Belek Gazi

Kısaca: Belek (Balak) Gazi Artukoğulları devrinde; adı hala Harput ve Elazığ`da anılan ve Harput`un yetiştirdiği en ünlü Türk Fatihi olduğu bilinmektedir. (1965 yılında Harput Turizm Derneği tarafından Belek Gazi`nin, at üstünde güzel bir heykeli yaptırılmıştır.) Onun en önemli hizmeti, Haçlı seferleri sırasında görülmüştür. Selahattin Eyyubi ile mukayese edenler bile olmuştur. (Tarihçiler son araştırmalar ışığında Balak Gazi`nin asıl isminin “Belek Gazi” olduğunu ifad ...devamı ☟

Belek Gazi
Belek Gazi

Belek (Balak) Gazi Artukoğulları devrinde; adı hala Harput ve Elazığ`da anılan ve Harput`un yetiştirdiği en ünlü Türk Fatihi olduğu bilinmektedir. (1965 yılında Harput Turizm Derneği tarafından Belek Gazi`nin, at üstünde güzel bir heykeli yaptırılmıştır.) Onun en önemli hizmeti, Haçlı seferleri sırasında görülmüştür. Selahattin Eyyubi ile mukayese edenler bile olmuştur. (Tarihçiler son araştırmalar ışığında Balak Gazi`nin asıl isminin “Belek Gazi” olduğunu ifade etmektedirler.)

Balakgazi`den sonra 1185 yılına kadar Harput`ta yine Artukoğulları`ndan gelen Prensler, hüküm sürmüşlerdir. Bunlardan Fahrettin Karaaslan`ında Harput tarihinde unutulmaz yeri ve eserleri vardır. 1148-1174 yılları arasında Harput`ta hüküm sürmüş ve burada bulunan Ulu Camiyi yaptırmıştır.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Melik Gazi
2 yıl önce

Malatya’ya hakim olmuştu. 1124 yılında Belek Gazi’nin ölümü üzerine aylar süren bir kuşatmadan sonra Emir Gazi Malatya’yı Ayşe Hatun ve oğlu Tuğrul Arslan’dan...

Melik Gazi, Kayseri
Artuklu Beyleri Listesi
2 yıl önce

Beyleri İlgazi Bey (1117-1121) Eburebi Bedriddevle Süleyman (1121-1123) Belek Gazi (1123-1124) Timurtaş (1124)* İzzeddin Ahmed (1224-1234) ^ Öztuna, Yılmaz...

Artuklu Beyliği
2 yıl önce

Davit tarafından yenilgiye uğradı. İlgazi Bey 1122'de öldü ve yeğeni Belek Gazi nominal olarak Halep'i kontrol etmesine rağmen, şehir gerçekten İbn El-Keşşab...

Artuklular
I. Mesud
2 yıl önce

güçlü beylerinden Artuklu Belek ile evlenmişti. Belek Gazi’nin Franklar ile yaptığı bir mücadelede ölümü (1124) üzerine Emir Gazi, Ayşe Hatun’un yeni bir...

I. Mesud, Ansiklopedi, ,
Harput Kalesi
2 yıl önce

yılında Selçukluların egemenliği altında kalmıştır. Kale, Artuklu Beyi Belek Gazi'nin ve Selçuklu Beyi Alaeddin Keykubad'ın hükûmet merkezi olmuş, 1366 yılında...

Harput Kalesi, Elazığ, Mimarlık, Taslak, Urartular
Çemişgezek
2 yıl önce

Çubukoğulları Beyliğinin 1113'te ortadan kalkmasıyla Çemişgezek Artuklulardan Belek Gazi tarafından ele geçirilmiştir. Artuklu-Mengüçekler arasındaki mücadelede...

Çemişgezek, Çemişgezek
Elâzığ (il)
6 yıl önce

hakimiyeti uzun sürmeyerek, bölge 1110 yılında Belek Gazi önderliğinde Artuklular'ın eline geçmiştir. Belek Gazi'nin ardından hükümdarlık önce Davud, sonra Davud'un...

Kemah
2 yıl önce

kabul etti ve her ikisi de, askerleri ile Belek’in karşısına çıktılar. Belek de bunlara karşı Danişmend Gazi ile ittifak yapmıştı. Her iki taraf Erzincan’a...

Kemah, Kemah