eleştiri"dir. Her belgenin kaynağının, tarihinin ve gerçekliğinin diplomatik, paleografi ve 17. yüzyıldan sonra geliştirilmiş öbür yan bilimler yardımıyla açıklığa kavuşturulması gerekir. Fransa'da 1821'de kurulan Ecole des Chartes, bu tekniklerden bazılarının sistematik biçimde öğretilmesini amaçlayan özel bir okuldur. Aynı konularda ilk uzmanlık seminerini 1854'te Viyana'da Theodor von Sickel başlatmıştır. 19. yüzyılın büyük kazanımlann-dan biri de anlatı kaynaklarının dayandığı edebiyat kaynaklarına gidilerek bunların daha gerçekçi biçimde değerlendirilmesidir. Leopold Von Ranke meslek yaşamına klasik edebiyat öğretmeni olarak başlamış, incelediği Yunan ve Latin yazarlannın ardındaki kaynakları daha iyi anlamak arzusuyla tarihe yönelmiştir.

Tarihçi "dışsal eleştiri" yoluyla kaynaklarını seçtikten sonra "içsel eleştiri" yoluyla bunları özümlemeye girişir. Bu aşamanın yöntemlerini de Alman klasik filologlar yetkinleştirmiştir. Latin şairlerin yapıtlarını yayıma hazırlayan Karl Lachmann çağdaş belge eleştirisinin yaratıcısı sayılır. Bu aşamada tarihçinin eldeki belgelerin dilini anlaması, metinde sonradan oluşmuş bozukluk ve hatalan gidermesi, aynca yazarlann düşünce yapısını kavramaya çalışması gerekir.

Bütün bu eleştirel işlemler yalnızca başlangıçtır; tarihçinin asıl işi ise elindeki malzemeden bir sentez oluşturmaktır. Artık tarihçi, bir teknisyenden çok şair ya da sanatçınınkine benzer yeteneklerle donanmış olmalıdır. İncelediği döneme ve kişilere yakınlık duyabilmeli, onlan kendi çağlarının koşullan içinde anlayabilmelidir. Çok farklı kültür ve uygarlıklarla böyle bir yakınlık içine giremeyen Rönesans ve Aydınlanma tarihçiliği, bu açıdan çağdaş tarihçilikten ayrılır.

19. yüzyılda gerçekleşen bilimsel ve belgesel tarihçilik devrimiyle tarih yazıcılığı edebiyattan, destansı anlatıdan, söylencelerden, resmi ideolojiden, tarihçinin bilinçli önyargılarından ve bu gibi etkilerle oluşturulan gerçekdışı kurgulamalardan aynşmıştır. Ama bu arada mutlak anlamda ideolojiler üstü, kesinlikle nesnel ve tarafsız bir tarihçilik yanılsaması da yaratılmıştır. Çağdaş tarihçi bunun olanaksızlığım bilmelidir, Çünkü bütün teknik titizliğine karşın o da içinde yaşadığı ve geçmişi algılayışını belirleyen toplumun parçasıdır; belgeleri seçmesine, konusunu tanımlamasına, ulaştığı senteze yansıyan bir dünyası vardır. Disiplininin bütün teknik gereklerine sadık kalmanın yanı sıra kendisini sürekli sorgulayan tarihçi tarihsel gerçeğe daha yakın görüntüler elde edebilir. Geçmişin birçok biçimde yorumlanabileceğini başından kabul ederek "tek yorum" saplantısından korunabilir ve geniş görüşlülükle farklı sentezlerden yararlanabilir.

