Ii. Bayezid

Kısaca: Sultan İkinci Bayezid sekizinci Osmanlı padişahı. Fatih Sultan Mehmed’in iki oğlundan büyüğüdür. 1447 yılında doğdu. Küçük yaştan itibaren tam bir ihtimamla yetiştirilen şehzade Bayezid, devrin en kıymetli alimleri elinde tahsil gördü. Yedi yaşındayken, Hadım Ali Paşa nezaretinde Amasya valisi oldu. 1473 Otlukbeli Savaşına sağ kol kumandanı olarak katıldı. Babası Fatih, 3 Mayıs 1481 tarihinde sefere giderken Gebze’de vefat edince, 20 Mayıs 1481’de tahta çıktı. ...devamı ☟

II. Bayezid
II. Bayezid

Sultan İkinci Bayezid (1448 - 1512) Sultan İkinci Bayezid sekizinci Osmanlı padişahı. Fatih Sultan Mehmed’in iki oğlundan büyüğüdür. 1447 yılında doğdu. Küçük yaştan itibaren tam bir ihtimamla yetiştirilen şehzade Bayezid, devrin en kıymetli alimleri elinde tahsil gördü. Yedi yaşındayken, Hadım Ali Paşa nezaretinde Amasya valisi oldu. 1473 Otlukbeli Savaşına sağ kol kumandanı olarak katıldı. Babası Fatih, 3 Mayıs 1481 tarihinde sefere giderken Gebze’de vefat edince, 20 Mayıs 1481’de tahta çıktı.

Detaylı bilgi için bakınız: Sultan İkinci Bayezid

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

II. Bayezid heykeli (Ankara)
6 yıl önce

II. Bayezid heykeli, Ankara’da Türk Standartları Enstitüsü binasının önünde bulunan ve Osmanlı padişahı II. Bayezid’i betimleyen heykeldir. Heykeltıraş...

Bayezid Camii
3 yıl önce

Bayezid Camii (Beyazıt Camii ve Beyazıd Camii olarak da bilinir) İstanbul'un Bayezid semtinde Sultan II. Bayezid tarafından yaptırılmış bir cami. Osmanlı...

Bayezid Camii, 1506, 1509, 1550, Coğrafi koordinat sistemi, Hz.Muhammed, II. Bayezid, Kitabe, Mihrab, İstanbul İœniversitesi, ޞeyh Hamdullah
Bayezid Medresesi
3 yıl önce

Bayezid Medresesi, Osmanlı Padişahı II. Bayezid tarafından İstanbul'da Bayezid külliyesinin bir parçası olarak 1506-1508’de inşa ettirilen medrese Eskiden...

Bayezid Medresesi, 1507, 1509, 1943, Bayezid Camii, II. Bayezid, Medrese, Osmanlı, Zelzele, İstanbul, Şeyhülislam
Bayezid
3 yıl önce

Bayezid, aşağıdaki anlamlara gelebilir: Birinci Bayezid, 4. Osmanlı padişahı. İkinci Bayezid, 8. Osmanlı padişahı. Doğubayazıt'ın Osmanlı dönemindeki adı...

I. Bayezid
3 yıl önce

I. Bayezid veya Yıldırım Bayezid (1354, Edirne – 8 Mart 1403, Akşehir), dördüncü Osmanlı padişahı. 1389'dan 1402 yılına kadar hükümdarlık yapmıştır. Babası...

Yıldırım Bayezid, Vakıf, Bursa, Ulucami, İmarethane, Medrese, İmaret, Osmanlı padişahları, Fetret Devri, I. Mehmet, II. Murat
Bayezid Paşa
3 yıl önce

Bayezid Paşa (Amasyalı Bayezıd Paşa) Osmanlı Devleti'nin Fetret Devri'nde, 1413'te Sultan I. Mehmed Çelebi saltanatında sadrazam olmuş; devleti toparlama...

I. Gülbahar Hatun
3 yıl önce

valide-i II. Bayezid Han, yazısı bunun en büyük kanıtıdır. II. Bayezid’ın tahta çıkmasyla Gül-Bahar Hatun Fatih Sultan Mehmed’in dul eşi ve II. Bayezid’in annesi...

I. Gülbahar Hatun, Fatih Sultan Mehmet, Hatuniye Camii, II. Bayezid, II. Gülbahar Hatun, Osmanlı, Osmanlı Devleti, Tokat, VikiProje Türk tarihi
II. Mehmed
3 yıl önce

halen Topkapı Sarayı'ndadır. II. Bayezid payitahta gelene kadar o şekilde bekletilmiştir. Ölümünden sonra tahta, oğlu Bayezid çıktı. Naaşı Fatih Camii’ndeki...

Fatih Sultan Mehmed, Osmanlı İmparatorluğu, Atatürk, Tarih