Besmele

Kısaca: Kuran'da surelerin başında bulunan Besmele, aynı zamanda Neml suresinin 30. ayetidir. Bazı görüşlere göre Fatiha suresinin ilk ayetidir. ...devamı ☟

besmele
Besmele

Besmele ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Euzü Besmele

besmele

"Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adı ile" anlamına gelen ve bir işe başlarken söylenilen bismillahirrahmanirrahim sözü, bismillah:
"İlk ders olarak besmeleyi öğrendiler."- Y. K. Beyatlı.

besmele

"acıyan ve esirgeyen tanrı' nın adı ile" anlamına gelen ve bir işe başlarken söylenilen arapça "bismillahirrahmanirrahim" sözü. bir işin başlangıcı.

besmele

Türkçe besmele kelimesinin Almanca karşılığı.
die Bismillah-Formel

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

besmele Resimleri

Besmele
2 yıl önce

başında bulunan Besmele, aynı zamanda Neml suresinin 30. ayetinde de geçmektedir. Bazı görüşlere göre Fatiha suresinin ilk ayetidir. Besmele Tevbe Suresi...

Fatiha Suresi
2 yıl önce

başındaki besmele konusunda mezheplerin görüşü farklıdır. Şafiilere göre Fatiha Suresi'nin birinci ayeti besmeledir. Hanefilere göre besmele Fatiha'ya...

Fatiha Suresi, A'la Suresi, A'raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Allah, Ankebut Suresi
Tevbe Suresi
2 yıl önce

bozan paganlara bir uyarı niteliği taşımasından dolayı başına besmele yazılmamıştır. Besmelede Allah'ın şefkat ve affedici sıfatını vurgulayan iki isim olmasından...

Tevbe Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Asr Suresi
Hüsn-i Hat
2 yıl önce

ile Sıni tarzıyla yazılmış bir Kur'an-ı Kerim. Armut şeklinde Besmele. Halka içinde Besmele. Bir kuş biçiminde kaligram. Malezyalı bir hattat tarafından...

Hat sanatı, 10. yüzyıl, 6. yüzyıl, Anadolu, Arapça, Hüsn-i Hat, Müslüman, Rika, Sultan, Türk, Türkiye Cumhuriyeti
Gerçek Furkan
6 yıl önce

Hristiyanlıktaki İslam'da bulunmayan Tanrı tanımlarını bir araya getirir. Besmele Suresi Besmele (İngilizce: The Blessing, Arapça: Al Basmalah) Suresi'nde Tanrı'nın...

Muğla Ulu Camii
2 yıl önce

Allahû lehu beyten fil cenneti. Senet’i hamsin ve erbâun ve seb’a mie. (Besmele, Ben Orhan oğlu büyük ve ölümlü Emir İbrahim Bey,Nebi dedi ki: Kim bir...

Adsız
2 yıl önce

olmayan varlıklar, ancak öte aleme ait görülürler. İslam ile birlikte Besmele “Adlama” kavramı çok yaygın bir hale gelmiştir. Buna göre her işe Allah’ın...

Rüştü Şardağ
2 yıl önce

Ömer Hayyam'ın Rubaileri. Şirazlı Hafız'dan Gazeller. Şair sultanlar. Besmele Şerhi. Bütün yönleriyle Ömer Hayyam. Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi:...

Rüştü Şardağ, Taslak şablonları, Taslak madde, ,