BM Güvenlik Konseyi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Birleşmiş Milletler'in, üye ülkeler arasında güvenlik ve barışı korumakla yükümlü, en güçlü organı. Birleşmiş Milletler'in diğer organları sadece tavsiye kararı alabilirken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları, tüm üye ülkeler açısından bağlayıcılık taşımaktadır.

BM Güvenlik Konseyi

BM Güvenlik Konseyi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

İlgili konuları ara

Yanıtlar