Bezdan (Sırpça: Bezdan / Бездан, Macarca: Bezdán), Sırbistan'ın Voyvodina bölgesinde yer alan bir kasabadır. Macaristan sınırına oldukça yakındır. Batı Baçka İlçesi içinde bulunan Bezdan, Sombor Belediyesi'ne bağlıdır. Nüfusu 4500 civarı olan kasabada Macar nüfusu çoğunluktadır.

Bezdan

Bezdan (Sırpça: Bezdan / Бездан, Macarca: Bezdán), Sırbistan'ın Voyvodina bölgesinde yer alan bir kasabadır. Macaristan sınırına oldukça yakındır. Batı Baçka İlçesi içinde bulunan Bezdan, Sombor Belediyesi'ne bağlıdır. Nüfusu 4500 civarı olan kasabada Macar nüfusu çoğunluktadır. == Nüfus Yapısı == Sombor Belediyesi sınırları içinde Bezdan’ın 2011 nüfus sayımına göre nüfusa sayısı 4.569’dur. === Etnik Gruplar (2002) === * Macarlar = 2,983 (%56.68) * Sırplar = 1,256 (%23.87) * Hırvatlar = 424 (%8.06) * Yugoslavlar = 141 (%2.68)

Tarihi Nüfus

*1961: 6813 *1971: 6427 *1981: 6085 *1991: 5472 *2002: 5263 *2008: 4318

Yanıtlar