Bosna Eyaleti

Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük yönetim bölümlerinden biri. Bosna, 1463 yılında Minnetoğlu Mehmet Bey tarafından fethedilmiş ve Rumeli Beylerbeyliğine bağlanmıştı. Sonraları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Rumeli...

Bosna Eyaleti

Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük yönetim bölümlerinden biri. Bosna, 1463 yılında Minnetoğlu Mehmet Bey tarafından fethedilmiş ve Rumeli Beylerbeyliğine bağlanmıştı. Sonraları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Rumeli'de devam eden ve genişleyen fetihleri sonucu Bosna, 1595 yılında sekiz sancaklı bir yönetim bölümü olmuştur.

Yanıtlar