Bosna Eyaleti

Kısaca: Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük yönetim bölümlerinden biri. Bosna, 1463 yılında Minnetoğlu Mehmet Bey tarafından fethedilmiş ve Rumeli Beylerbeyliğine bağlanmıştı. Sonraları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Rumeli... ...devamı ☟

Bosna Eyaleti
Bosna Eyaleti

Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük yönetim bölümlerinden biri. Bosna, 1463 yılında Minnetoğlu Mehmet Bey tarafından fethedilmiş ve Rumeli Beylerbeyliğine bağlanmıştı. Sonraları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Rumeli'de devam eden ve genişleyen fetihleri sonucu Bosna, 1595 yılında sekiz sancaklı bir yönetim bölümü olmuştur.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kanije Eyaleti
6 yıl önce

Kanije Eyaleti veya Kanije Beylerbeyliği, 1600 yılında III. Mehmed zamanında kurulan Osmanlı İmparatorluğu eyaleti. Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından...

Bosna-Hersek
2 yıl önce

Bosna-Hersek, kısaltılmış haliyle B-H (BiH / БиХ), resmî adıyla Bosna ve Hersek (Boşnakça, Sırpça, Hırvatça: Bosna i Hercegovina, Sırp Kiril: Босна и Херцеговина)...

Bosna-Hersek, Saraybosna, Neum, Mostar Köprüsü, Poçitely, .ba, 1102, 1167, 1180, 1204, 1322
Rumeli Eyaleti
2 yıl önce

topraklar Rumeli Eyaleti'ne bağlıdır. 1560 yılında da Bosna ve çevresinde Bosna Eyaleti kurulmuştur. 1599 yılında Silistre Eyaleti kurulmuştur. Ardından...

Rumeli Beylerbeyliği, 1363, 1826, Arnavutluk, Bulgaristan, Edirne, Manastır, Osmanlı Devleti, Sancak, Sofya, Tarih
Bosna Sancağı
2 yıl önce

1580 yılında Bosna Eyaleti'ne bağlandı ve bu eyaletin merkez sancağı oldu. 1864 yılında eyaletlerin kaldırılmasının ardından oluşturulan Bosna Vilayeti'nin...

Bosna-Hersek tarihi
2 yıl önce

Bosna-Hersek tarihi Bosna-Hersek'in tarih öncesi zamanlardan günümüze uzanan tarihini kapsar. Akdeniz kıyısındaki diğer şehirler gibi Bosna'da tarih sahnesindeki...

Bosna-Hersek Federasyonu'nun Kantonları
6 yıl önce

Bosna-Hersek Federasyonu'nun kantonları (Boşnakça ve Hırvatça: kanton, kantoni (çoğul); Sırpça: кантон, кантони (çoğul)), Bosna-Hersek Federasyonu'nu...

Bosna-Hersek Federasyonu`nun Kantonları, 1994, 1995, Batı Hersek Kantonu, Bosna-Hersek, Bosna-Hersek Federasyonu, Bosna-Podrinje Kantonu, Boşnak, Boşnakça, Dayton Antlaşması, Hersek-Neretva Kantonu
Teşkil-i Vilâyet Nizamnâmesi
2 yıl önce

bütün eyaletler vilayet olmuştur. Bununla Vidin Eyaleti, Niş ve Özü eyaleti birleştirilmesiyle Tuna Vilayeti kurulmuştur. Bununla Karaman Eyaletinin adı...

Osmanlı eyaletleri listesi
2 yıl önce

Trablusgarp Eyaleti Temeşvar Eyaleti Mısır Eyaleti Budin Eyaleti Kanije Eyaleti Cezayir Eyaleti Tunus Eyaleti Habeş Eyaleti Musul Eyaleti Bağdat Eyaleti Anadolu...