İlgili konu başlıkları

*Tarih düşürme*Tarih sözlük anlamı *Tarihçi*Tarihsel döngü teorisi*Tarihsel materyalizm

Ayrıca bakınız

*Osmanlı Devleti*Türkiye*Ülke tarihleri*Türkiye tarihi *Amerikan tarihi *Ülkeler *İller * Tarihçiler * Türkiye tarihi * Tarih * Adana tarihi eserler ve turistik yerleri * İstanbul tarihi eserler ve turistik bilgiler * Ankara tarihi eserler ve turistik bilgiler * Bilim Tarihi * Afyonkarahisar tarihi eserler ve turistik bilgiler * İstanbul tarihi * Amerikan Tarihi * Amerikan Tarihi - Bölüm I * Tiyatronun tarihçesi * Kimya'nın tarihsel gelişimi * Avrupa siyasi tarihi - Coğrafi Keşifler * Meksika - Tarihi * Kronoloji Osmanlı Tarihi * Kayseri tarihi eserler ve turistik bilgiler * Amasya tarihi eserler ve turizm bilgileri * Bursa tarihi eserler ve turistik bilgiler * Nevşehir tarihi eserler ve turistik yerleri * Ankara tarihi * Sinema'nın tarihçesi * Eskişehir tarihi eserler ve turistik bilgiler * Balıkesir tarihi eserler ve turistik yerleri * İsveç tarihi * Biyoloji tarihsel gelişimi * Geometrinin tarihçesi * Trabzon tarihi eserler ve turistik yerler * Adıyaman tarihi eserler ve turistik yerler * Avrupa tarihi * Filistin tarihi * Muğla tarihi eserler ve turistik yerleri * Anadolu tarihi * Kronoloji - Dünya tarihi * İngiltere tarihi * İçel tarihi eserleri ve turistik yerleri * Bursa tarihi * Afganistan tarihi * Astronomi Tarihi * Konya tarihi eserler ve turistik yerler * Antalya tarihi eserler ve turistik yerler * Manisa tarihi eserler ve turistik yerler * Amerikan Tarihi - Bölüm II * Amerikan Tarihi - Bölüm VII * İspanya tarihi * Türk Tarihi * Aydın tarihi ve turistik yerleri * Adana tarihi * İsrail tarihi * Suriye tarihi * Arkeolojinin Tarihi * Kars tarihi ve turistik mekanlar * Amerikan Tarihi - Bölüm III * Çanakkale tarihi eserler ve turistik bilgiler * Avrupa siyasi tarihi - Reform Hareketleri * Kütahya tarihi ve turistik yerleri * İstanbul tarihsel yapılar * Divan Edebiyatı tarihçesi * Amerikan Tarihi - Bölüm IX * Amerikan Tarihi - Bölüm V * Afyonkarahisar tarihi * Aksaray tarihi ve turistk yerler * Fiziğin tarihsel gelişimi * Filistin tarihi - İsrail Devletinin kuruluşu * Amerikan Tarihi - Bölüm IV * Türk dili tarihsel gelişimi * Artvin tarihi eserler ve turistik bilgiler * Ağrı tarihi eserler ve turistik yerler * Bilimin tarih içindeki gelişimi * Fenerbahçe Tarihi * Nahçıvan tarihi * Çin tarihi * Malatya tarihi ve turistik eserler * Amerikan Tarihi - Bölüm VIII * Kastamonu tarihi * İzmir tarihi eserler ve turistik bilgiler * Sivas tarihi eserler ve turistik yerler * Mantığın tarihçesi * Amasya tarihi * Amerikan Tarihi - Bölüm VI * Ekoloji tarihsel Gelişim * Ermeni tarihi * Bingöl tarihi eserleri ve turistik bilgiler * Çanakkale tarihi * Endülüs tarihi * Sanat Tarihi * Denizli tarihi ve turistik yerleri * İstanbul tarihçesi * Osmanlı Padişahları doğum tarihleri * Avrupa siyasi tarihi * Kars tarihi * Uşak tarihi eserler ve turistik yerler * İran tarihi * Arnavutluk tarihi * Bünyan tarihçesi * Devşirme usulü tarihçesi * Kocaeli tarihi eserler ve turistik yerleri * Güney Afrika Cumhuriyeti tarihi * Türk tarihinde tasavvuf ve tarikatlar * Tarih sözlük anlamı * Hatay tarihi eserler ve turistik yerler

