Ayn (harf)

İbranice harf için bkz: Ayin (harf)

Ayn (harf)

Ayn ( ع ) Arap alfabesi'nin onsekizinci harfi. İbranice muadili "ayin" harfidir. Ebced hesabındaki değeri 70 tir. Kamerí harflerdendir. } == Yazılış == Ayn harfi sağdan ve soldan bitişebilen bir harftir. } |style="line-height:180%;padding:20px;"|} |style="line-height:180%;padding:20px;"|} |style="line-height:180%;padding:20px;"| Ê¿ |style="line-height:180%;padding:20px;"| Ê• |} == Mahreç - Fonetik == Ayn sesi, ses telleri sıkıştırılarak gırtlaktan çıkarılır. Kalın bir sestir. ع sesi Elif (hemze) sesinden tamamen farklıdır. Karıştırmamak gerekir. Bu sesin Türkçede karşılığı yoktur.

Yanıtlar