Bağdat

Bağdat Irak'ın başşehri. Nüfusu 4,5 milyon civarındadır. Mezopotamya çanağının ortasında, Dicle Irmağının iki yakası üzerinde ve Dicle'nin Fırat'a en çok (40 km) yaklaştığı noktada, geniş bir alüvyon ovası üzerinde yer alır. Bağdat'ta yazlar kuru ve çok sıcak, kışlar yumuşak ve serin geçer. Ortalama yağış yılda 130 mm dolayındadır.

Bağdat

Bağdat Irak'ın başşehri. Nüfusu 4,5 milyon civarındadır. Mezopotamya çanağının ortasında, Dicle Irmağının iki yakası üzerinde ve Dicle'nin Fırat'a en çok (40 km) yaklaştığı noktada, geniş bir alüvyon ovası üzerinde yer alır. Bağdat'ta yazlar kuru ve çok sıcak, kışlar yumuşak ve serin geçer. Ortalama yağış yılda 130 mm dolayındadır.

İlk defa Abbasi Halifesi Ebu Cafer el-Mansur tarafından eski bir Sasani köyünün yerine Darüsselam adıyla kuruldu (M.S. 766). Daha sonra Medinet-üs-Selam adını alan şehir, en son Bağdat adını alarak gelişimini devam ettirdi. Harun Reşid devrinde (M.S. 809) büyük bir kültür merkezi oldu. Bundan sonraki dönemlerde de Bağdat kültür ve ticaret merkezi olarak önemini sürdürdü. Ancak 1258'de şehri yağmalayarak Halife Mustasım'ı ve 800 bin Müslümanı kılıçtan geçiren Hülagu'nun istilasıyla çöktü. Hülagu'dan sonra değişik boyların yönetimine girdi. Osmanlı ve İranlılar arasında da el değiştirdikten sonra Dördüncü Murad zamanında tekrar Osmanlıların eline geçti. Birinci Dünya Harbine kadar Osmanlıların elinde olan Bağdat, 1917'de İngiliz kuvvetlerince işgal edildi ve 1921'de kurulan bağımsız Irak Krallığının başşehri oldu. Bu durum Türkiye tarafından da Lozan Antlaşması ile (1923) resmen kabul edildi.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında petrol gelirlerindeki büyük artış, Bağdat'ın gelişmesinde büyük rol oynadı. Irak sanayiinin çoğu buradadır. Deri eşya, ipek ve pamuklu dokuma, tuğla, çimento, hurma, tütün mamüllerinin yanısıra petrol rafinerileri, demiryolu atölyeleri ve bir de demir çelik fabrikası vardır.

Bağdat'ta eski şark pazarlarından, cam ve selih binalara kadar her çeşit mimari yapı görülebilir. Şehrin eski manzarası değişmekle beraber, pekçok eski bina, kaldırım kahveleri, eski tarz minare ve camiler bugün de durmaktadır. Kazımeyn'deki 19. yüzyıl yapısı altın kubbeli görkemli cami ile yüzü aşkın başka cami ve minare, şehrin mimari güzelliğine ayrı bir hava vermektedir.

Irak'ın başlıca devlet kurumlarının merkezleri yine Bağdat'tadır. 1958'de kurulmuş olan Bağdat Üniversitesinden başka El-Mustansır Üniversitesi, Teknoloji Üniversitesi ve birkaç yüksek okul vardır. Irak yönetiminin 1990'da Kuveyt'i işgal etmesi üzerine kurulan BM Gücü, 1991 Ocak ayından itibaren Bağdat'ı bombaladı. İki ay süren bombardıman neticesinde şehir harab oldu. Eski güzelliğinden çok şey kaybetti (bkz. Körfez Savaşı).

Bağdat 2003 yılında ABD tarafından işgal edildi.

Bağdat

(Arapça) Kadın ismi - İrak'ın başken­ti olan tarihsel kent. Bağdat Hatun (XIV. yy.) Emir Coban'ın güzelliğiyle ünlü kızı. İlhanlılar devletinin son hükümdarı Ebu Said Bahadır Han ile evlenmiştir. Bahadır Han'ın ölümünden sorumlu tutularak Arpa Han tarafından öldürüldü.

Bağdat

Türkçe Bağdat kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Bagdad

Bağdat

Türkçe Bağdat kelimesinin Almanca karşılığı.
npr. Bagdad

Bağdat (Pera) sözleri

Pera tarafından albümünde söylenen Bağdat adlı şarkının sözleri.

geceleri ışıl ışıl bağdatın sokakları
gökten merhamet yağıyor patlatıyor dört bir yanı
mayın tarlasında oyunlar oynuyor çocuklar
kiminin kolları yok kiminde ise bacaklar
yak dört bir yanı öldür masumları
yeter ki demokrasi ver yeterki demokrasi ver
geceleri çok canlı olamazki herkes ölü
sokaklarda kocaları kucaklarda bebekleri
mezarsız yatıyor doğmadan ölüyor çocuklar
gökten özgürlük yağıyor saklansın duyanlar
yak dört bir yanı öldür masumları
yeterki demokrasi ver yeterki demokrasi ver
ruh verdi bir bedende bana can verdi
ateş içinde bana bir ev verdi
günahlarla örttüm üstümü
kendi ellerimle gömdüm dostumu
yeterki demokrasi ver

Bağdat (Celaleddin Ada) sözleri

Celaleddin Ada tarafından albümünde söylenen Bağdat adlı şarkının sözleri.