Tarih

1 . Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün:
"19 Mayıs 1919, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarihtir. O tarihte memleket karanlık günler yaşıyordu."-
2 . Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim:
"Milletler tarihte fatihlerden fazla adillere bağlıdırlar."- F. R. Atay.
3 . Evrensel tarihin herhangi bir bölümünü ele alan anlatı:
"Yakın Çağ tarihi."-
4 . Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı:
"Sen bana bir ata yadigârısın, geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın!"- R. H. Karay.
5 . Tarih kitabı:
"Cevdet Paşa'nın Osmanlı Tarihi."-
6 . Tarih dersi:
"Ertesi gün, tarih imtihanı vardı."- Y. Z. Ortaç.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
tarih atmak (veya koymak) tarih düşürmek tarihe geçmek tarihe karışmak

Tarih

Türkçe Tarih kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Datum, Geschichte, Historie

Tarih

Türkçe Tarih kelimesinin İngilizce karşılığı.
1. n. date, history, annals
2. date: bugünün tarihi today´s date. 6 Nisan 2008 tarihinde on 6 April 2008.
3. chronogram. tarih atmak/koymak /a/ to date, write the date on. tarih düşürmek /a/ to compose a chronogram to commemorate the date of (an event). tarih e karışmak to become a thing of the past. date. date.
4. date.

Tarih

Türkçe Tarih kelimesinin Fransızca karşılığı.
date [la]; quantième [le]; histoire [la]

misafir - 8 yıl önce
bence tarih geleceğimizi şekillendirmemizde bize yardımcı olabilecek tek kaynaktır.

misafir - 8 yıl önce
Tarihten ders alamıyorsak elbette tarih tekerrür eder.Yazıklar olsun.Kuraklıktan sonumuz gelmesin dıleyelim.

Celine Dion - 8 ay önce
Bu araştırmalar, tarihsel olayların anlamını ve etkilerini anlamamıza yardımcı olur. Ayrıca, tarih bilimi, tarihsel perspektifler sunarak günümüz olaylarını mapquest driving directions daha iyi anlamamıza da yardımcı olabilir.

meoktwi - 8 ay önce
Thanks for sharing very good information. Your blog has some really cool information. you read the post about Impressed. I'll bookmark your blog and come back for the next article. 먹튀검증

azusify - 7 ay önce
digital marketing agency: Discover a world of seamless connectivity and cutting-edge technology, offering a diverse range of digital solutions and services for the modern online landscape.

raj - 7 ay önce
Rajbet: Immerse yourself in the excitement of online gaming and gambling at Rajbet.world, where entertainment meets innovation, offering a captivating experience with a wide selection of games and betting options.

Samband - 7 ay önce
Lottery sambad online: Access the latest updates and insights into the world of lotteries at Lotterysambad.guru, your go-to source for comprehensive information and results on various lottery games and draws.

badshah - 7 ay önce
rummy online: Indulge in the excitement of skill-based gaming and thrilling rummy competitions at Badshahrummy.in, where every move counts and every win brings you closer to the crown of victory.

herrty - 7 ay önce
I would want to express my gratitude to you for penning such an engaging post on the subject. This has given me a lot to think about, and I am looking forward to reading more. contexto

Joyy - 7 ay önce
Let's train your duck become the best one in [duck life](https://ducklife.online/). You can train them run faster, swim, and even join racing with others.

BIOBETGAMING - 7 ay önce
Thanks for sharing with us this important Content. I feel strongly about it and really enjoyed learning more about this topic. bio gaming

ufabet1688 - 7 ay önce
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. ufabet

g2gbet - 7 ay önce
Hi! I'm a Passionate blogger exploring diverse topics in the world of entertainment, weaving words to share insights and ignite conversations. Crafting content to inspire, inform, and connect with a global audience. Let's embark on this journey together. 지투지

Haha - 7 ay önce
google --- BBCODE --- [URL=https://google.com/]google[/URL] [url=https://google.com/]google[/url] --- RARE --- [link=https://google.com/]google[/link] [link name=google]https://google.com/[/link] ((https://google.com/)) ((https://google.com/ google)) [https://google.com/ google] [[https://google.com/ google]] [L=google]https://google.com/[/L] "google":https://google.com/ [google](https://google.com/)

