Azot Grubu

Kısaca: 5A grubu özellikleri ...devamı ☟

5A grubu özellikleri * Azot grubudurlar * Bileşiklerinde -3 değerliklerini alırlar * Azot ve fosfor ametal, arsenik ve antimon yarı metal, bizmut metaldir. * Sulu çözeltileri asidiktir. * Son yörüngeleri np3 ile sonlanır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Azot
3 yıl önce

Azot ya da nitrojen, simgesi N olan bir element olup atom numarası 7'dir. Renksiz, kokusuz, tatsız ve intert bir gazdır. Azot, dünya atmosferinin yaklaşık...

Azot, 1772, 18. yüzyıl, Akarsu, Aktinyum, Algılayıcı, Altın, Alüminyum, Amerikyum, Ametaller, Amino asit
Nitrik asit
3 yıl önce

adlandırılır. Saf bileşik renksizdir. Ancak uzun süre bekleyen eski asitler azot oksitleri ve suya ayrışması nedeniyle sarı renge dönebilme özelliğindedirler...

Hava
3 yıl önce

Hava; Dünya'yı çevreleyen, çoğunluğu azot ve oksijenden müteşekkil, renksiz ve kokusuz gaz kütlesi. Hava tüm canlılar için hayati öneme sahiptir. Hayvanlar...

Hava (atmosfer), Argon, Atmosfer, Hava, Hava (iklim), Karbondioksit, Kimya, Meteoroloji, Nitrojen, Oksijen
Amit
3 yıl önce

Birinci anlamıyla amit, bir azot atomuna (N) bağlı bir karbonil grubu bulunduran bir organik fonksiyonel grup, veya bu gruba sahip bir bileşiktir. - İkinci...

Piridin
3 yıl önce

başka bir grup ile değiştirilir: borabenzen, benzen, silabenzen, germabenzen, stannabenzen, fosforin, arsabenzen, pirilyum tuzu İki azot atomlu 6 üyeli...

Rosids
3 yıl önce

Phylogeny Group web sitesinden uyarlanmıştır. Azot sabitleyici klad, çok sayıda aktinorizal bitki (bu bitkiler azot bağlayıcı bakteriler içeren kök yumrularına...

Nitrat
3 yıl önce

Nitrat, (kim. sembol NO3-), kimyada bir azot ve üç oksijen atomundan oluşan bir nitrik asit (kim. sembol HNO3) tuzu iyonudur. Moleküler ağırlığı 62.0049'dur...

Nitrat, Alkol, Atom, Azot, Açı, Ester, Kimya, Molekül, Nitrik asit, Oksijen, Organik kimya
Tersiyer (Kimya)
3 yıl önce

kimyada tersiyer (üçüncül) kelimesinin anlamı merkezdeki atomun (Karbon, Azot, Fosfor) üç bağı organik kısımla (R) yapması ve merkezdeki atomun cinsine...