Augustus Forumu

Kısaca: Augustus Forumu, Antik Roma'da İmparator Augustus tarafından Roma kentinde inşaa ettirilen bir İmparatorluk forumu. ...devamı ☟

Augustus Forumu
Augustus Forumu

tapınağı ile birlikte Augustus forumu harabeleri.]

Augustus Forumu, Antik Roma`da İmparator Augustus tarafından Roma kentinde inşaa ettirilen bir İmparatorluk forumu. Forum içerisinde Mars Ultor tapınağı`da bulunur.

Tarihi

Augustus, M.Ö. 42 yılında yapılan Filippi savaşı sırasında Roma savaş tanrısı Mars Ultor adına bir tapınak adamıştı. Marcus Antonius`un yardımı ile savaişı kazandıktan sonra, Augustus kendisini evlatlık edinen üvey babası Jül Sezar`ın intikamını almış oldu. Augustus M.Ö. 27 yılında Roma`nın ilk imparatoru oldu ve yapılacak yeni forum içinde tapınak planı şekillenmeye başladı.

Görünüşe göre forumun yapımına Augustus`un Marcus Licinius Crassus`a ait sancağı müzakereler sonucunda Partlardan geri alarak bir kez daha Romalıların intikamını aldığı M.Ö. 20 yılına kadar başlanmamıştır. Forum`un inşaa edileceği arazi Augustus`un kendi mülküydü. Ancak ilk plan, eldeki araziden biraz daha yere ihtiyaç duyuyordu. Planı araziye uydurabilmek için inşaat üzerinde yeniden düşünülmesi ve planın kısmen değiştirilmesi gerekiyordu. Bu değişiklik özellikle alanın doğu köşesinde görülen simetri hatasına neden olmuştu; Suetonius, Augustus`un forumun etrafında bulunan evlere zorla el koymaya cesaret edemediğinden bahseder.Suetonius, Augustus. Bu eylem, daha çok Augustus`un masrafları azaltmak için yapmış olduğu bir manevraya benziyordu. Bu arazi sorununa ilave olarak ortaya çıkan pek çok mimari kaza inşaatın uzamasına neden oldu. Forumun tamamının ve tapınağın açılışı, adanmasından yaklaşık 40 yıl sonra M.Ö. 2 yılında yapılabildi.*Kitap belirt | son = Roth | ilk = Leland M. | yazarurl = | yardımcıyazarlar= | yıl =1993 | başlık = Understanding Architecture: Its Elements, History and Meaning (Mimariyi anlamak: Esasları, Tarihi ve Anlamı,) | yayımcı=Westview Press | yer=Boulder, CO | id = ISBN 0-06-430158-3.

Forum olarak kullanımı

Augustus Forumu, hem tanrı Mars adına inşaa edilmiş bir tapınağa ev sahipliği yapmak hem de artık çok kalabalık bir hale gelen Forum Romanum`un yerine yasal işlerin yürütülebilmesi için yeni bir yer sunabilmek için inşaa edilmişti.*Kitap belirt |son=Earl |ilk=Donald C. |yazarurl= |yardımcıyazarlar= |yıl =1968 |başlık=The Age of Augustus (Augustus çağı) |yayımcı=Crown Publishers |yer=New York |sayfa= |id = Savaştan önce, ordu komutanları düzenlenen bir törenin ardından Mars tapınağından yoıla çıkarlardı. Tapınakta ayrıca genç erkeklerin toga virilis giyme seramonisi de düzenlenirdi. Senato, savaşlailgili tartışmalarda tapınakta toplanır ve muzaffer komutanlar savaşta elde ettikleri ganimetleri tapınağın sunağından tanrı mars`a adarlardı. Yine savaşlarda düşmanlardan ele geçirilen silahlar, eşyalar ve ganimetler de forumda muhafaza edilirdi.*Kitap belirt |son= |ilk= |yazarurl= |yardımcıyazarlar= |yıl =1970 |başlık=The Cambridge Ancient History (Cambridge Antik Tarihi) |yayımcı=Cambridge Üniversitesi Yayınları |yer=Londra |sayfa= |id =

Mimari

Forum, günümüzde Via dei Fori Imperiali olarak adlandırılan ve forumun henüz kazılmamış bölümlerinin üzerine inşaa edilmiş olan bir yolla kesilmiş halde Sezar Forumu`na dikey olarak uzanır. Yoldan bakıldığında, Augustus Forumunun solunda Trajan Forumu sağında ise Nerva Forumu bulunur. Forumun hemen arkasında, Roma`nın görece fakir semtleri olan bölgeler bulunuyordu. Bu sebeple hem Forumun mermer mimarisini yangınlardan korumak hem de bu görkemli yapıyı komşu izbe görüntüden soyutlayabilmek için hala ayakta olan, yüksek ve sağlam bir taş duvar inşaa edilmişti.*Kitap belirt |son=Earl |ilk=Donald C. |yazarurl= |yardımcıyazarlar= |yıl =1968 |başlık=The Age of Augustus (Augustus çağı) s. 104|yayımcı=Crown Publishers |yer=New York |sayfa= |id =

