Bizans Imparatoru

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Bizans imparatorları listesi
2 yıl önce

hüküm sürmeye başlamıştır. Bütün Bizans İmparatorları kendilerini Roma İmparatoru olarak görüp nitelendirmişlerdir. İmparator Herakleios (610-641) orduda kullanılan...

Bizans İmparatorluğu
2 yıl önce

"Grek -Yunan- İmparatoru" (Imperator Graecorum) gibi terimlere ara sıra rastlanılmaktadır. Bizans imparatorunun meşru Roma imparatoru olmasına yönelik...

Roma İmparatoru
2 yıl önce

Romalıların imparatoru olarak değil yalnızca imparator olarak tanımıştır. Bu yıldan itibaren Bizans resmî belgelerinde ve paralarında Batı'daki imparatora karşı...

Roma İmparatorluğu, 117, 14, 1453, 476, 4 Eylül, Antik Roma, Avrupa, Batı Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Caesar Divi Filius Augustus
I. Friedrich (Kutsal Roma İmparatoru)
6 yıl önce

taşındı. Bazı kaynaklar Bizans imparatoru II. İsaakios'un Eyyubiler Mısır Sultanı Selahaddin Eyyubi ile Selahhadin'ın Bizans topraklarına hücum etmeme...

Kahpe Bizans
2 yıl önce

İmparatorluğu hakimiyeti altındadır. Doğu Roma İmparatoru İlletyus, bir düş görür ve bunu kahine yorumlatır. Kahin, imparatora yıllar sonra o gün doğan bir çocuk...

Kahpe Bizans, 1999, Ayşegül Aldinç, Cem Davran, Demet Şener, Gani Müjde, Hande Ataizi, Mehmet Ali Erbil, Nurseli İdiz, Sinema, Sümer Tilmaç
I. Leo (imparator)
6 yıl önce

Leo) (d. 401–ö. 18 Ocak 474), 457 – 474 döneminde Doğu Roma\Bizans İmparatorluğu imparatoru olmuştur. Taraftarları tarafından Magnus Thrax ("Büyük Trakyalı")...