Boğaziçi, Baklan

Boğaziçi kasabası, Denizli`nin Baklan ilçesine bağlı bir kasabadır. Eski adı Çalkebirdir.

Boğaziçi kasabası, Denizli`nin Baklan ilçesine bağlı bir kasabadır. Eski adı Çalkebirdir.

Çalkebir kelime anlamı olarak büyük çal manasına gelir. Çal kelimesi Kayı boyu Türkleri arasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüksek yer, yaylak, mayalanmak, sürmek gibi anlamlar taşımaktadır. 1989 yılına kadar Çal ilçesine bağlı olan Boğaziçi kasabası bölgede önemli bir yerleşim yeridir.

Selçuklu döneminden kalan cami halen sağlam olarak koruma altındadır. Baklan ovasında bulunan Çalkebir höyüğü Helenistik döneme aittir.

TARİHÇESİ :Kasabamız hakkında önemli bir araştırma yapılmamış olmasına rağmen tarihi Anadolu uygarlık tarihleri kadar eski olduğu tahmin edilmektedir.Türk Anadolu tarihinde daha önceleri Türklerin bu bölgelerde görülmüş olmasına rağmen başlangıç tarihi 1071(Malazgirt savaşı) yılı kabul edilir.Denizli ve yöresine gelişleri ise 1072 yılıdır.Bölgemizde ise ilk olarak Çardak a yerleşmiş buradan dağılmışlardır.Çal, Baklan yöresine geçen atalarımız ilk yerleşim yeri olarak kasabamızı kurmuş buradan bölgeye dağılmıştır.O tarihlerde kasabamız önemli bir ticaret ve uygarlık merkezi olmuştur. Kasabamızı kuran atalarımız Oğuzların Kayı boyundan gelmektedir. Kuruluş itibarı ile o tarihteki ismi Çal dır.Önemli bir ekonomik merkez olan kasabamız ilk osmanlı kağıtpara birimi Kaime yi(1872)(Çal kayması adıyla)o tarihlerde kullanmıştı.Demircilik,dokuma (Asıçal bezi), kilim ve halı dokuma, kağnı ve at arabası yapımı başlıca sanat dalları idi.Kasabamız eski camisi bu tarihler itibarıile Selçuklu Türkleri dönemine ait önemli bir yapıdır.Ürünlerini satmak için Kayı pazarına(Şalvan köyü) giderlerdi.Bölgenin koruma sını Hüsamettin Dede(Baklan), Mahmut Gazi(Mahmutgazi köyü)adlı akıncı komutanları yapmakta idi.Zaman içerisinde kasaba mızdan göçenler Kayı pazarı bölgesine yakın olması itibarı ile Demirciköy ü (bugünkü Çal) kurmuşlardır. Zaman içerisinde Demirciköy önemli merkezlere yakınlığı nedeni ile; özellikle Osmanlı devletinin kuruluşundan sonra Aydın ili(Germiyan beyliği) ile tica ret bölgenin önemini artırmıştır.Bu tarihlerden(19.yy sonu)sonra Çal ismi Demirciköy içinde kullanılmaya başlanılmış olduğunu tahmin etmekteyiz.Demirciköy de Çalismini kullanınca Kasabamıza Asıçal(Eskiçal) ve Çalkebir(Büyükçal) isimleri kulanılmıştır.Belki bu tarih ler yaşanan büyük bir deprem toplu göçe sebep olmuş olabilir.(Bölgede Veba salgını yüzünden 200.000 kişinin öldüğünden söz ediliyor."Çal Sempozyumu PAU 1-3/09/2006")Osmanlı döneminde kasabamızdan saraya kız verilmesi ve kız alın ması konularıda kasabamızın ilişkiler, konumu ve itibarı ile önemli bir merkez olduğunu anlatmaktadır. 1.Dünyasavaşı ve işgal yıllarına kadar kasabamızda Rumların da yaşadığını biliyoruz.Kurtuluş savaşı sırasında Yunanlıların ve işgal kuvvetlerinin yerli halka yaptıkları zulüm dolayısı ile halkın tepkisini çekmiş bundan korkan bir kısım Rum Kasabamızdan kaçmış,kaçamayanlar kasaba halkı tarafından öldürülmüş, kasabanın Baklan istikameti, Kızılyer mevkii deresi(Gavur mezarlığı) ne gömülmüştür.Cumhuriyet tarihinde ise kasabamız önemli bir gelişme kaydetmemiş eski parlak dönemlerinden eser kalmamıştır. 1956 yılında belediye olan kasabamız, 1960 ihtilalinden sonra dönemin kaymakamının tavsiyesi ve belediye meclisinin kararı ile Çalkebir olan ismi Boğaziçi olarak değiştirilmiştir.1969 yılında dönemin Enerji bakanı olan Hüdai Oral` ın çabaları ile elektrik kasabamıza girmiş Baklan ovası sulama projesi o tarihte yine Hüdai Oral tarafından çizilmiştir.1989 yılında Baklanın ilçe olmasından sonra Çal `a bağlı olan kasabamız Baklan `a bağlanmıştır. SOSYAL YAPISI : Başlıca ana gelir kaynağımız tarımdan olup bağcılık oldukça yaygındır.Yeterli otlak ve alt yapı olmadığından hayvancılık yeteri kadar yaygın değildir.Yaklaşık 40.000 dönümlük tarım arazimizin 10.000 dönümünde bağcılık yapılmaktadır.Uzun yıllardır umut bağlanan Baklan ovası sulama projesi tamamlanamadığından ve sulama için gerekli suyun yeterli olmamasından dolayı sulanabilir arazimiz yok denecek kadar azdır. Bu yüzdendir ki her yıl önemli bir ekilebilir arazi nadasa bırakılmaktadır. Son yıllarda kent merkezinde artan sanayileşmeye de bağlı olaraktoprakların dan yeterli verimi alamayan kasaba halkı göç etmek zorunda kalmıştır.Geçmiş yıllarda 3000 in üzerinde olan kasaba nüfusu son yapı lan nüfus sayımında 1700 lere düşmüştür. Kasabamız kent merkezine 60 km. uzaklıkta olup Baklan ilçesine 7 km. mesafededir.Ulaşım imkanları son zamanlarda artmış olup şehire ve ilçeye her saat yolculuk yapılabilmektedir.Belediye hizmet binası, Sağlık ocağı, İlköğretim okulu, Çok amaçlı toplantısalonumuz mevcuttur. Rakımı 900 olan kasabamızın yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçmektedir.Doğusunda Beşparmak dağı, kuzeyinde Karacadağ mevcuttur.Çardak ilçesi ve Havaalanına 30 km.mesafededir.6000 ile 10000 ton şaraplık üzüm üretilmesine rağmen bu konuda hiçbir tesisleşme yapılamamıştır.En önemli akar su kaynağı Değirmen deresi ve Çerkezlik bölgesinde olmakla birlikte yazları genellikle kurumaktadır.Bu bölgede gölet projesi uygulanmaya çalışılmış, neticelendirilememiştir. Yeni kurulan hayvancılık ve süt üretim kooparatifi ile büyükbaş hayvancılık biraz kıpırdanma göstermiştir. Üretilen 2000 litre sütün 1500 litresi kooparatif geri kalan ise özel sektör tarafından toplanmaktadır.

