Bayezid Camii

Kısaca: Bayezid Camii, İstanbul'un Beyazıt semtinde, Beyazıt Meydanı`na dağınık bir şekilde yayılmış haldedir. Sultan II. Bayezid tarafından yaptırılmıştır. İnşasına 1500`de başlanmış ve 1505`de bitirilmiştir. Mimarının kim olduğu konusunda ihtilaf vardır. Mimar Hayrettin, Mimar Kemaleddin`in ve Yakupşah bin Sultanşah isimli mimarlardan biri tarafından yapıldığı sanılmaktadır ama kesin bilgiye ulaşılamamıştır. ...devamı ☟

Bayezid Camii
Bayezid Camii

Bayezid Camii, İstanbul'un Beyazıt semtinde, Beyazıt Meydanı`na dağınık bir şekilde yayılmış haldedir. Sultan II. Bayezid tarafından yaptırılmıştır. İnşasına 1500`de başlanmış ve 1505`de bitirilmiştir. Mimarının kim olduğu konusunda ihtilaf vardır. Mimar Hayrettin, Mimar Kemaleddin`in ve Yakupşah bin Sultanşah isimli mimarlardan biri tarafından yapıldığı sanılmaktadır ama kesin bilgiye ulaşılamamıştır.

Külliye, bir cami, aşhane-imarethane, sübyan mektebi, tabhaneler, medrese, hamam ve kervansaraydan oluşur Kendisinden daha önce yapılmış bulunan Fatih Külliyesi`nden farklı olarak simetrik yapılar şeklinde değil, dağınık bir şekilde inşa edilmiştir.

Külliyenin merkezi Bayezid Camii`dir. 16.78 m çapındaki ana kubbesi dört ayak üstüne oturtulmuştur. Camii yerine külliyeye dahil bulunan tabhaneye bitişik minareleri, bu caminin ayırt edici özelliklerindendir. Bu nedenle iki minare arasındaki mesafe 79 metredir. Cami içerisindeki taş ve ahşap işçiliği ile vitraylar dikkat çekici güzelliktedir. Avlu döşemesi ve şadırvanın sütunları Bizans`tan kalma malzemenin yeniden işlenmesiyle elde edilmiştir. Özellikle şadırvan sütunlarında Bizans izleri görülebilmektedir. Külliyenin imarethane ve kervansarayının bugüne ulaşan kısmı Beyazıt Devlet Kütüphanesi tarafından kullanılmaktadır ve caminin solunda yer alır. Medrese ise caminin sağında ve oldukça uzağında yapılmıştır. Günümüzde Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi olarak kullanılmaktadır. Külliyenin hamamı medreseden de uzakta, Ordu Caddesi üzerinde, Edebiyat Fakültesi`nin yanındadır. Caminin kıble tarafındaki boşluktaysa türbeler bulunmaktadır. Sultan II. Bayezid`in, kızı Selçuk Hatun`un ve Tanzimat Fermanı`nın mimarı Mustafa Reşid Paşa`nın türbeleri buradadır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Bayezid Camii Resimleri

Bayezid Ağa Camii
6 yıl önce

sekbanbaşısı Bayezid Ağa yaptırmıştır ve kabri caminin kıble tarafındadır. Tuvalet dışardadır. Caminin karşı tarafında Gazi Ahmet Paşa Camii ve Külliyesi...

Bayezid Ağa Camii, Fatih Sultan Mehmed, Gazi Ahmet Paşa Camii, Topkapı
Bayezid Paşa Camii
6 yıl önce

Bayezıd Paşa Camii (Amasya) Kunç Köprü’ nün kuzey doğusundadır. I. Mehmed devrinde, Amasya Valisi Bayezid Paşa tarafından 1414 yılında yaptırılmıştır....

Bayezid Paşa Camii, ,
Bayezid
3 yıl önce

Bayezid, aşağıdaki anlamlara gelebilir: Birinci Bayezid, 4. Osmanlı padişahı. İkinci Bayezid, 8. Osmanlı padişahı. Doğubayazıt'ın Osmanlı dönemindeki adı...

Bayezid Medresesi
3 yıl önce

Medrese" olarak da bilinir. Bayezid Medresesinin yapımına Bayezid Camii'nin inşasının bitiminden sonra başlandı. Camiinin kuzey batısında ve biraz uzağında...

Bayezid Medresesi, 1507, 1509, 1943, Bayezid Camii, II. Bayezid, Medrese, Osmanlı, Zelzele, İstanbul, Şeyhülislam
II. Bayezid
3 yıl önce

yapmıştır[kaynak belirtilmeli] Bayezid Camii Bayezid Medresesi II. Bayezid suyolu Hatuniye Camii (Tokat) Hatuniye Camii (Amasya) Atik Ali Paşa Camii İkinci Beyazıt Külliyesi...

II. Bayezid, 10 Eylül, 11 Ağustos, 1447, 1448, 1473, 1481, 1482, 1484, 1491, 1492
İskenderpaşa Camii (Fatih)
3 yıl önce

verilerek Mehmed Zahid Kotku Caddesi olarak değiştirilmiştir. Banisi, II. Bayezid vezirlerinden İskender Paşa'dır. 1505'te inşa edilen cami, çeşitli tarihlerde...

Fatih Camii
3 yıl önce

Fatih Camii ve Külliyesi, İstanbul'un Fatih ilçesinde II. Mehmed tarafından yaptırılmış olan cami ve külliyedir. Külliye içinde 16 adet medrese, darüşşifa...

İstanbul Fatih Camii, 1467, 1470, 1766, 1767, 1771, 1825, Arapça, Barok, Bizans, Cami
Emir Sultan Camii
3 yıl önce

Emir Sultan Camii, Bursa'da, Yıldırım Bayezid'ın kızı Hundi Fatma Hatun tarafından kocası Emir Sultan adına, muhtemelen Çelebi Sultan Mehmed'in hükümdarlığı...

Emir Sultan Camii, 1366, 1429, 1507, 1795, 1804, 1855, Bursa, Emir Sultan, I. Mehmet, III. Selim