nitrik asit

HNO3 formülü ile gösterilen ve halk arasında kezzap olarak bilinen anorganik bir asit. Asidin bâzı tuzları, tabii kaynaklar hâlinde bulunur. Bunların en önemlisi, Şili güherçilesi olarak bilinen sodyum nitrattır (NaNO3). Sodyum nitrat, sülfürik asitle ısıtılırsa, sodum bisülfat ve nitrik asit meydana gelir.

NITRIK ASIT (türkçe) anlamı
1. Organik maddeler üzerinde yakıcı ve sarartıcı bir etki gösteren
2. birleşiminde bir azot
3. üç oksijen ve bir hidrojen bulunan
4. yoğunluğu 1,52 olan
5. 86 °C'de kaynayan
6. sanayide kullanılan asit
kezzap (HNO3).
NITRIK ASIT (türkçe) anlamı
7. örgensel maddeler üzerinde yakıcı ve sarartıcı bir etki gösteren
8. bileşiminde bir azot
9. üç oksijen ve bir hidrojen bulunan
10. yoğunluğu 1,52 olan
11. 86 c'de kaynayan
12. sanayide kullanılan asit (hno3) kezzap.
NITRIK ASIT (türkçe) ingilizcesi
1. n. nitric acid
2. aqua fortis,
NITRIK ASIT (türkçe) fransızcası
1. acide nitrique
2. eau-forte [la]
NITRIK ASIT (türkçe) almancası
1. n. Salpetersäure
2. Scheidewasser

Nitrik Asit hakkında bilgiler

HNO3 formülü ile gösterilen ve halk arasında kezzap olarak bilinen anorganik bir asit. Asidin bazı tuzları, tabii kaynaklar halinde bulunur. Bunların en önemlisi, Şili güherçilesi olarak bilinen sodyum nitrattır (NaNO3). Sodyum nitrat, sülfürik asitle ısıtılırsa, sodum bisülfat ve nitrik asit meydana gelir.

Nitrat asidinin üretimi için kullanılan iki ticari metod daha vardır. Elektrik arkı prosesinde, azot ve oksijen direkt reaksiyona sokulur. Meydana gelen nitrik oksit, su ile birleştirilerek aside dönüştürülür. Oswald prosesinde, platin katalizörlüğünde amonyak, oksijenle reaksiyona sokularak oksitler meydana getirilir ve bunlar da aside dönüştürülür.

Saf nitrat asidi, renksiz ve 86°C’de kaynayan bir sıvıdır. Kararsız bir bileşik olup, oda sıcaklığında yavaşça azot oksitlerine bozunur. Ticari olarak satılan derişik asit % 68’lik olup, azot dioksit mevcudiyetinden dolayı genellikle kahverengimsidir. Nitrat asidi en kuvvetli asitlerden olduğu gibi, kuvvetli bir oksidasyon aracıdır ve her iki maksatla da kullanılır. Böylece bazı metallerle tuzları ve serbest hidrojen meydana getirir. Diğer bazı metal ve ametallerle de oksitleri meydana getirir. Üç kısım hidroklorik asit ve bir kısım nitrat asidinden meydana gelen “Kral suyu”, altını çözebilen yegane karışımdır.

Nitrik asit keza bir çözücü olarak temizleme işlemlerinde kullanılır. Asitle yapılan nitrolama prosesleri endüstride önemli olup, bu yolla plastikler, boyalar ve patlayıcı maddeler gibi pekçok çeşit ürün elde edilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Hidroklorik Asit

Hidroklorik Asit, Alm. Salzsaure (f), Fr. Acid (m) chlorhydrique, İng. Hydrochloric acid. Hidrojen klorürün (HCl) sudaki çözeltisi olup, klorür asidi de denir. Hidrojenklorür, nemli havada sis meydana getiren ve suda çok çözünebilen, aşındırıcı olmayan renksiz bir gazdır. ...

Sülfürik Asit

Sülfürik asit, H2SO4, güçlü bir mineral asididir. Suda her konsantrasyonda çözünebilir. Olası kaşifi 8. yüzyıl simyacısı Cabir bin Hayyan tarafından verilen ismiyle. Yenime uğratıcı, renksiz ve yoğunluğu yüksek sıvı. Çok önemli bir kimyasal madde olan sülfürik asit ...

Asit Yağmurları

Doğal ve beşerî kaynaklardan atmosfere salınan ve özellikle fosil yakacakların yanmasından kaynaklanan, kükürtdioksit (SO.) ve Azot oksit (N2O) ile di­ğer bazı gazlar, atmosferdeki nemle birleşince asite genellikle de sülfürik asit ve nitrik asit'e dönüşmektedir.

Nitrik Asitin

Nitrik asit, bileşiminde üç oksijen, bir hidrojen ve bir azot bulunan kuvvetli bir asittir. HNO3 formülüyle gösterilir.

Perklorik Asit

Perklorik asit, HClO4, suda çözünebilen renksiz bir sıvı olan bir klor oksoasididir. Sülfürik asit ya da nitrik asit ile kıyaslanabilecek kadar güçlü bir asittir. Perklorik asit bir süper asittir ancak en güçlü Brønsted-Lowry asidi değildir (en güçlüsü HSbF6 ya da ...

Asit

Asit, sulu çözeltilerinin tadı ekşi olan, bazı indikatörlerin (belirteçlerin) rengini değiştiren (mesela mavi turnusolu kırmızılaştıran) maddelerin ortak adı. Asidin en basit tanımı böyle olup daha yaygın olarak, sulu çözeltilerine proton (H+) veren maddeler şeklinde ...