Bildirme Eki

Kısaca: Bildirme eki veya bildirme koşacı, Türkçede yükleme kesinlik, belirsizlik, ihtimâl gibi anlamlar katan -dir eki. Türk Dilinde "+dır" Bildirme Eki ve "+dır" Bildirme Ekiyle Yapılan Belirsizlik Kelimeleri] Doç. Dr. Hülya Savran. Sosyal Bilimler Dergisi. Yıl: 9, Sayı: 14, 2008/1. U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Türkçedeki dört ek-fiilden biridir. Eklendiği kelimedeki ses kurallarına uyarak -dır, -dur, -dür ...devamı ☟

Bildirme eki veya bildirme koşacı, Türkçede yükleme kesinlik, belirsizlik, ihtimal gibi anlamlar katan -dir eki. Türkçedeki dört ek-fiilden biridir. Eklendiği kelimedeki ses kurallarına uyarak -dır, -dur, -dür, -tir, -tır, -tur ve -tür hallerine dönüşebilir: * cevherdir, elmadır, yüzüktür, gelmiştir, dönüyordur Tarihçe Göktürkçede görülmeyen, ilk kez Uygur Türkçesinde ayakta durmak fiilinden -tur halinde ortaya çıkan "değil" sözcüğü ile oluşturulur: * Anahtarların dolapta değildir. Fiil cümlelerinde olumsuz hali -me olumsuzluk eki ile oluşturulur: * Annem eve ulaşmamıştır. Bu kuralın bir istisnası yine isim soylu olan ve "sahiplik, bulunma" gibi anlamlar katan "var" ile oluşturulan cümlelerdir. Bu cümlelerin olumsuz hali "yok" sözcüğü ile oluşturulur: * Dolapta ayran var(dır). * Dolapta ayran yok(tur). Ayrıca bakınız * Bildirme kipi * Koşaç * Ek-fiil

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Haber kipi
3 ay önce

Bildirme eki "-dir" ile karıştırılmamalıdır. Haber kipi veya bildirme kipi, Türkçede fiillerin zaman eklerinden birini taşıyan, yani zaman anlamı taşıyan...

Koşaç
3 ay önce

ögelerdir. Bildirme eki veya bildirme koşacı -dir ekidir. Annem bir çocuk doktorudur. Buraların iklimi çok güzeldir. Pek çok cümlede -dir eki gizli durumdadır:...

Koşaç, Dil, Taslak, İngilizce
Öğrenilen geçmiş zaman
3 ay önce

havanın soğuk olduğundan habersizdir.) Öğrenilen geçmiş zaman kipi, "-dir" bildirme eki birlikte kullanıldığında "d" ünsüzü sertleşerek "t"ye dönüşür (-miştir)...

Birleşik zamanlı fiil
3 yıl önce

(şart birleşik zamanı: gelecek zaman + dilek-şart kipi) Bildirme eki olarak da bilinen "-dir" ek-fiili ise birleşik zamanlı fiil yapmaz: Bu öyküde tembelliğin...

çekim eki
3 ay önce

geliyorum. (ayrılma) Bunların haricinde eşitlik eki "-ce" ve vasıta eki "-le" de bazı kaynaklarda hâl eki olarak adlandırılır. İsminin sonuna eklendiği...

Fiil çekim ekleri, İsim çekim ekleri, Türkçe, Edebiyat, Türkçede ekler
Mansice
3 yıl önce

kazandırılır. Mansi dilinde dört kip eki vardır: bildirme kipi, şart kipi, emir kipi ve okşayıcı kip. Bildirme kipinin eki yoktur. Emir kipi de sadece ikinci...

Geniş zaman
3 ay önce

-dir ek-fiili eklenerek oluşturulur. Bir tespiti, durumu veya olguyu bildirmek için kullanılır. Koşaç ya da bildirme eki olarak da bilinen -dir eki çoğunlukla...

Eski Anadolu Türkçesi
3 ay önce

-dur/-dür bildirme eki. Ünlüsü sonradan yuvarlaklaşan ekler: -m/-n teklik ve çokluk iyelik ekleri, -un/-nun ilgi eki, -suz sıfat yapım eki, -du görülen...