Bentik bölge: Deniz ekosistemlerinde sahilden başlar, en derin çukurlara kadar olan tüm deniz dibini içeren bölgedir. ...

Bentik hakkında detaylı bilgi

Bentik bölge: Deniz ekosistemlerinde sahilden başlar, en derin çukurlara kadar olan tüm deniz dibini içeren bölgedir.

coğrafya-taslak

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Bentik Bölge

Bentik bölge, deniz ekosistemlerinde sahilden başlar, en derin çukurlara kadar olan tüm deniz dibini içeren bölgedir.

Coğrafya

M. Ö. 3. yüzyılda Eratosthenes tarafından kullanılan Coğrafya, Eski Yunanca'da yer anlamına gelen Geo ile tarif etmek, betimlemek anlamına gelen Graphie sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. Prof. Dr. Cemalettin ŞAHİN'e göre; Coğrafya, insanın içinde yaşadığı çevrenin ...

Ahtapot

AHTAPOT (Octopus) familyası: Ahtapotgiller (Octopodidae) Özellikleri: 2-3 cm ile 10 m arasında değişik büyüklükte olanları vardır. Yaşadığı yerler: Bütün denizler. Çeşitleri: Elliden fazla türü mevcuttur.

Bentos

Yaşamlarını bentik bölgede sürdüren canlıların oluşturduğu topluluğa denir.

Solucanımsı Yumuşakçalar

Solucanımsı yumuşakçalar (ya da Lat. Aplacophora), dünyadaki tüm denizlerin bentik bölgelerinde yaşayan Yumuşakçalar şubesine ait bir omurgasız hayvanlar sınıfıdır.

Alg Patlaması

ALG PATLAMASIYosun patlamaları, ekosistemler ve insan toplumu için sorunlar ortaya çıkarabilir. Alg çiçeği nüfusu hızlı bir yosun artışı veya yosun birikimi su sistemi olarak ortaya çıkar. Alg sahası tatlı su gibi deniz ortamlarında meydana gelebilir.

Sakallı Fok

Sakallı fok (''Erignathus barbatus''), fokgiller (Phocidae) familyasının ''Halichoerus'' cinsine mensub, Arktik Okyanusunda yaşayan bir fok türü. İlkbaharda deniz üzerinde yüzen buz parçacıkları üzerinde, Alaska'da nisan sonunda, Arktik Kanada'da ise mayıs ayında doğururlar. ...

Notothenia Rossii

''Notothenia rossii'' Nototheniidae ailesinden ''Notothenia'' cinsinde bir deniz balığıdır. Yayılma alanı güney Yeni Zelanda'dan alt Antarktik denizine kadar olan alandaki kayalık resiflerdir. Uzunlukları 92 cm'ye, ağırlıkları ise 10 kg.a kadar ulaşır.16 yıla kadar yaşayabilirler.