Nitrik Asit

Kısaca: HNO3 formülü ile gösterilen ve halk arasında kezzap olarak bilinen anorganik bir asit. Asidin bâzı tuzları, tabii kaynaklar hâlinde bulunur. Bunların en önemlisi, Şili güherçilesi olarak bilinen sodyum nitrattır (NaNO3). Sodyum nitrat, sülfürik asitle ısıtılırsa, sodum bisülfat ve nitrik asit meydana gelir. ...devamı ☟

nitrik asit
Nitrik Asit

HNO3 formülü ile gösterilen ve halk arasında kezzap olarak bilinen anorganik bir asit. Asidin bazı tuzları, tabii kaynaklar halinde bulunur. Bunların en önemlisi, Şili güherçilesi olarak bilinen sodyum nitrattır (NaNO3). Sodyum nitrat, sülfürik asitle ısıtılırsa, sodum bisülfat ve nitrik asit meydana gelir.

Nitrat asidinin üretimi için kullanılan iki ticari metod daha vardır. Elektrik arkı prosesinde, azot ve oksijen direkt reaksiyona sokulur. Meydana gelen nitrik oksit, su ile birleştirilerek aside dönüştürülür. Oswald prosesinde, platin katalizörlüğünde amonyak, oksijenle reaksiyona sokularak oksitler meydana getirilir ve bunlar da aside dönüştürülür.

Saf nitrat asidi, renksiz ve 86°C’de kaynayan bir sıvıdır. Kararsız bir bileşik olup, oda sıcaklığında yavaşça azot oksitlerine bozunur. Ticari olarak satılan derişik asit % 68’lik olup, azot dioksit mevcudiyetinden dolayı genellikle kahverengimsidir. Nitrat asidi en kuvvetli asitlerden olduğu gibi, kuvvetli bir oksidasyon aracıdır ve her iki maksatla da kullanılır. Böylece bazı metallerle tuzları ve serbest hidrojen meydana getirir. Diğer bazı metal ve ametallerle de oksitleri meydana getirir. Üç kısım hidroklorik asit ve bir kısım nitrat asidinden meydana gelen “Kral suyu”, altını çözebilen yegane karışımdır.

Nitrik asit keza bir çözücü olarak temizleme işlemlerinde kullanılır. Asitle yapılan nitrolama prosesleri endüstride önemli olup, bu yolla plastikler, boyalar ve patlayıcı maddeler gibi pekçok çeşit ürün elde edilir.

nitrik asit

Organik maddeler üzerinde yakıcı ve sarartıcı bir etki gösteren, birleşiminde bir azot, üç oksijen ve bir hidrojen bulunan, yoğunluğu 1,52 olan, 86 °C'de kaynayan, sanayide kullanılan asit, kezzap (HNO3).

nitrik asit

Türkçe nitrik asit kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. nitric acid, aqua fortis

nitrik asit

örgensel maddeler üzerinde yakıcı ve sarartıcı bir etki gösteren, bileşiminde bir azot, üç oksijen ve bir hidrojen bulunan, yoğunluğu 1,52 olan, 86 c'de kaynayan, sanayide kullanılan asit (hno3) kezzap.

nitrik asit

Türkçe nitrik asit kelimelerinin Fransızca karşılığı.
acide nitrique, eau-forte [la]

nitrik asit

Türkçe nitrik asit kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Salpetersäure, Scheidewasser

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

nitrik asit Resimleri

Nitrik asit
2 yıl önce

Nitrik asit HNO3 kimyasal formülüne sahip oldukça aşındırıcı bir inorganik asittir. Kezzap olarak da adlandırılır. Saf bileşik renksizdir. Ancak uzun süre...

Asit
2 yıl önce

yapılan asitlere, inorganik asitler adı verilir. Yaygın inorganik asitler arasında, sülfürik asit (H2SO4), hidroklorik asit (HCl), nitrik asit (HNO3) ve...

Asit, Baz, Turnusol, Turunçgiller, Tuz, Çözelti, İyon, Nötrleşme
Perklorik asit
2 yıl önce

Perklorik asit, HClO4, suda çözünebilen renksiz bir sıvı olan bir klor oksoasididir. Sülfürik asit ya da nitrik asit ile kıyaslanabilecek kadar güçlü bir...

Nitrat
2 yıl önce

(kim. sembol NO3-), kimyada bir azot ve üç oksijen atomundan oluşan bir nitrik asit (kim. sembol HNO3) tuzu iyonudur. Moleküler ağırlığı 62.0049'dur. Moleküler...

Nitrat, Alkol, Atom, Azot, Açı, Ester, Kimya, Molekül, Nitrik asit, Oksijen, Organik kimya
Gümüş nitrat
2 yıl önce

azot ve üç oksijen atomundan oluşan bir nitrik asit (kim. formülü: HNO3) tuzu iyonudur. Organik kimyada, nitrik asit ve bazı alkollerin esterlerine nitrat...

Kral suyu
2 yıl önce

tepkimeye girebilen kuvvetli bir asit çözeltisidir. Hidroklorik asit ve Nitrik asitin 3:1 oranında göre karıştırılmasıyla oluşur. İlk defa Ebu Musa Câbir...

Kral suyu, Altın, Asit, Kimya, Nitrik asit, Platin, Taslak, Hidroklorik asit
Pikrik asit
2 yıl önce

Fransız kimyager Jean-Joseph Welter (1763–1852) ipeği nitrik asitle muamele ederek pikrik asit üretti; potasyum pikratın patlayabileceğini buldu. 1830'a...