Bilgi Sistemi

Kısaca: Girdi Organizasyonun içinden veya dıs çevresinden, ham bilgileri toplamak. İşlemBu ham bilgiye bir anlam kazandırmak. ...devamı ☟

Girdi Organizasyonun içinden veya dıs çevresinden, ham bilgileri toplamak. İşlemBu ham bilgiye bir anlam kazandırmak. Çıktı İslenmis bilgiyi, insanlara veya kullanıcıya aktarmaktır.

BİLGİ SİSTEMLERİNİN AMAÇLARI

*Organizasyondaki mevcut ya da potansiyel durumlarla ilgili karışıklığ en az düzeye indirmek veya tamamen yoketmek *Herhangi bir durumda yöneticiye karar almasını gerektirecek bilgiyi tedarik etmek veya karar sürecinde gerekli olan bilgiyi temin etmek. *Organizasyonun etkili bir şekilde çalışmasını, üretilen mal ve hizmetlerin kalilesini artırmayı sağlayan, organizasyon içi ve dışı önemli bilgileri ortaya koymak *İhtiyaç duyulan bilgiyi; zamanında, uygun biçimde ve yerde sunmaktır.

BİLGİ SİSTEMLERİ UNSURLARI

Genel olarak tüm bilgisayar destekli bilgi sistemleri donanım, yazılım, veri, insan ve işlemler (yöntemler) olmak üzere beş unsurdan oluşur. Tüm bilgi sistemleri, teknoloji ve insan unsurlarına dayanmaktadır ve bilgi sistemlerinin işleyişinde insan unsuru önemli yere sahiptir sahiptir.

1. Donanım

Donanım, verinin bilgiye çevrilmesinde kullanılan fiziksel aletlerdir.Donanım, bilgi sistemlerinin işleyişinde,toplanan bilginin depolanması, analiz edilmesi ve raporlanması için gerekli yazılımların çalışmasını ve kullanıcıların sistemle ilişki kurmasını sağlayan teknolojik unsurlardır.Bilgisayar unsurları,yazıcılar, bellek birimleri ve diğerleri donanım elemanlarıdır. Yöneticiler sistemde ihtiyaç duydukları her türlü bilgiye donanım elemanları vasıtasıyla hızla ulaşırlar. Bu nedenle, bilgi sistemleri işletmelerde genellikle büyük bilgisayar sistemleri veya kişisel bilgisayarların oluşturduğu ağlar üzerinden çalışmaktadır.

2.Yazılım

Sistem ve uygulama programlarının tümüne yazılım denir.Sistem, yazılımları donanım elemanlarını işleten, yönlendiren ve bir bütünlük içinde çalışmasını ve kullanılmasını sağlayan işlemlerden ve programlardan oluşur.Bunlardan işletim sistemleri, donanımın uygulama programlarını yönlendirir ve çalıştırılmasına yardımcı olur.

3. Dosyalama

İşletmelerin bilgi sistemlerinden bekledikleri yararı en üst düzeye çıkarmak için, bilgi girişinin uygun bir yapıda düzenlenmesi gerekir.Bilgi işleme sistemleri ile bilgi haline getırılen verilerin dosyalanıp kullanıcıya kadar saklanması gerekir. Bundan dolayı bilgi kaynağının oluşumunu bilginin bütünlüğünü sağlamak için, dosyalamada kullanılan genel tanım ve kavramlarla dosya türlerinin bilinmesi gerekir.

5. İnsan

İnsan iş çevresi ile bilgiyi ilişkilendirerek işlerinde bilgisayara dayalı bilgi sistemleri kullanan kişidir.Bilgi sistemlerinde insan unsuru çok önemlidir. Çünkü bugün bilgi sistemlerindeki hatalar teknolojik hatalardan ziyade, insan problemlerinden kaynaklanmaktadır.

