Azîz (kadın ise azîze), Hıristiyanlıkta iyilikleriyle tanınmış kutsal kişi. Bu unvan Hıristiyan otoritelerince sonradan (genellikle kişi hayatta değilken) verilir.

AZIZ (türkçe) anlamı
1. sevgide üstün tutulan
2. muazzez
3. ermiş
eren.
AZIZ (türkçe) anlamı
4. 1 . Ermiş
5. eren
6. 2 . sıfatSevgide üstün tutulan
7. muazzez
AZIZ (türkçe) anlamı
8. (Arapça) Erkek ismi 1. Muhterem
9. sayın. 2. Sevgili. 3. Veli
10. evliya
11. ermiş. 4. Az bulunur. 5. Allah'ın izzetli kıldığı
12. mü'min. - Aziz (İmadettin Abulfeth Osman el-Aziz) Selahaddin Eyyubi-'nin II. oğlu. Kardeşi el-Efdal
13. Melik iken kendisi Şam'ı terkederek Mısır Eyyubileri hükümdarlığını ilan etti. Fakat daha sonra kardeşiyle barıştı.
AZIZ (türkçe) ingilizcesi
1. [Aziz (name)] adj. precious
2. dear
3. mighty
4. glorious
5. saintly
6. august
7. reverend
8. n. saint
9. ducky
10. n. saint,
AZIZ (türkçe) fransızcası
1. cher/ère
AZIZ (türkçe) almancası
1. adj. heilig
2. teuer

Aziz hakkında bilgiler

Aziz ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Aziz

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Aziz Meker

Bilim ve toplum adamı, diplomat ve yazar. 1877 yılında Kafkasya�da, bugünkü Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti�nin sınırları içinde bulunan Biberdkuace köyünde doğdu. Anadili Abazaca ve Adıgeceydi. Köyünde ve Batalpaşinsk (Çerkesk) kasabasında öğrenim gördü. Ailesinin ...

Aziz Nesin

Aziz Nesin 1915 yılında İstanbul'da doğdu. Kuleli Askeri Lisesi'ni, Harp Okulu�nu (1937) bitirdi, subaylıktan gazete fıkra yazarlığına geçti (1944), birçok gazetede yazdı. Sabahattin Ali ile birlikte, biri kapatılınca öteki, Marko Paşa, Malum Paşa, Merhum Paşa, Alibaba ...

Kırımlı Aziz Bey

Kırımlı Aziz Bey, Aziz Kırimi (d. 1840, İstanbul – ö. 1878), Türk doktor.

Neyzen Aziz Dede

NEYZEN AZİZ DEDE(1840 ?-1905)Aziz Dede, çok eski yıllarda yaşamış olmamakla birlikte, hayatı hakkındaki bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. Takriben 1840 yılında Üsküdar’da, Doğancılar parkından Ahmediye’ye inen yolun sağındaki evlerden birinde doğdu. Çocukluğunu ve ilk ...

Medeni Aziz Efendi

Medenî Aziz Efendi, 1842 yılında Medine'de doğdu. "Medenî"sıfatı bu nedenden kaynaklanır. Medine'de imamlık ve hatîblik yapan Abdullah Efendi'nin oğludur.

Clairvaux'lu Aziz Bernard

Clairvaux'lu Aziz Bernard. 1090-1153 yılları arasında yaşamış olan Hıristiyan teologu. Rasyonel olmaktan çok mistik bir nitelik arzeden Aziz Bernard'ın öğretisinin anahtarı şu sözlerde yatar: "Tanrı sevgisi nereden gelir? Tanrı'dan. Peki bu sevginin ölçüsü nedir? Ölçüsüz ...

Rutkay Aziz

1947 yılında İstanbul'da doğdu. Avusturya Lisesi, Bakırköy Lisesi, Gazetecilik Fakültesinden mezun oldu. Lise döneminde tiyatroya başladı.

Aziz Çalışlar

Tiyatro alanında yazdığı kaynak kitaplarla, sanat ve estetiğe ilişkin yazı ve çevirileriyle tanınan Aziz Çalışlar 28 Kasım’da Ankara’da öldü.1942’de Ankara’da doğan Çalışlar, 1961’de Robert Kolej’i bitirdi. İstanbul Üniversitesi hukuk Fakültesi’ndeki ...

Aziz Ali Efendi

AZİZ ALİ EFENDİ Şair ve yazar. Girit’te doğdu. 1798 (H. 1213)de Berlin’de öldü. Girit Defterdar-ı Tarihçisi Mehmed Efendinin oğludur. Tahsilini Girit’te yaptı. Babası zengin olduğu için pekçok mal miras kaldı. Bu serveti harcayıp tükettikten sonra İstanbul’a gitti. Hassa ...

Aziz Augustinusa

Aziz Augustinus (354 - 430) yılları arasında yaşamış olan ünlü Hıristiyan düşünür. Temel eserleri: Civitas Dei (Tanrı Devleti), Confessiones (İtiraflar), Epistolae (Mektuplar)’dır.

Aziz Koluman

Aziz Koluman 1940 Yılında Mardin'de doğdu. ilk, orta ve lise Tahsilinden sonra, İktisat -Maliye konularında yüksek tahsil yaptı. Devlet kadrolarında çeşitli kademelerde görev yaptı.

Tarık Mikhail Aziz

Saddam Hüseyin’in en güvenilir adamlarından biri olarak uzun süre Irak’ta üst düzey görevlerde bulunan Tarık Aziz, 1936’da Musul’da bir garsonun oğlu olarak dünyaya geldi. Saddam Hüseyin ile yolu 1950 yılında kesişen Aziz, 1974’te Enformasyon Bakanlığı görevini ...

Aziz Kocaoğlu

Aziz Kocaoğlu (1948 - ), İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanıdır.

Hüseyin Aziz Akyürek

Hüseyin Aziz Akyürek II. Meşrutiyet döneminde Osmanlı Devleti bürokrasisinde üst düzey görevlerden sonra, Yunan işgali sonrası Manisa'da mutasarrıflık ve yine işgal sonrası İzmir'de önce valilik, sonra da belediye başkanlığı yapmış, T.B.M.M. 3. Dönem'den itibaren 5 dönem ...