Azîz (kadın ise azîze), Hıristiyanlıkta iyilikleriyle tanınmış kutsal kişi. Bu unvan Hıristiyan otoritelerince sonradan (genellikle kişi hayatta değilken) verilir.

Aziz

Aziz ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Aziz

Aziz

sevgide üstün tutulan, muazzez.
ermiş, eren.

Aziz

(Arapça) Erkek ismi 1. Muhterem, sayın. 2. Sevgili. 3. Veli, evliya, ermiş. 4. Az bulunur. 5. Allah'ın izzetli kıldığı, mü'min. - Aziz (İmadettin Abulfeth Osman el-Aziz) Selahaddin Eyyubi-'nin II. oğlu. Kardeşi el-Efdal, Melik iken kendisi Şam'ı terkederek Mısır Eyyubileri hükümdarlığını ilan etti. Fakat daha sonra kardeşiyle barıştı.

Aziz

1 . Ermiş, eren.
2 . sıfatSevgide üstün tutulan, muazzez.

Aziz

Türkçe Aziz kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Aziz (name)] adj. precious, dear, mighty, glorious, saintly, august, reverend
n. saint; ducky
n. saint

Aziz

Türkçe Aziz kelimesinin Fransızca karşılığı.
cher/ère

Aziz

Türkçe Aziz kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. heilig, teuer

Yanıtlar