Dış bağlantılar

 • http://www.bogazicibeldesi.org


Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Boğaziçi, Baklan ilgili konular

 • Baklan

  Baklan, Denizli ilinin ilçelerinden biridir.
 • Asıçal

  Ası erken veya eski manasına gelir.Buna bağlı olarak Asıçal erken çal veya eski çal manasına gelir. Çal kelimesi kayı boyu Türkleri arası
 • Baklan, Denizli

  Baklan, Denizli ilinin ilçelerinden biridir.
 • Bozkurt, Denizli

  Bozkurt, Denizli ilinin doğusunda yer alan ilçe. Denizli’ye uzaklığı 52 kilometredir.
 • Boğaziçi, Baklan

  Boğaziçi kasabası, Denizli`nin Baklan ilçesine bağlı bir kasabadır. Eski adı Çalkebirdir.
 • Boğaziçi kasabası

  Boğaziçi kasabası, Denizli'nin Baklan ilçesine bağlı bir kasabadır. Eski adı Çalkebirdir.
 • Çalkebir

  Çalkebir kelime anlamı olarak büyük çal manasına gelir. Çal kelimesi kayı boyu Türkleri arasında yaygın olarak kullanılmaktadır.Yüksek y
 • Boğaziçi (anlam ayrımı)

  == Köyler ==* Boğaziçi - Aydın ilinin Koçarlı ilçesine bağlı bir köy* Boğaziçi - Burdur ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köy* Boğazi
 • Denizler, Çal

  Denizler Beldesi, Denizli İli, Çal İlçesine bağlı, Ege Bölgesi'nin iç kesiminde Denizli'nin kuzey doğusunda yer almaktadır.