Mevlâna'nın dergâhında
Dönem Hu diye Hu diye
Dönem Hu diye Hu diye...


Şu Bağdat'ın yollarında
Abdülkadir dillerinde
Mevlâna'nın dergâhında
Dönem Hu diye Hu diye
Dönem Hu diye Hu diye


Gel gel diye bağırıyor
Tüm dünyayı çağırıyor
Hak'tan emir veriliyor
Alan Hu diye Hu diye
Alan Hu diye Hu diye


Yaktırdın aşkından darına
Beni de alsa yanına
Yarın mahşer divanına
Varam Hu diye Hu diye
Varam Hu diye Hu diye


Asla tevbemi bozmayın
Gayrı günahkâr gezmeyin
Sen ateşsin ben cezveyim
Yanam Hu diye Hu diye
Yanam Hu diye Hu diye

Bağdat (Eşref Ziya) sözleri

Eşref Ziya tarafından albümünde söylenen Bağdat adlı şarkının sözleri.

Ortadoğu'da,
Yaralı Bağdat,
Mazlum halkıyla,
Çilesi kat kat.

Duymalı bir gün,
Seni de dünya,
Üstünde binlerce.
Masum kanıyla.

Haçlı zihniyet,
Müttefik kurdu,
Ey Bağdat seni,
Hainler sardı.

Siyonist güçler,
Kukla sistemler,
Kardeşi, kardeşe,
Düşman ettiler.

Bağdat (Sagopa Kajmer) sözleri

Sagopa Kajmer tarafından Bir Pesimistin Gözyaşları albümünde söylenen Bağdat adlı şarkının sözleri.

Sizleri ölen sayısız insan için 3 dakikalık Saygı duruşuna davet ediyorum.Mermi icad oldu mertlik bozuldu

ve merhumlar evin duvarında meçhul Gazi.

Mayın şehit Taburu,

Mayısta kan yağmuru,

düşman uyku mahmuru,

dünya kin maduru,

sonunda katliam, nerede sağ duyu?Mevzileri nöbet alan Fevziler Feyz alamadan Fethettiler Ahireti,mektupları kayıp, cinayet ayıp ve kültürler bombalandı, kimse sallamadı, Bağdat ateş aldığında kalbim vurgun yedi, güneş doğudan battı. Mumlarınızı yakın, yorgun düştü uçaklar, tebessüm etti tüm sanıklar, Tankları tanımlar tanıklar, yanıklarla dolu topraklar, karamparça bulutlar ve savaş! Yavaş ölüm kaderinin hız kaynağı, telaş pazarı, can kumarı, çıkar savaşları, B52'ler yarıda kesti pişen aşları ve dünya kan deryası, geleceğin bedeli pahalı, duygular yamalı, suçu gelin etseler de kimse güvey girmeyecek, bilirim bu Tarih değişecek ve Tekerrüre dayalı imha Tarihçesi, kurak sevgi bahçesi suya hasret.Topalla gezen aksamak öğrenir,

havanın Kadri yağmurda bilinir

hatıra silinir

Ana gibi Yar olmaz, Bağdat gibi Diyar olmaz

ama Bağdat bombalanır.[bbummmm]

( yoo Sagopa K. Kuvvet Mira )Topalla gezen aksamak öğrenir,

havanın Kadri yağmurda bilinir hatıra silinir

( Sagopa Kajmer, Hey Sago hadi ).

Ana gibi Yar olmaz, Bağdat gibi Diyar olmaz ama Bağdat bombalanır.[buuummm] ( yoo Sagopa K. )Kazanılan her Madalyon, mayın tarlasındaki Piyon Askeri Reyona bir şampiyon sıfatıyla koydu bir Galon Kurşun, Hüşu derbeder. Turşu geçmişler ve savaşta Gazi bebekler, tekler

kalbimin atışı ve ekler günbatımından ݞafağa doğru süre gelen kanlı iklimler. Psikolojisi kaybolan bitkisel yaşamlar, ݝdeolojisi kuyularda saklı taşbakan kanayan yaraların Ortadoğusundan Güneş battı ve bu şarkının 3Leşi olmalı Bir'Leş'miş o milletler sorgulamalı, bir'leş'miş Amerika yılanları çıngıraklı, amacında yalanları ve kitle imha Dolarları 24 Beat'te tenha Hiphopları. Kinimin Raple yansıyan oluşumları, Kanunları kelepçelemeli ve elemeli eli Zaferi simge edeni ve Eylemini barışa saklayan her bireyi.Topalla gezen aksamak öğrenir,

havanın Kadri yağmurda bilinir

hatıra silinir

Ana gibi Yar olmaz, Bağdat gibi Diyar olmaz ama Bağdat bombalanır. [buummm]( yoo Sagopa K. Kuvvet Mira )Topalla gezen aksamak öğrenir,

havanın Kadri yağmurda bilinir

hatıra silinir( Sagopa Kajmer, Hey Sago hadi ). Ana gibi Yar olmaz, Bağdat gibi Diyar olmaz ama Bağdat bombalanır.[bummm] ( yoo Sagopa K. )Hey hadi, hadi söyle, hadi söyle. Kimin yaşıyacağına kim karar veriyor? Kimin ölüceğine kim karar veriyor? Bu savaş anlamsız. Bana bakın burda duruyorum ve üstüme tek bir kurşun bile gelmiyor. Bir tane bile gelmedi Neden!?! Peki neden hepsinin ölmesi gerekiyor? Burda durabiliyorum görüyorsunuz.

Yanıtlar