Balkan, şu anlamlara gelebilir:...

BALKAN (almanca) türkçe anlamı
1. npr. Balkan yarımadası (m)
BALKAN (inglizce) türkçe anlamı
2. s. Balkan
BALKAN (türkçe) anlamı
3. Doğu Avrupada batıdan doğuya uzanan dağ sırası.
BALKAN (türkçe) anlamı
4. Sarp ve ormanlık sıradağlar:
5. Podima balkanları içinde
6. bir alandan
7. bir çalılık içinden Ahmet Efendi'yi çıkarıp getirmişler.- M. Ş. Esendal.
BALKAN (türkçe) anlamı
sarp ve ormanlık sıradağlar.
BALKAN (türkçe) anlamı
8. (Türkçe) Erkek ismi 1. Sarp ve ormanlık sıradağları. 2. Avrupa'nın güneydoğu bölgesine verilen isim. Bulgaristan
9. Yunanistan
10. Yugoslavya
11. Arnavutluk ve Romanya'yı içerir.
1. n. native or resident of the Balkan Peninsulan. the Balkans
2. historic and geographic name of southeastern Europeadj. of or pertaining to the Balkan States
3. pertaining to the Balkan Peninsula
pertaining to the Balkan Mountains,
BALKAN (türkçe) ingilizcesi
4. [Balkan]n. native or resident of the Balkan Peninsulan. the Balkans
5. historic and geographic name of southeastern Europeadj. of or pertaining to the Balkan States
6. pertaining to the Balkan Peninsula
pertaining to the Balkan Mountains,
balkan (almanca) ingilizcesi
7. adj. of or pertaining to the Balkan States
8. pertaining to the Balkan Peninsula
pertaining to the Balkan Mountains,
balkan (fransızca) ingilizcesi
9. n. Balkan
10. of or pertaining to the Balkan States
11. pertaining to the Balkan Peninsula
12. pertaining to the Balkan Mountains,
balkan (almanca) fransızcası
1. n. brousse (f)
2. jungle (f)
3. balkans (pl)
BALKAN (türkçe) almancası
1. adj. balkanisch
balkan (ingilizce) italyancası
1. s. balcano
2. nativo o residente nella penisola balcanicas. i Balcani
3. regione geografica e storica dell'Europa sud-orientaleagg. balcanico
4. relativo agli stati balcanici
5. che si riferisce alla penisola balcanica
6. che riguarda i monti Balcani
balkan (ingilizce) ispanyolcası
1. s. balcánico
2. nativo o residente de la Península Balcánicas. los Balcanes
3. nombre histórico y geográfico del sudeste de Europaadj. balcánico
4. relativo a los estados balcánicos
5. perteneciente a la península de los Balcanes
6. relativo a las montañas balcánicas
balkan (ingilizce) portekizcesi
1. s. nativo ou residente da Península Balcânicaadj. balcânico
2. relativo aos Bálcãs
balkan (ingilizce) flemenkcesi
1. bn. Balkan (betr. de Balkanstaten
2. -bergen)

Balkan hakkında detaylı bilgi

balkan ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Balkanlar

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Balkan Ülkeleri

Dağlık yer anlamına gelen Balkanları, Karadeniz ile Adriyatik denizi arasındaki genellikle dağlık ve engebeli sahalar oluşturur. Burada eski Yugoslavya'nın parçalanması ile kurulan Slovenya, Bosna Hersek, Yugoslavya Federasyonu (Sırbistan ve Karadağ), Hırvatistan, Arnavutluk, ...

Balkan Yarımadası

BALKAN YARIMADASI Akdeniz'de yer alan üç büyük yarımadanın en doğuda bulunanı. Balkan Yarımadası;Kuzeyde Tuna'nın aşağı kesimleri ve Sana Irmağı, doğuda Karadeniz, güneydoğuda Ege Denizi, güneyde Akdeniz, güneybatıda İon Denizi ve batıda Adriye Denizi ile çevrilidir. ...

