balkanlar

Avrupa kıtasının güneydoğusunda yer alan topraklara Balkanlar, Balkan Yarımadası ya da Güneydoğu Avrupa denilir. Bölge Avrupa'nın en yoksul, geri kalmış ve sorunlu yerlerinin başında gelir.

BALKANLAR (türkçe) anlamı
1. (Balkan Yarımadası) Yugoslavya'nın büyük kısmı ile Arnavutluk
2. Bulgaristan
3. Yunanistan ve Trakya'yı içine alan yarımada.
BALKANLAR (türkçe) ingilizcesi
1. n. Balkans
2. Balkan States
3. countries located on the Balkan Peninsula (Serbia
4. Rumania
5. Bulgaria
6. Albania
7. Greece and the European part of Turkey),
BALKANLAR (türkçe) fransızcası
1. les Balkans
BALKANLAR (türkçe) almancası
1. n. Balkanländer

Balkanlar hakkında detaylı bilgi

Balkan yarımdası
Balkan yarımdası
Balkanlar dağlık yer anlamına gelir. Balkanları, Karadeniz ile Adriyatik denizi arasındaki genellikle dağlık ve engebeli sahalar oluşturur. Bölgenin tahmini yüzölçümü 550, 000 km² dir. Yaklaşık nüfusu ise 53 milyon civarındadır.

Balkanlar'da bulunan başlıca devletler; Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova (17 Şubat 2008 Türkiye saati ile saat 16:39'da tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti), Sırbistan, Karadağ ve Bosna-Hersek'tir. Türkiye, Balkan Yarımadası'nda bir miktar toprağı olduğundan ve Romanya, Hırvatistan, Slovenya, Macaristan ve Moldova ise tarihi bağlarından ötürü bazen Balkan ülkesi sayılırlar. Ama Balkanlara kötü ün veren savaşalar ve katliamlar ve bu yüzden "Balkan" sözcüğüne de kötü imaj verdiğinden, ve eski türkçe bir sözcük olduğundan artık sıkça "Güneydoğu Avrupa" olarak adlandırılıyor.

TarihiBalkanlarda yer alan devletlerin haritası
Balkanlarda yer alan devletlerin haritası
Tarih boyunca Avrupa'nın hiçbir bölgesi Balkan yarımadası kadar saldırı, istila ve işgale uğramamıştır. Bölge Persler, Makedonyalılar, Arnavutlar, Romalılar, Bizanslılar, Hunlar, Avarlar, Bulgarlar, Sırplar, Türkler, Avusturyalılar ve daha başka uluslar tarafından uzun yıllar boyunca yönetildi. Balkanlar'ın yerli halkı olan topluluklar kısa süreli dönemler hariç tarih boyunca hep başka milletlerin idaresi altında yaşadılar.

14. yüzyıl ortalarında Türkler'in Rumeli'ye geçişi Balkanlar'ın tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Osmanlılar Balkan Yarımadası'na ayak bastıklarında bölgede, kendilerine karşı gelebilecek ne güçlü bir siyasi birlik ne de güçlü bir devlet bulunmaktaydı. O dönem Balkanlar'ın en güçlü devleti olan Sırp Krallığı bile Osmanlılar'ın askeri gücüne dayanamıyarak 15. yüzyıl ortalarında çöktü.

Osmanlılar'ın Trakya'ya ayak bastıktan sonra bölgede yavaş yavaş ilerlemeye başlaması, aralarında çeşitli dini, siyasi, askeri vb.sorunlar olan Balkan halklarının (Bulgarlar, Sırplar, Arnavutlar, Bosnalılar, Eflaklılar, Boğdanlılar, Hırvatlar, Slovenler) bu sorunlarını bir kenara bırakıp yaklaşan "Türk" tehlikesine karşı birleşerek Haçlı Seferleri başlatmalırına neden oldu. Bu seferlere, Balkan devletleri dışında zaman zaman, bölgenin hamiliği rolünü üstlenen Macar Krallığı doğrudan İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Lehistan ve İskoçya gibi çeşitli Avrupa ülkeleride bir miktar asker göndererek dolaylı yönden iştirak ettiler.

Haçlı Orduları ile Osmanlılar arasında 14.y.y ortalarında Sırpsındığı Savaşı (1364) başlayan çatışmalar I. Kosova Savaşı (1389), Niğbolu Savaşı (1396), Varna Savaşı (1444) ve son olarak ta II. Kosova Savaşı (1448) ile 15.y.y ortalarına kadar devam etti.

