Bakteriyofaj

Kısaca: Bakteri yiyen - Canlı bakterilerin büyümesine engel olan, onları eriten ve ancak elektron mikroskopla görülebilen... ...devamı ☟

bakteriyofaj
Bakteriyofaj

Bakteri yiyen - Canlı bakterilerin büyümesine engel olan, onları eriten ve ancak elektron mikroskopla görülebilen bir ültravirüs. Süzgeçlerden geçen ve kültürden kültüre nakledilmesi mümkün olan bu ultra-virüs, bakteri kolonilerinde görülebilen değişiklikler yapabilmekte ve bakteri hücrelerini hiç bir artık bırakmadan eritebilmektedir. Bakteriyofajların, bilhassa, zararlı bakterilerden meydana gelen çeşitli salgınlarda, bakterileri yok etmek suretiyle önemli rolleri vardır

bakteriyofaj

Türkçe bakteriyofaj kelimesinin İngilizce karşılığı.
bacteriophage

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Bakteriyofaj
3 yıl önce

Bakteriyofaj (Antik Yunanca βακτήριον baktérion bakteri ve φαγεῖν phageín , 'yemek' fiilinden türetme), bakterileri enfekte eden bir virüstür. Terim genelde...

Bakteriyofaj, 1917, 3 Eylül, Bakteri, Bakteriyolog, Batı, Bağışıklık sistemi, Britanya, DNA, Enfeksiyon, Fransa
Konağı bakteri olan virüslerin listesi
6 yıl önce

Bu liste, konağı bakteri olan virüsleri, yani bakteriyofajları sıralamaktadır. Sıralama, Baltimore ve Uluslararası Virüs Taksonomi Komitesi sınıflandırmalarına...

Konağı bakteri olan virüslerin listesi, Bakteriyofaj, Cins, Familya, Takım, Virüs sınıflandırması, Inoviridae, Tipik tür, Inovirus, Enterobacteria phage M13, Microviridae
Okazaki parçaları
3 yıl önce

yılında Reiji Okazaki, Tsuneko Okazaki ve onların Escherichia colinin bakteriyofaj DNA'sı üzerinde çalışan meslektaşları bulmuşlardır. DNA ikileşmesinde...

Okazaki parçaları, 1968, Bakteriyofaj, DNA ikileşmesi, Escherichia coli, Replikasyon çatalı, DNA polimeraz, Tsuneko Okazaki, Reiji Okazaki
André Michel Lwoff
6 yıl önce

1938'de Pasteur Enstitüsü'ne bölüm başkanı olarak atandı. Burada bakteriyofajlar ve polioviruslerle ilgili çalışmalar yapmıştır. ^ DOI:10.1098/rsbm...

Martha Chase
6 yıl önce

Kaliforniya Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. 1952'de Amerikalı bakteriyofaj uzmanı Alfred Hershey'in asistanı oldu ve Hershey ile beraber Hershey-Chase...

Salvador Edward Luria
6 yıl önce

yılında genetik bilgilerin bakterilere nasıl geçirildiğini izlemek için bakteriyofajların hücresine virüs aktardı. 1969 yılında Max Delbrück ve Alfred Day Hershey...

Şiga toksini
6 yıl önce

lambda tipi bakteriyofaj genomlarında bulunur. Bakterinin büyümesini engelleyen şartlarda bakterinin gösterdiği SOS tepkisi bakteriyofajı etkinleştirir...

Şiga toksini, Adenin, Apoptoz, Bakteriyofaj, Dizanteri, Domuz, Endositoz, Geyik, Golgi aygıtı, Hemolitik üremik sendrom, O157:H7
Alfred Hershey
6 yıl önce

yaptığı Hershey-Chase deneyinde hazırladıkları radyoaktif işaretlenmiş bakteriyofajlar ile genetik malzemenin DNA'da kodlu olduğunu ispatladı. Bu deney yapılana...