KAYNAKLAR

1. DURA, C. , 1990. Bilgi Toplumu, Bit Ofset Matbaa, Ankara. 2. ONAL, S. ve KOK, D., 2002. “İsletmelerde Bilginin Stratejik Boyutu: Kahramanmaras Tekstil İsletmelerinde Muhasebe Departmanlarının Stratejik Karar Sürecine Etkinliğinin Arastırlması” 10.Ulusal Yonetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, Akdeniz Universitesi, İ.İ.B.F. Yayınları no:4, Mert Basımevi, İstanbul. 3.ULGEN H. ,1980. İsletme Yönetiminde Bilgisayarlar, İstanbul Universitesi İsletme Fakultesi Yayını, İstanbul. 4.PARLAKKAYA, R. ve TEKIN, A., 2002. Tümlesik Bilgi Sistemleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi, 1. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yonetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Kocaeli. 5.AKTAN, C.C. ve VURAL, I.Y.(Ed.),2005. Bilgi Çağı Bilgi Yönetimi ve Bilgi Sistemleri. Cizgi Kitabevi. Konya. 6.HARROD’S LIBRARIONS’ Glossary and Referance Book 2000. Compiled by Ray Prytherch, 9. Edition Aldershot: Gower Publishing Company Limited. 7. KARAHOCA, D. ve KARAHOCA A., 1998. Yönetim ve Bilisim Sistemleri Uygulmaları 8.ORGAN, A.2004. “Teşebbüs Kaynak Planlama Sistemi Ve Sap R/3 Kullanan İmalat İşletmeleri Yöneticilerinin Performansa İlişkin Algıları” Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi Arzu Organ Ankara- 2004 9. AKTAN, C.C. ve VURAL, I.Y.(Ed.),2005. Bilgi Çağı Bilgi Yönetimi ve Bilgi Sistemleri. Cizgi Kitabevi. Konya.

Kaynaklar

Vikipedi

bilgi sistemi

Türkçe bilgi sistemi kelimelerinin İngilizce karşılığı.
information system

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Bilgi sistemi
6 ay önce

Bilgi sistemleri, organizasyon içinde ve dıs çevresinde organizasyon için önemli sayılabilecek her konu hakkında bilgi içermektedir. Bilgi sistemi üç...

Coğrafi Bilgi Sistemi
3 yıl önce

Bilgi Sistemi, Orman Bilgi Sistemi, Karayolları Bilgi Sistemi, Arazi Bilgi Sistemi, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS), Lojistik Bilgi Sistemi,...

Bütünleştirilmiş Taksonomik Bilgi Sistemi
4 yıl önce

Bütünleştirilmiş Taksonomik Bilgi Sistemi (İngilizce: Integrated Taxonomic Information System)(ITIS) bir taksonomi derneği. Integrated Taxonomic Information...

Kent Bilgi Sistemi
6 ay önce

Kent Bilgi Sistemi (KBS), kent ve kentliye ait bilgilerin belirli yöntemlerle toplanması uygun yazılım ve donanımlar kullanıp bir veritabanına aktarılması...

Kent Bilgi Sistemi, Coğrafya, Taslak
Pazarlama bilgi sistemi
6 ay önce

Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS), Pazarlama kararları için gerekli bilgilerin, işletme içi ve dışından elde edilerek, kullanıma hazır hale getirilmesi için...

Bilgi-tabanlı sistem
3 yıl önce

ilgili bilgi tabanı referanslarının ve yapay zekânın yardımıyla insanın problem çözme becerisini taklit etmeye programlanmış bir bilgisayar sistemi olarak...

Bilgi-tabanlı sistem, Uzman sistemler, Yapay Zeka, Yapay sinir ağları, Durum Tabanlı Çıkarsama Sistemleri
Schengen Bilgi Sistemi
3 yıl önce

Schengen Bilgi Sistemi ya da (İngilizce: Schengen Information System - SIS), Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından (İrlanda Cumhuriyeti ve Birleşik...

Sayısallaştırılmış Adres Bilgi Sistemi (SABS)
3 yıl önce

Bilgi Sistemi (SABS) hayata geçiriliyor. Her vatandaşın TC kimlik numarası olduğu gibi her ev, daire ve iş yerinin bir SABS numarası olacak. Sistemin...