II. Kosova Savaşı'nın kaybedilmesi Balkan uluslarının Türklere karşı direnişinin kesin olarak sona ermesine neden oldu.Bölge bu savaştan 17.y.y sonlarındaki II. Viyana Kuşatmasına kadar diğer dönemlere oranla göreceli de olsa sakin ve huzurlu bir dönem geçirdi.Bunda o dönem ki Osmanlı yöneticilerinin bölgeden yalnızca bir miktar vergi almayı yeterli görmesi ve halkın gelenek, görenek, inanç ve ibadet olarak ifade edebileceğimiz yaşam tarzına karışmaması önemli bir yere sahiptir.Ayrıca bundan önceki yerel yöneticilerin baskı, zulüm, adaletsizlik ve ağır vergileri altında ezilen bölge halkının Osmanlıların buraya getirdiği barış, huzur, adaleti ve oluşturdukları hoşgörü ortamını beğenmeleri ve benimsemeleri, yarımada 15. y.y ortalarından başlayıp 17.y. y sonlarına kadar devam eden huzur ve sakinliği açıklamakta kullanılabilir.

http://harita.turkcebilgi.com/Balkanlar Balkanlar haritası

balkanlar nerede?

balkanlar haritadaki konumu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Balkanlar'da Türkler

Balkan Türkleri Balkanlar'da yaşayan Türklerdir. Balkan Türkleri, Edirne'deki Meriç Nehri'nin batı tarafında yaşayan Türklere verilen addır.

Hayalet Bilimi Ve Hayali Kimlikler Neo Osmanlıcılık, Özal Ve Balkanlar

Şaban Çalış'ın akademik araştırma kitabı.

Balkanlar'daki Dağlar

Balkanlar’daki dağlar, bölgenin adı olan Balkanlar’ın adının anlamından anlaşıldığı şekilde bölgenin genelinde yer alır. Balkanlar sözü Türk Dil Kurumu tarafından “''öz. a. Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, ...

Balkanlar'daki Nehirler

Balkanlar’daki nehirler, bölgenin birçok kesiminde yer alırlar. Bölgedeki nehirler içinde bazıları birçok ülke içinde akar ve büyük bir havzayı oluştururlar. Bazıları ise daha bölgesel veya yerel nehirlerdirler. Aşağıdaki listelerdeki nehirler, aktıkları yerler ve ana akarsu ...

Balkanlar Coğrafyası

Balkanlar coğrafyası, Balkan bölgesinin çeşitlilik oluşturan coğrafi yapısıdır. Bu yapı içinde deniz etkisindeki alanlar, dağlık bölgeler, koruma alanları, düzlükler yer alır.

Balkanlar Prehistoryası

Balkanlar prehistoryası veya tarih öncesi dönemde Balkanlar 44.000 yıl önce ilk kez Üst Paleolitik dönemde Homo sapiens’lerin bölgede ortaya çıkmasıyla başlar. Prehistorik dönemin sonu ise ilk kez yazılı metinlerin Antik Yunan’da ortaya çıktığı MÖ 8. yüzyıl olduğu kabul ...

Balkanlar Tarihi

Balkanlar, Avrupa kıtasının güneydoğu kesiminde, İtalya Yarımadası'nın doğusu, Anadolu'nun batısı ve kuzeybatısında yer alan coğrafi ve kültürel bölgedir. Bölge, sarsıntılı, hareketli bir tarihe sahiptir.Bölge, coğrafi konumu gereği birçok açıdan ikiliğin bulunduğu bir ...

Son Yaz-Balkanlar 1912

''Son Yaz-Balkanlar 1912'', 25 Eylül 2012'de atv ekranlarında yayınlanmaya başlamış, Adam Film yapımlı dramatik televizyon dizisi. Düşük reytingler nedeniyle 4.bölümüyle final yaptı ve bitti

Balkanlar'daki Türkler

Balkan Türkleri Balkanlar'da yaşayan Türklerdir. Balkan Türkleri, Edirne'deki Meriç Nehri'nin batı tarafında yaşayan Türklere verilen addır.

Dede

Dede, Alevilik'te Ehlibeyt soyundan gelen içtimai ve dini liderlere verilen addır.

Labret

Labret ya da dudak küpesi (İngilizce ''labret'' < Latince ''labrum'' «dudak» + ''-et'' «küçültme eki»), dudak yan ya da alt kenarlarına delinerek yapılan pirsing tipinde takı türüdür. 1970 li yılların ikinci yarısından itibaren Batı dünyasında moda olarak yayılmaya başlayan ...

Palanka

kalecik anlamına gelen aynı telaffuzlu sözcükten Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda Macarlarla mücadelesi sırasında Türk askeri lügatine girmiştir. Osmanlı Döneminde palanka terimi, alındığı bölgeye uygun olarak, sadece Balkanlar ve Macaristan'daki eyaletlerde kullanılagelmiştir.

Pistacia

Pistacia Lentiscus Yunanistan ve Güney ve Batı Anadolu'ya özgü ağaç türü