Baryum Nitrat

Kısaca: Baryum nitrat kimyasal formülü Ba(NO3)2 olan baryum ve nitrat iyonundan meydana gelmiş bir tuzdur. ...devamı ☟

Baryum nitrat kimyasal formülü Ba(NO3)2 olan baryum ve nitrat iyonundan meydana gelmiş bir tuzdur. Baryum nitrat beyaz kristallerden oluşmuştur.Zehirlidir, suda çözündüğünden dolayı suda çözünen diğer baryum bileşikleri gibi deriyle temastan kaçınılmalıdır. Bazen nitrobarit minerali olarak doğada bulunabilir. Baratol baryum nitrat, TNT ve bağlayıcı dan oluşan bir patlayıcı bileşimdir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Baratol
6 yıl önce

kullanılarak TNT ve baryum nitrat karışımından yapılan bir patlayıcıdır. Karışımdaki TNT miktarı %25-33 arasında değişir. Baryum nitratın yüksek yoğunluğu...

Stronsiyum
3 yıl önce

kullanılmaktadır. Avrupa'da daha düşük voltajlı renkli TV'ler üretilmekte ve genelde baryum kullanılmaktadır. Diğer bir kullanım alanı ile ferritlerdir. Ferritler seramik...

Stronsiyum, Kimya, Taslak
Potasyum kromat
3 yıl önce

ve sodyum kromat çözeltileri benzer özellikleri gösterirler. Kurşun(II) nitratla reaksiyona girdiğinde, turuncu-sarı renkli kurşun(II) kromat çökeleğini...

Kaliforniyum
3 yıl önce

oksitleme çalışmaları başarısız olmuştur. Element suda çözülebilir, klorür, nitrat, perklorat ve sülfat oluşturur. Kaliforniyumun tanımlanan yirmi radyoizotopu...

Kaliforniyum, 1950, Kimya, Radyoaktif, Taslak, İyon, İzotop, Berkeley İœniversitesi
Havai fişek
3 yıl önce

klorür) Yeşil Baryum BaCl2 (baryum klorür) Mavi Bakır CuCl2 (bakır klorür), düşük sıcaklıkta Çivit mavisi Sezyum CsNO3 (sezyum nitrat) Menekşe rengi...

Havai fişek, Havai fişek
Astatin
3 yıl önce

Dipiridin-astatin(I) katyonu ([At(C5H5N)2]+), perklorat ile iyonik bileşikler; nitrat ile ise [At(C5H5N)2]NO3 bileşiğini oluşturur. Bu katyon; astatin(I) merkezin...

Periyodik Cetvel, Atom numarası, Element, Kimya, Radyoaktif, Taslak, İzotop
Çözünürlük tablosu
3 yıl önce

2 Baryum iyodür BaI2 182 201 223 250 264 291 301 Baryum molibdat BaMoO4 0.006 Baryum nitrat Ba(NO3)2 4.95 6.67 9.02 11.5 14.1 20.4 27.2 34.4 Baryum nitrit...