Forumun kendisi görece basit bir mimariye sahipti. Yapı, her iki tarafında da mermer sütünların sıralandığı oldukça büyük bir (125 m x 90 m) alandan oluşuyordu ve hemen arkasında Mars Ultor tapınağı yer alıyordu. Tapınak, merdivenli bir yükseltinin üzerinde yer alıyordu ve giriş yolu sütunlarla çevrelenmişti. Tapınağın içinde yer alan uzun cella, içerisinde Mars ve Venüs`e ait birer heykel bulunan apsis`le sona eriyordu. Tapınağın her iki yanında da, exedrae olartak adlandırılan yarım daire şeklinde iki oda bulunuyordu. Eksedra, Forumda yer alan heykellerin çoğunun bulunduğu yerdi.Kitap belirt |son=Platner |ilk=Samuel Ball |başlık=A Topographical Dictionary of Ancient Rome (Antik Roma`nın Topografik Sözlüğü)

Forum, döneminin en güzel mimari yapılarından biriydi. Yaşlı Pliny, bu eserin hayatında gördüğü en güzel üç eserden biri olduğunu yazmıştır. Diğer iki yapı barış tapınağı ve Basilica Aemilia`dır.*Kitap belirt |son=Platner |ilk=Samuel Ball |başlık=A Topographical Dictionary of Ancient Rome (Antik Roma`nın Topografik Sözlüğü) İnşaatta kullanılan malzemeler oldukça güzel ve pahalıydı. Ahşap, Raetia Alplerinden kesilen ağaçlardan elde edilmiş olup ele geçen parçaları günümüzde bile kullanılabilir durumdadır. Kullanılan Mermer (cipollino), o dönemde satın alınabileceklerin en iyilerinden birisiydi.

Yontuları

Forum, farklı heykellerden oluşan zengin bir süslemeye sahipti. En dikkat çekici yontu, Forum, Mars ve Venüs tapınalarının tam merkezinde yer alan askeri üniformalı Augustus heykeliydi. Toplam 108 portreden oluşan ve her birinin üzerinde özel başarılarının yazılı olduğu heykeller Augutus`un kendisine Roma Tarihinde nasıl bir rol biçtiğinin bir göstergesiydi.*Kitap belirt |son=Magie |ilk=David |yazarurl= |yardımcıyazarlar= |yıl =1967-1968 |başlık=Scriptores Historiae Augustae, David Magie tarafından yapılan İngilizce tercümesiyle|yayımcı=Harvard University Press |yer=Cambridge, Mass |sayfa=235 |id = İlave olarak, tüm Romalı kahramanların mermer ve bronzdan yapılmış heykelleri Forumun sol tarafında ve sol eksedra içinde yer alırken, forumun sağında ve sağda yer alan eksedra içinde Julian-Claudian ailesine ait kişilerin heykelleri bulunuyordu. Bu heykeller, Augustus`tan geriye doğru neshebini izleyerek önce ondört Alban Kralına ve onlardan Romanın kurucuları kabul edilen Aeneas ve Romulus`a kadar uzanan bir silsileyi tasvir ediyorlardı. Bu figürler, Roma soyunun önemini desteklemekle birlikte aynı zamanda Augustus`un sahip olduğu prestijli soyu da göstermeye yarıyordu.Kitap belirt |son= |ilk= |yazarurl= |yardımcıyazarlar= |yıl =1970 |başlık=The Cambridge Ancient History (Cambridge Antik Tarihi) |yayımcı=Cambridge Üniversitesi Yayınları |yer=Londra |sayfa=833 |id = Bu tanıtımla, gücünü ve liderliğini pekiştirmeyi amaçlamış ve tüm bunlara ilave olarak kendisini de Roma`nın önemli kahramanları arasında tasvir etme şansını elde etmiş oluyordu.

Kaynaklar

reflist
  • Kaynak wiki
|url=http://en.wikipedia.org/wiki/Forum_of_Augustus |tarih=10 Mart 2008 |dil=İngilizce |madde=Forum of Augustus

Bibliyografya

  • Kitap belirt
| son = Raaflaub
| ilk = 
| yazarurl = 
| yardımcıyazarlar= 
| yıl = 
| başlık = Between the Republic and Empire (Cumhuriyet ve İmparatorluk arasında)
| yayımcı= 
| yer= 
| id = 


  • Kitap belirt
| son = Luce
| ilk = T.J.
| yazarurl = 
| yardımcıyazarlar= 
| yıl = 
| başlık = Livy Augustus and the Forum Augustum (Livy Augustus ve Augustus forumu)
| yayımcı= 
| yer=123-138 
| id = 