Balkan Antantı

Türkiye, Milletler Cemiyeti'ne katıldığı zaman, Balkan devletleri arasında da büyük bir yakınlaşma ve işbirliği başlamıştı. Bu gelişme 1934 yılında Balkan Antantı denen ittifakı ortaya çıkarmıştır. Balkanlılar arasındaki yakınlaşmanın esas unsuru ise 1930 Ekimi'ndeki ...

Balkan Savaşları (uluslararsı)

Balkan Savaşları, Ekim 1912-Haziran 1913 Birincisi Balkan devletleri ile Osmanlı Devleti, ikincisi Balkan devletlerinin kendi aralarında yaptıkları iki savaş. I. Balkan Savaşı Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de kalan son topraklarını da kaybetmesi ile sonuçlanmıştır. 1912 yılı ...

Balkan Savaşları

Balkan Savaşları, Osmanlı Devletinin Balkanlar’daki dört devlete karşı yaptığı savaşlar. İngiltere, Rusya ile Tallin'de gizli bir anlaşma yaparak, Rusya'yı İstanbul ve Boğazlar üzerinde serbest bıraktı. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki varlığına son vermek

I. Balkan Savaşı

1789 Fransiz Ihtilâlinin dünyaya yaydigi Milliyetçilik akimi neticesinde, imparatorluklar dahilinde bulunan milletler, bagimsizlik için harekete geçmisler ve bazi devletlerin destek ve yardimlari ile ayaklanmislardir. Osmanli tarihinde XIX. yüzyil, bu tür ayaklanmalar dönemidir. Balkan ...

II. Balkan Savaşı

I. Balkan Savasinda Osmanli Devletinin agir maglubiyete ugrayip Balkanlardan çekilmesi sonucunda, Balkanlarda siyâsî bakimdan büyük bir bosluk ve dengesizlik meydana geldi. Ganimetin paylasilmasinda anlasamiyan Balkan devletleri, birbirine düstüler.

Balkan Savaşı

Balkan Savaşları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki dört devlete karşı 1912 - 1913'te yaptığı savaşlardır (8 Ekim 1912 - 29 Eylül 1913).

Birinci Balkan Savaşı

1789 Fransız İhtilalinin dünyaya yaydığı milliyetçilik akımı neticesinde, imparatorluklar dahilinde bulunan milletler, bağımsızlık için harekete geçmişler ve bazı devletlerin destek ve yardımları ile ayaklanmışlardı. Osmanlı tarihinde 19. yüzyıl, bu tür ayaklanmalar ...

İkinci Balkan Savaşı

Birinci Balkan Savaşında Osmanlı Devletinin ağır mağlubiyete uğrayıp Balkanlardan çekilmesi sonucunda, Balkanlarda siyasi bakımdan büyük bir boşluk ve dengesizlik meydana geldi. Ganimetin paylaşılmasında anlaşamıyan Balkan devletleri, birbirine düştüler.

Balkan Cephesi

Balkan Cephesi, Nazi Almanyasının 1941 yılında Balkanları istilasıyla başlayan bir dizi çatışmadır. 1940 yılı içinde Almanya, Polonya ve Fransa'yı askeri harekatlarla istila etmiş, İngiltere'ye yönelik hava akınlarını başlatmıştı. 'Britanya Savaşı' olarak bilinen bu ...

BALKAN DAĞLARI

Balkan yarımadası'nın kuzeydoğusunda bulunan sıradağlar. Batıda Timok vadisi ile Karadeniz kıyısındaki

Balkan Birliği

Balkan devletleri arasında kurulan birlik, fikri, Fransız ihtilâli sonucunda, Balkan yarımadasında egemen olan Osmanlılar'a ve Habsburg İmparatorluğuna karşı uyanmağa başlayan millî duygular sonucu...

Balkan (vilayet)

Balkan Türkmenistan'ın batısında yer alan bir vilayettir. Azerbaycan, Kazakistan ve İran'a sınırı olan vilayetin merkezi Balkanabat'tır.

Balkan Harbi

Balkan Savaşları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki dört devlete karşı 1912 - 1913'te yaptığı savaşlardır (8 Ekim 1912 - 29 Eylül 1913).