Bazal Cisimcik

Kısaca: Bazal cisimcik (diğer adlarıyla bazal granül veya kinetozom) sentriyolden ve kısa silindirik mikrotübül diziliminden oluşmuş bir organeldir. Ökaryotik undulipodyumların (sil veya kamçı) taban temellerinde bulunur ve aksonem mikrotübüllerinin büyümesinde çekirdek bölge görevi yapar. ...devamı ☟

Bazal cisimcik
Bazal Cisimcik

thumb|9 mikrotübüllü bir Bazal cisimcik - çekilmiş.] Bazal cisimcik ya da Sentriyol (``bazal tanecik`` ya da ``sentriol``), varil biçimindeki hücre organelleridir.

Bazal cisimcikler, ökaryotik hücrelerin çoğunda bulunsalar da yüksek bitkiler ve mantarlarda bulunmazlar. Nöron, olgun yumurta, çizgili kas hücresi hücrelerinde de yokturlar. Alglerde görülürler.

Yapısı

Küçük, silindirik yapıda ve 0,2 μm genişlikte ve 0,4 μm uzunluğundadır. Sentriyolün her bir duvarı genellikle üçlü gruptan oluşan dokuz mikrotübülden oluşur. Hayvan hücrelerinde bir çifti sentrozomun merkezinde bulunur.

``Drosophila melanogaster`` embriyolarında, çiftli olarak, ``Caenorhabditis elegans`` sperm hücrelerinde ve erken embriyolarında tekli, ama dokuz tane olarak görülürler.Marie Delattre and Pierre Gönczy, The arithmetic of centrosome biogenesis, Journal of Cell Science 117, 1619-1630 (2004) SAS-6 defines a protein family required for centrosome duplication in C. elegans and in human cells, Nature Cell Biology 7, 115 - 125 (2005) Bunlar değiştirilmemiş tubulinden daha kararlı yapılar meydana getirmek için oluşturulmuşlardır. Sentriollerin ilşkilendirilmiş çiftleri, dikey olarak sıralanır, sentrozom olarak bilinen yapıyı oluşturur.

Hücre sitoplazmasında birbirine dik olarak bulunan ve matriksle çevrili olan sentriyol çiftleri sentrozom adını alır. Her sentriyol enine kesitte dairesel olarak dizilmiş 9 fibrilden oluşur. Her fibril 3 subfibril (mikrotubulus) ihtiva eder. Fibriller bir matriksle sarılıdır. Sentriyoller hücre bölünmesi sırasında çoğalıp birer çift halinde hücrenin her iki kutbuna giderek aster denen ipliklein oluşumunu ve asterler yardımıyla kromozomların sentromerlerinden yakalanıp kutuplara çekilmesini sağlar.

Görevi

Hücre bölünmesinde görev yaparlar. Replikasyon sırasında, eşleştirilmiş her yeni sentriyol grubu, hem sentriyol çiftini hemde orjinal çifti barındırır. Eğer sentriyoller kendiliğinden hareket eden kamçı ya da sil organellerinin şekillendirilmesinde kullanılırlarsa, sentriyollerin yaşlı olanı, anne sentriol, organel yapısını organize eden bazal gövde haline gelir.Beisson, J. and Wright M. (2003). Basal body/centriole assembly and continuity. ``Current Opinion in Cell Biology`` 15, 96-104.

Kaynaklar

Kaynakça

organeller

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.