Rumeli

Kısaca: 1. Osmanlı İmparatorluğu'nun Güneydoğu Avrupa'daki topraklarının tümü. 2. Osmanlıların Balkanlar'da kurdukları eyâletin adı. 16.yüzyıla gelindiğinde Rumeli eyâletinin kapsadığı saha günümüz Bulgaristan'ı, güney Sırbistan, Makedonya, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk, ve Tesalya (orta Yunanistan) bölgelerini içermekteydi. ...devamı ☟

rumeli
Rumeli

  • Osmanlı İmparatorluğu'nun Güneydoğu Avrupa'daki topraklarının tümü.
  • Osmanlıların Balkanlar'da kurdukları eyaletin adı. 16.yüzyıla gelindiğinde Rumeli eyaletinin kapsadığı saha günümüz Bulgaristan'ı, güney Sırbistan,Makedonya, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk, ve Tesalya (orta Yunanistan) bölgelerini içermekteydi. 17.yüzyıldan başlayarak kurulan yeni eyaletler sonucunda Rumeli eyaletinin sahası giderek daralmış, ve 1864'e gelindiğinde sadece Arnavutluk ve batı Makedonya mıntıkalarından ibaret olmuştur. 1864'ten sonra yürürlüğe giren Vilayat-ı Umumiye Nizamnamesi ile birlikte Rumeli eyaleti ilga edilmiştir.

    Kaynakça

    Andreas Birken : Die Provinzen des Osmanischen Reiches. Beihefte zum TAVO (Wiesbaden: Ludwig Reichert, 1976).


Halil İnalcık : The Ottoman Empire. The Classical Age. Çevirenler: N.Itzkowitz ve C.Imber (New York: Aristide D. Caratzas, 1989).

rumeli

Osmanlıca rumeli kelimesinin Türkçe karşılığı.
Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa Kıt'asındaki kısmı.

rumeli

Türkçe rumeli kelimesinin İngilizce karşılığı.
1. european turkey. rumelia. rumelian.
2. "Rumelia; Rumelian". hist.
3. Rumelia (that part of the Ottoman Empire which was in Europe).
4. Rumelian, of Rumelia.
5. Rumelia that part of the Ottoman Empire which was in Europe.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

rumeli Resimleri

Rumeli
3 yıl önce

yürürlüğe giren Vilâyât-ı Umumiye Nizamnâmesi ile birlikte Rumeli eyaleti ortadan kaldırılmıştır. Rumeli ismi son olarak daha çok merkezi Arnavutluk'la çizilen...

Rumeli, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Trakya, Osmanlı Devleti, Berlin Antlaşması, Arnavutluk, Selanik, Makedonya
Rumeli Eyaleti
3 yıl önce

Rumeli Eyaleti veya Rumeli Beylerbeyliği, 1362 yılında I. Murad zamanında kurulan Osmanlı Devleti eyaleti. Osmanlı Devleti'nde kurulan ilk eyalettir. Anadolu...

Rumeli Beylerbeyliği, 1363, 1826, Arnavutluk, Bulgaristan, Edirne, Manastır, Osmanlı Devleti, Sancak, Sofya, Tarih
Doğu Rumeli
3 yıl önce

Doğu Rumeli Vilayeti veya Rumeli-i Şarkî Vilayeti (Bulgarca: Източна Румелия, trl: Iztočna Rumelija okunușu İztoçna Rumeliya; Osmanlı Türkçesi: Rumeli-i...

Doğu Rumeli, Flag of, Flag of the, Arma of, Coat of arms of the, Filibe, Müslümanlık, Monarşi, Kuruluş tarihi, 13 Temmuz, Yıkılış tarihi
Elveda Rumeli
3 yıl önce

Elveda Rumeli, 1896-1898 ve 1907 yıllarında geçen, dramatik bir kurgusu olan öyküyü anlatan dizi. Dizinin oyuncu kadrosu ve teknik ekibinde Türkiye ve...

Elveda Rumeli, ATV, Dizi (TV), Erdal í–zyağcılar, Serdar Akar, Taslak, Türkiye, Şebnem Sönmez, Tarkan Karlıdağ, Hande Subaşı, Ertan Saban
Rumeli Hisarı
3 yıl önce

noktasıdır. Mekânda uzun yıllar boyunca Rumeli Hisarı Konserleri düzenlenmiştir. Sarıyer, İstanbul'da bulunan Rumeli Hisarı, 30 dönümlük bir alanı kapsamaktadır...

Rumeli Hisarı, 1452, 1509 Büyük İstanbul Depremi, 15 Nisan, 1953, 31 Ağustos, Anadolu, Anadolu Hisarı, Bizans, Boğaziçi, Celal Bayar
Rumeli ağızları
3 yıl önce

Rumeli ağızları, Türkiye Türkçesi ağız bölgesinin Balkanlar bölgesinde; Rumeli kolunda yer alan ağızlardır. Eski Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasında konuşulan...

Avrupa yakası
3 yıl önce

Yakası, Rumeli Tarafı veya Rumeli Yakası, İstanbul şehrinin Avrupa üzerinde kalan toprakları. İlk ne zaman kullanıldığı bilinmemekle beraber Rumeli Yakası...

Avrupa Yakası, Avrupa Yakası
Rumeli Hisarı Konserleri
3 yıl önce

Rumeli Hisarı Konserleri 1989 yılından beri düzenlenen geleneksel konser zinciridir. Genelde Temmuz ve Ağustos aylarına denk gelen zaman zarfında düzenlenmektedir...