Arabistan

Arabistan Asya kıtasının güney batısında bir yarımada. Batısında Kızıldeniz ve Akabe Körfezi, güneyinde Hint Okyanusu, doğusunda Umman Denizi ve Basra Körfezi, kuzeyinde Irak ve Ürdün yer alır. Kızıldeniz’i Hint Okyanusuna bağlayan Bab’ül-Mendeb Boğazı ile Afrika’ya yaklaşır. Toplam kıyılarının uzunluğu 9000 km, yüzölçümü 2.590.000 kilometrekaredir.

ARABISTAN (türkçe) anlamı
1. 1 
2. f. Arap ülkesi. Arapların yaşadığı ülke.
3. 2 
4. Arabistan
ARABISTAN (türkçe) ingilizcesi
1. [Khuzestan Province]n. Arabia
2. Araby
3. peninsula in the Middle East (includes Saudi Arabia
4. Yemen
5. Oman
6. the United Arab Emirates
7. Qatar
8. Bahrain
9. and Kuwait),
ARABISTAN (türkçe) fransızcası
1. l'Arabie
ARABISTAN (türkçe) almancası
1. npr. Arabien

Arabistan hakkında detaylı bilgi

Arabistan nerede?

Arabistan haritadaki konumu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Arabistan Cephesi

Halk arasında Yemen cephesi adıyla da anılır. I. Dünya Savaşı boyunca Osmanlı Devleti 4 Tümenlik bir kuvvetle Arabistan'daki kutsal İslam şehirlerini korumaya çalıştı. 7. Kolordu'nun birer tümeni Hicaz, Asir, San'a ve Hudeybe'de konuşlandırılmıştı. Uzaklık sebebiyle bu ...

Arabistan Yarımadası

Arabistan Asya kıtasının güney batısında bir yarımada. Batısında Kızıldeniz ve Akabe Körfezi, güneyinde Hint Okyanusu, doğusunda Umman Denizi ve Basra Körfezi, kuzeyinde Irak ve Ürdün yer alır. Kızıldeniz’i Hint Okyanusuna bağlayan Bab’ül-Mendeb Boğazı ile Afrika’ya ...

Araplar Ve Arabistan

Arabistan kültürünün Semitik uygarlığın bir kolu olduğu bilinir. Arapça'da Ceziretü'l-Arab bütün yarım adayı tanımlamak için kullanıldıysa da, özellikle İslam öncesi dönemde yarımada üzerinde yaşayan bütün insanlar Arab değildir.. Güney Arabistan tarihine bakıldığı ...

Suudî Arabistan

Suudi Arabistan Krallığı, Arap Yarımadası'nda bulunan en büyük ülkedir. Kuzeybatı'da Ürdün, kuzey ve kuzeydoğu'da Irak, doğuda Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, güneydoğuda Umman, güneyde Yemen, kuzeydoğusunda Basra Körfezi ve batısında Kızıldeniz ile ...

Suûdi Arabistan

bkz. [[Suudi Arabistan]]

Arabistan Oriksi

Arabistan oriksi (''Oryx leucoryx''), ''Oryx'' cinsinden bir antilop türüdür.

Doğu Bölgesi (Suudi Arabistan)

Doğu Bölgesi veya El Şarkiye (Arapça: الشر قية, diğer adlar: Ash-Sherqiyah, Ash-Sharqiyyah), Suudi Arabistan'ın doğusu, Basra Körfezi ve Arap Körfezi boyunca uzanan bölgesidir. Aynı zamanda Suudi Arabistan'ın en büyük bölgesidir. Bölgenin başkenti ve en büyük şehri ...

Kuzey Sınır Bölgesi (Suudi Arabistan)

Kuzey Sınır Bölgesi ya da Al Hudud ash Shamaliyah (Arapça: منطقة الحدود الشمالية), (Diğer Adları: Al Hudut ash Shamalyyah, Al Huddud esh Shamaliyyah), Suudi Arabistan'ın en Kuzeydoğu'sundaki, Irak ve Ürdün sınırındaki bölgedir. Bölgenin başkenti ve en kalabalık ...