ibranice

Afro-Asyatik dillere bağlı, Kuzey Batı Sami (Semitik) Dil Grubunun Ken'an koluna bağlı olan İbranice; 6 milyon kişi tarafından konuşulan bir dildir. 22 harflik İbrani Alfabesi ile sağdan sola doğru yazılır. Genelde İsrail ve ABD'de konuşulur. Bunun dışında Batı-Şeria'da Yahudi olmayan bir azınlık ve dünyanın birçok yerindeki Yahudi azınlıklarca da yerel dilin yanında Ladino, Yidiş veya Aramice ile beraber dini lisan olarak konuşulur.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: i̇�branice, i̇�branice
ibranice
Ibranice
Afro-Asyatik dillere bağlı, Kuzey Batı Sami (Semitik) Dil Grubunun Ken'an koluna bağlı olan İbranice; 6 milyon kişi tarafından konuşulan bir dildir. 22 harflik İbrani Alfabesi ile sağdan sola doğru yazılır. Genelde İsrail ve ABD'de konuşulur. Bunun dışında Batı-Şeria'da Yahudi olmayan bir azınlık ve dünyanın birçok yerindeki Yahudi azınlıklarca da yerel dilin yanında Ladino, Yidiş veya Aramice ile beraber dini lisan olarak konuşulur.

Tarihçesi

Eski Ahid de denilen 'Tanah' ve 3,300 yıl önce Hz. Musa zamanında kaleme alındığı düşünülen 'Torah' Kutsal Kitap İbranice'si ile yazılmıştır. Yahudiler bu sebeple İbranice’ye 'Laşon HaKodeş' ("Kutsal dil") de derler.

Tarihçiler, Kudüs'ün Babilliler tarafından M.Ö. 607 yılında talan edilmesinden sonra, günlük İbranice’nin yerine zamanın Lingua Franca'sı olan, Mezopotamya'dan Mısır'a kadar yaygın bir biçimde konuşulan ve yine semitik bir dil olan Aramice konuşmaya başlamış, bu dönemden itibaren İbranice'nin yerini yavaş yavaş Aramice almıştır. Tevrat’ın Aramice çevirileri yapılmış (Targum Onkelos) ayrıca Yahudi din adamları Babil'de ve Kudüs'de Musevi Hukuku'nu oluşturan ve Talmud'u Aramice olarak kaleme almışlardır.

Romalıların bölgeyi ele geçirmesiyle, 3. yüzyılda İbranice konuşulan bir dil olmaktan çıkmış, ancak zaman içinde zenginleşerek önemli bir yazı dili haline gelmiştir.

19. yüzyıl sonunda İbranice, modern İbranice olarak tekrar ayağa kaldırılmış ve zamanın yahudilerince Yidiş (Yiddish), Arapça, Rusça gibi dillerin yerine konuşulmaya başlamıştır. Modern İbranice, 1921 yılında, İngiltere yönetimindeki Filistin'de ve 1948 yılında kurulan İsrail Devleti'nin (Arapça ile birlikte) resmi dil olarak ilan edilmiştir.

Özellikleri

Sami dillerinin hemen hepsinde görüldüğü gibi İbranice’de kelimeler üç ünsüz harften oluşan fiillerden türetilir. Fiil kökünün asıl anlamı bu üç ünsüz harf tarafından belirlenir. Bu kökün başına veya sonuna bir takım ünsüz harfler eklenerek isimler türetilir.

İbranice’de bileşik fiillere pek rastlanmaz, fiillerde zaman (geçmişte olması, şimdi olması) yerine yapılan işin bitirilmiş yada bitirilmemiş olması ön plandadır. (Perfectum – Imperfectum)

İbranice’de isim çekimleri kaybolmuş olup bunun yerine את edatıyla accusativus (-i hali), -ב ön ekiyle locativus (-de hali), -ל ön ekiyle dativus (-e hali), מן edatı yada -מ ön ekiyle ablativus (-den hali), שׁל edatıyla yada –שׁ ön ekiyle de genitivus (-in –un –nin –nun) yapılır.

İsimlerde erkek ve dişi olmak üzere iki tür bulunmaktadır. İsmin tekil, çoğul ve ikil çoğul (dual) olmak üzere üç biçimi bulunur. Eller, Ayaklar, Gözler, Kulaklar, Bacaklar gibi çift olan yaka iki nesneden oluşmuş çoğullar ikil çoğul son eki (–aim) ile, iki den fazla çokluklar ise çoğul son eki (erkek için –im, dişi için –ot) ile yapılır.

İsimlerde olduğu gibi sıfatlarda da erkek ve dişi olmak üzere iki tür bulunur bunlar ismin cinsine göre kullanılır, Sayı Sıfatlarının da erkek ve dişi biçimleri bulunur.

İbranice metin örneği

"(החוקרים חלוקים בשאלה זו) פסקו רוב היהודים מלהשתמש בעברית כבשפת דיבור. מאות שנים לאחר בית שני כאשר חדלו היהודים להשתמש בעברית כבר נכתבו התלמודים בארמית . עם זאת ישנן עדויות שאף במאה ה-8 לספירה שפת הדיבור בטבריה שם פעלו בעלי המסורה הייתה עברית.