UFABET168GO - 7 ay önce
ufabet168 เว็บตรง เสถียร ใช้งานง่ายที่สุด

isg kursu - 7 ay önce
# İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu - Bulut Akademi Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği, her geçen gün daha fazla önem kazanan bir meslek dalıdır. Çalışma ortamını düzene sokmayı hedef alan bu meslek dalı; işverenlerin, çalışanların ve işyerine gelen ziyaretçilerin sağlığını korumayı amaçlar. İş sağlığı ve güvenliği mesleğini icra eden ve işyerini birçok açıdan düzene sokan kişilere ise “iş sağlığı ve güvenliği uzmanları” denir. İş güvenliği uzmanlığı eğitimi almak, bu alanda kariyer yapmak isteyenler için kritik bir adımdır. İş güvenliği uzmanlığı eğitimi almalı olanlar arasında İSG bölümü mezunları, İSG alanında yüksek lisans yapmak isteyenler ve bu alanda kendilerini geliştirmek isteyenler bulunur. İş güvenliği uzmanlığı eğitimi için gereken şartlar arasında aşağıdaki bölümleri bitirmiş olmak yer alır: - Mühendislik fakültesi bölümleri - Mimarlık fakültesi bölümleri - İş sağlığı ve güvenliği lisans ve ön lisans bölümleri - Fen - edebiyat fakültesi bölümleri - Teknik personel yetiştiren bölümler İş güvenliği uzmanlığı kursları online ve teorik eğitimleri içeren 90'ar saatlik derslerden oluşur ve toplamda 180 saat sürebilir. Staj ise 40 saat olarak gerçekleşir. İSG kursları uzaktan eğitim şeklinde verilmeye başlandı. İş güvenliği uzmanlığı eğitimi alırken merak edilen bir diğer konu ise iş güvenliği kursu ücretleridir. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir kurum olan [Bulut Akademi](https://www.bulutakademi.com.tr/is-guvenligi-uzmani), iş sağlığı ve güvenliği eğitimi için uygun fiyatlar sunar ve ödeme konularında her zaman yardımcı olmaya hazırdır. İş sağlığı ve güvenliği sınavında 50 soru bulunur ve başarılı olmak için 35 veya daha fazla soruyu doğru cevaplamak gereklidir. Sınav hakkı sınırsızdır ve başarısız olan adaylar bir sonraki dönemde tekrar deneme hakkına sahiptir. Kariyerinizde güvenli bir adım atmak ve iş güvenliği uzmanı olmak için hemen başvurun!

iş güvenliği kursları - 7 ay önce
# İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu - Bulut Akademi Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği, her geçen gün daha fazla önem kazanan bir meslek dalıdır. Çalışma ortamını düzene sokmayı hedef alan bu meslek dalı; işverenlerin, çalışanların ve işyerine gelen ziyaretçilerin sağlığını korumayı amaçlar. İş sağlığı ve güvenliği mesleğini icra eden ve işyerini birçok açıdan düzene sokan kişilere ise “iş sağlığı ve güvenliği uzmanları” denir. İş güvenliği uzmanlığı eğitimi almak, bu alanda kariyer yapmak isteyenler için kritik bir adımdır. İş güvenliği uzmanlığı eğitimi almalı olanlar arasında İSG bölümü mezunları, İSG alanında yüksek lisans yapmak isteyenler ve bu alanda kendilerini geliştirmek isteyenler bulunur. İş güvenliği uzmanlığı eğitimi için gereken şartlar arasında aşağıdaki bölümleri bitirmiş olmak yer alır: - Mühendislik fakültesi bölümleri - Mimarlık fakültesi bölümleri - İş sağlığı ve güvenliği lisans ve ön lisans bölümleri - Fen - edebiyat fakültesi bölümleri - Teknik personel yetiştiren bölümler İş güvenliği uzmanlığı kursları online ve teorik eğitimleri içeren 90'ar saatlik derslerden oluşur ve toplamda 180 saat sürebilir. Staj ise 40 saat olarak gerçekleşir. İSG kursları uzaktan eğitim şeklinde verilmeye başlandı. İş güvenliği uzmanlığı eğitimi alırken merak edilen bir diğer konu ise iş güvenliği kursu ücretleridir. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir kurum olan [Bulut Akademi](https://www.bulutakademi.com.tr/is-guvenligi-uzmani), iş sağlığı ve güvenliği eğitimi için uygun fiyatlar sunar ve ödeme konularında her zaman yardımcı olmaya hazırdır. İş sağlığı ve güvenliği sınavında 50 soru bulunur ve başarılı olmak için 35 veya daha fazla soruyu doğru cevaplamak gereklidir. Sınav hakkı sınırsızdır ve başarısız olan adaylar bir sonraki dönemde tekrar deneme hakkına sahiptir. Kariyerinizde güvenli bir adım atmak ve iş güvenliği uzmanı olmak için hemen başvurun!