  • Kitap belirt |son=Galinski |ilk=Karl |yazarurl= |yardımcıyazarlar= |yıl = |başlık=Augustan Culture (Augustus dönemi kültürü) |yayımcı= |yer= |sayfa=197-213 |id =
  • Kitap belirt |son=Roth |ilk=Leland M. |yazarurl= |yardımcıyazarlar= |yıl =1993 |başlık=Understanding Architecture: Its Elements, History and Meaning (Mimariyi anlamak: Esasları, Tarihi ve Anlamı) |yayımcı=Westview Press |yer=Boulder, CO |sayfa=222 |id =ISBN 0-06-430158-3
  • Kitap belirt |son=Earl |ilk=Donald C. |yazarurl= |yardımcıyazarlar=1968 |yıl = |başlık=The Age of Augustus (Augustus çağı)|yayımcı=Crown Publishers |yer=New York |sayfa=116 |id =
  • Kitap belirt |son= |ilk= |yazarurl= |yardımcıyazarlar= |yıl =1970 |başlık=The Cambridge Ancient History |yayımcı= Cambridge University Press|yer=Londra |sayfa=193 |id =
  • Kitap belirt |son=Platner |ilk=Samuel Ball |yazarurl= |yardımcıyazarlar= |yıl = |başlık=A Topographical Dictionary of Ancient Rome (Antik Roma`nın Topografik Sözlüğü) |yayımcı= |yer= |sayfa= |id =
  • Kitap belirt |son=Magie |ilk=David |yazarurl= |yardımcıyazarlar= |yıl =1967-1968 |başlık=Scriptores Historiae Augustae, David Magie tarafından yapılan İngilizce çevirisi ile |yayımcı=Harvard University Press |yer= |sayfa=235 |id =


coor title dms|41|53|40|N|12|29|13|E|region:IT_type:landmark_source:dewiki

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Augustus Forumu Resimleri

Augustus (anlam ayrımı)
6 yıl önce

Filius Augustus - Roma İmparatoru Romulus Augustus - 31 Ekim 475 ile 4 Eylül 476 tarihleri arasında hüküm sürmüş Batı Roma imparatorudur. Augustus Forumu -...

Augustus
2 yıl önce

Augustus (Latince: Imperator Caesar Divi Filius Augustus; 23 Eylül MÖ 63 – 19 Ağustos 14), Roma İmparatorluğu'nun ilk imparatorudur. MÖ 27 - MS 14 yılları...

Augustus, Augustus, İœnvan, Caesar Divi Filius Augustus, Anlam ayrım
Roma Forumu
2 yıl önce

oluşturduğu Roma Forumu içinde oluşturduğu komplekstir: Iulium Forumu, Augustum Forumu, Transitorium Forumu (ayrıca: Forum Nervae), ve Trajan Forumu. Mussolini...

Roma Forumu, 8. yüzyıl, Balık, Caesar Augustus, Cloaca Maxima, Domuz, Fokas Sütunu, Roma, Rostra, Sebze, Sığır
Sezar Forumu
6 yıl önce

12.4849361 Dosya:Caesarforum.jpg Sezar Forumu, zaman zaman Caesaris, olarak adlandırılan ve Roma'da bulunan Forum Romanum'da yer alan antik yapı. MÖ 46...

Tiberius
2 yıl önce

Tiberius Caesar Augustus, doğumda; Tiberius Claudius Nero, (16 Kasım MÖ 42 – 16 Mart 37), Augustus'un 14 yılında ölümünün ardından Roma İmparatorluğu...

Tiberius, 14, 16 Kasım, 16 Mart, 37, Augustus, Avrupa tarihi, Caligula, M.í–. 38, M.í–. 42, Roma İmparatorluğu
Caligula
2 yıl önce

Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus (31 Ağustos 12 – 24 Ocak 41), daha çok Caligula takma adı ile bilinen, 37 - 41 yılları arasında görev yapmış, Julio-Claudian...

Caligula, Roma İmparatorları, 10 Kasım, 12, 1453, 16 Mart, 1894, 19, 235, 24 Ocak, 27
Roma İmparatorluğu
2 yıl önce

Roma İmparatorluğu, Roma Cumhuriyeti döneminde Augustus'un Cumhuriyeti tek başına yönetebilecek yetkiler alması ve Cumhuriyet döneminde kimseye verilmemiş...

Nerva
2 yıl önce

Küçük bir İmparatorluk Forumu'nun yapımından sorumluydu ve küçük forum Augustus Forumu'nun hemen bitişiğinde duruyordu. Via dei Fori Imperiali ( Modern Roma'da...

Nerva, 18 Eylül, 27 Ocak, 30, 71, 8 Kasım, 90, 96, 98, Beş İyi İmparator, Cassius Dio