גם כשהשפה העברית לא שימשה שפת דיבור, עדיין שימשה לאורך הדורות, במה שמכונה תקופת הביניים של העברית, כשפת הכתב העיקרית של היהודים, בעיקר בעניינים הלכתיים: כתיבת פרוטוקולים של בתי דין, קובצי הלכות, פרשנות לכתבי קודש ועוד. גם כתיבת מכתבים וחוזים בין גברים יהודים נעשתה לעתים קרובות בעברית. ספרות הלכתית לנשים בקהילות אשכנזיות נכתבה ביידיש (למשל ספר ההלכות "צאינה וראינה"), כיוון שהנשים, בניגוד לגברים, לא למדו עברית. חיבורים יהודיים בעלי אופי חילוני או לא-הלכתי נכתבו בשפות יהודיות או בשפות זרות, לדוגמה: הרמב"ם כתב את ספרו "משנה תורה" בעברית, על אף שספרו הפילוסופי המפורסם "מורה נבוכים" שיועד למשכילי זמנו נכתב בערבית יהודית. עם זאת, "מורה נבוכים", כמו ספרים אחרים בנושאים חילוניים, תורגמו לעברית כשהיה בהם עניין לקהילות יהודיות דוברות שפות אחרות. אחת המשפחות היהודיות המפורסמות שעסקו בתרגום מערבית-יהודית לעברית בימי הביניים היא משפחת אבן תיבון. ıü
"

İlgili

Ibranice Anlamları

ibranice

Türkçe ibranice kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. Hebrew, Hebraic
n. Hebrew

ibranice

Türkçe ibranice kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. hebräisch

ibranice

1 . Bugün İsrail'de kullanılan Sami dili. İbranca
2 . sıfat Bu dille yazılmış olan.


İlgili konuları ara

i̇�branice
...

Okuma Önerileri

Arap İsrail Savaşı
3 yıl önce

Arap – İsrail Savaşları , (Arapça: الصراع العربي الإسرائيلي‎ Al-Sira'a Al'Arabi A'Israili; İbranice: הסכסוך הי

Arap-İsrail Savaşları, 1948 Arap-İsrail Savaşı, 2006 İsrail-Lübnan Krizi, Altı Gün Savaşı, Filistin, Lübnan sorunu, Mısır, Ortadoğu, Suriye, Süveyş Krizi, Yom Kippur (Ramazan) Savaşı
Armagedon
3 yıl önce

Melhame-i Kübra (Büyük Kıyım), kelime manası olarak "çok büyük ve çok kanlı" anlamına gelmektedir. İbranicede har-megido, Megido dağıd

Melhame-i Kübra, Akdeniz, Allah, Amik Ovası, Armagedon, Deccal, Hristiyan, Kitabı Mukaddes, Kuran-ı Kerim, Muhammed, Ronald Reagan
Azrâîl
3 yıl önce

Azrail, İslam dinindeki dört büyük melekten biri. İnsanların canını almakla görevlidir.

Azrâí®l, Cebrâí®l, Dört büyük melek, Kuran, Mí®kâí®l, Taslak, İslam, İslam`da dört büyük melek, İsrâfil
Baki Adam
3 yıl önce

1962 yılında Denizli`nin Tavas İlçesine bağlı Balkıca Köyü`nde doğdu. İlk öğrenimini köyde, orta öğrenimini 1975-1982 yılları arası

Baki Adam, í–ksüz maddeler (Ekim 2006), Bağlantı tanıtmak, Dinler Tarihi
Bedûh
2 yıl önce

Eskiden mektup zarflarının üzerine adres yazıldıktan sonra boş kalan kısmına, zarfın üçte ikisi büyüklüğünde yazılırdı. “Bedûh

Bedí»h, Buda, Ebced hesabı, Tılsım, Osman Ergin, Lugat-ı Cudi, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, Budí®lik, Nuhbe Şerhi, Ahmet Raşit Efendi, Kamí»s-i Türkí®
Batı Şeria
3 yıl önce

Batı Şeria (Cisürdün)(Arapça: الضفة الغربية‎, (ed-Diffa el garbiya)

Gazze Şeridi, Filistin, İsrail, Ürdün, Arapça
Bitruci
2 yıl önce

Kurtuba'nın kuzeyinde bulunan Bîtrûc şehrinde doğduğu için bu adla anılan Ebû İshak Nûreddîn, 13. yüzyılın önde gelen bilginlerindendi

Beyruni
2 yıl önce

Bîrûnî (4 Eylül 973 - 13 Aralık 1048, 1061?), Fars kökenli İslam bilgini. Tam adı Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Birûnî (Farsça: بیرو

Ebiyonitler
3 yıl önce

Ebiyonit, İbranice, "fakir, yoksul" gibi manalara sahiptir. Yahudi kökenli, ilk Hıristiyanlardan bir zümredirler. Diğer Hıristiyan akımlardan v

Ebiyonitler, Hz.İsa, Pavlus, Yahudi, İbranice, Komünyon
Zehravi
2 yıl önce

Zehrâvî ('- 1013), Endülüs'ün Zehrâ şehrinde doğmuş ve el-Tasrîf adıyla tanınan bir yapıt kaleme almıştır. Bu yapıt, cerrâhîyi ilgi

...

Görüşler

misafir Avatar
misafir - 5 yıl önce
Arapça ve ibranice dünyanın en güzel dilleridir.İlk insanın tek konuştuğu iki dildir.Hz.Ademden Hz.Muhammete tüm peygamberlerin konuştukları ve bildikleri dillerdir.Ayrıca bir rivayette cennet ve cehennemde konuşulcak dil Arapça ve ibranicenin konuşulcağıda söylenir.Bir insan tüm dünya dillerini bilse bu iki dili bilmesse o insan bir hiçtir, aslında bir cahildir.Bu bilgileri paylaşmak isterim ve ibraniceyi ve arapçayı illaki öğrenmek isterim.TEŞEKKÜRLER EDERİM!!!!

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.