seo service london - 7 ay önce
Please let me know if you’re looking for a article writer for your site. seo service london

suika - 7 ay önce
I have read your excellent post. This is a great job. I have enjoyed reading your post the first time. Android application and games [suika game](https://suikawatermelon.com/)

suikawatermelon - 7 ay önce
Acquire a useful new knowledge. Thanks to the site for providing very good documentation and information. suika game

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Türk Tarih Kurumu
3 yıl önce

Türk Tarih Kurumu (kısaca TTK), Türk tarihinin ilk kaynaklardan araştırılması amacı ile Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifi sonucu 12 Nisan 1931'de kurulmuş...

Tarih, Türkiye, Başbakanlık, Cımhurbaşkanlığı, Atatürk, Cumhuriyetin İlanı, TBMM
Tarih öncesi
3 yıl önce

Tarih öncesi veya Prehistorya (Latince, præ = önce + Yunanca, ιστορία = tarih), insanlığın yazının bulunmasından önceki dönemi. Tarih öncesi dönemler...

Tarih öncesi, Tarih öncesi savaş, Tarih öncesi çağlar, Tarih öncesi mimarlık, Anlam ayrım
Askerî tarih
3 yıl önce

Askerî tarih, insanlık tarihi boyunca süregelen ve çatışma kategorisine giren olaylardan oluşur. Bunlar iki kabile arasındaki küçük çaplı dövüşmeden yeryüzündeki...

Askerí® tarih, Abbasiler, Akadlar, Antik Mısır, Antik tarih, Antik çağlarda savaş, Avrupa, Ayaklanma, Babil, Barutlu silahlarla savaş, Bizanslılar
Tarih ve Toplum
6 yıl önce

Tarih ve Toplum: Aylık Ansiklopedik Dergi 1984 - 2003 yılları arasında Türkiye'de yayımlanmış aylık resimli tarih ve araştırma dergisidir. İlk sayısı...

Tarih Vakfı
3 yıl önce

Tarih Vakfı (eski adı: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı), Türkiye'de tarih bilincini geliştirme amacıyla başta tarihçiler ve toplumbilimciler...

Tarih Vakfı, Ara Güler, Birleşmiş Milletler, Habitat, Kooperatif, Korkut Boratav, Mehmet Ali Aybar, Mete Tunçay, Milli Piyango, Murat Belge, Osmanlı Bankası
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
3 yıl önce

9296528°K 32.8555139°D / 39.9296528; 32.8555139 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (kısaca DTCF), Atatürk'ün adını koyduğu ve özel görev...

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Antropoloji, Arkeoloji, Atatürk, Coğrafya, Dilbilim, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Felsefe, Halkbilim, Psikoloji
NTV Tarih
3 yıl önce

NTV Tarih, Doğuş Yayın Grubu'nun aylık olarak hazırlanan popüler tarih dergisi. İlk sayısı 17 Ocak 2009'da çıkan derginin yayın yönetmenliğini Gürsel Göncü...

Siyasi Tarih
3 yıl önce

söz eden tarih disiplinidir. Bu disipline özellike Batı'da uluslararası ilişkiler tarihi de denmektedir. Siyasi Tarih ile Siyaset Tarihini ya da "Türk...

Siyasi tarih, Franklin D. Roosevelt, Fransız ihtilali, Joseph Stalin, Winston Churchill