Belli sıcaklıkta bir gazın, sabit basınç altında mol sayısı-hacim ve sabit hacimde iken mol sayısı-basınç ilişkisini açıklar...

Avogadro Kanunu hakkında detaylı bilgi

Aynı sıcaklık ve basınça bulunan gazların hacimleri eşitse mol sayılarıda eşittir. Sabit basınç ve sıcaklık altında, gazın hacmi ve hazın mol sayısı doğru orantılı ise buna Avogadro kanunu denir. Sıcaklık sabit iken, sabit basınç altında mol sayısı-hacim ve sabit hacimde mol sayısı-basınç verilerini içeren çizelgelerden, V=k (TP).n ve V=k’ (TV).n bağıntıları türetilir. Normal şartlarda 1 mol ideal gazın hacmini veren formu ile Avogadro Kanunu ifade edilir. Gerçek gazların normal şartlardaki mol hacimlerini içeren çizelgelerden her gazın ideal gaza ne kadar yakın/uzak olduğu irdelenir. Avogadro Kanununun hacimler ve basınçlar ile ilgili genel ifadeleri irdelenir.

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Avogadro kanunu maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Gaz

Gaz Alm. Gas (n), Fr. Gaz (m), İng. Gas. Maddenin üç halinden biri. Bu haldeyken maddenin yoğunluğu çok az, akışkanlığı ise son derece fazladır. Gaz halindeki maddelerin belirli bir şekli ve hacmi yoktur. Katı bir madde ısıtıldığı zaman, katı halden sıvı, sıvı halden de ...

Boltzmann Sabiti

Boltzmann sabiti (''k'' veya ''kB'') enerji ile sıcaklık arasındaki ilişkiyi veren fiziksel bir katsayıdır. Gaz sabitinin Avogadro sayısı'na bölümü ile bulunabilir: