Rumeli

1. Osmanlı İmparatorluğu'nun Güneydoğu Avrupa'daki topraklarının tümü. 2. Osmanlıların Balkanlar'da kurdukları eyâletin adı. 16.yüzyıla gelindiğinde Rumeli eyâletinin kapsadığı saha günümüz Bulgaristan'ı, güney Sırbistan, Makedonya, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk, ve Tesalya (orta Yunanistan) bölgelerini içermekteydi.

 • Osmanlı İmparatorluğu'nun Güneydoğu Avrupa'daki topraklarının tümü.
 • Osmanlıların Balkanlar'da kurdukları eyaletin adı. 16.yüzyıla gelindiğinde Rumeli eyaletinin kapsadığı saha günümüz Bulgaristan'ı, güney Sırbistan,Makedonya, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk, ve Tesalya (orta Yunanistan) bölgelerini içermekteydi. 17.yüzyıldan başlayarak kurulan yeni eyaletler sonucunda Rumeli eyaletinin sahası giderek daralmış, ve 1864'e gelindiğinde sadece Arnavutluk ve batı Makedonya mıntıkalarından ibaret olmuştur. 1864'ten sonra yürürlüğe giren Vilayat-ı Umumiye Nizamnamesi ile birlikte Rumeli eyaleti ilga edilmiştir.

  Kaynakça

  Andreas Birken : Die Provinzen des Osmanischen Reiches. Beihefte zum TAVO (Wiesbaden: Ludwig Reichert, 1976).


Halil İnalcık : The Ottoman Empire. The Classical Age. Çevirenler: N.Itzkowitz ve C.Imber (New York: Aristide D. Caratzas, 1989).

Diğer anlamları

rumeli

Osmanlıca rumeli kelimesinin Türkçe karşılığı.
Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa Kıt'asındaki kısmı.

rumeli

Türkçe rumeli kelimesinin İngilizce karşılığı.
1. european turkey. rumelia. rumelian.
2. "Rumelia; Rumelian". hist.
3. Rumelia (that part of the Ottoman Empire which was in Europe).
4. Rumelian, of Rumelia.
5. Rumelia that part of the Ottoman Empire which was in Europe.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Rumeli ilgili konular

 • Kırklareli

  Kırklareli Türkiye'nin Trakya bölümünde yer alan il. Batı sınırımızdaki Kırklareli, Marmara bölgesinin Istranca ve Ergene bölümleri üze
 • Kırklareli tarihi

  Kırklareli’nin çok eski zamanlara dayanan bir târihi vardır. Kırklareli-Aslıbey arasında üç sun’î tepe olduğu gibi Aşağıpın
 • Tekirdağ tarihi

  Tekirdağ il toprakları çok eski çağlardan bu yana bir yerleşim merkezi olarak eski bir târihe sâhiptir. Anadolu’da ilk siyasî birliği
 • Balkan Savaşları

  Balkan Savaşları, Osmanlı Devletinin Balkanlar’daki dört devlete karşı yaptığı savaşlar. İngiltere, Rusya ile Tallin'de gizli bir anlaşm
 • Trakya Üniversitesi

  Trakya Üniversitesi, Edirne merkezli bir devlet üniversitesidir. 1973 senesinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesine bağlı Edirne
 • Trakya Bölgesi (Türkiye)

  Trakya Bölgesi Tekirdağ, Kırklareli, Edirne illerinin tamamını, İstanbul ve Çanakkale illerininin bir kısmını içinde bulunduran Türkiye'ni
 • Çorlu, Tekirdağ

  Çorlu, Tekirdağ iline bağlı ilçedir. İstanbul'dan sonra Türkiye Trakyası'ndaki en büyük ikinci yerleşim yeridir.
 • Rumeli TV

  Rumeli TV, Sembol 3000, Frekans 11096 mhz, FEC 5/6 ve Polarizasyon Dikey üzerinden yayın yapan; uydu üzerinden tüm Dünya’da seyredilebilen ulus
 • Silistre Eyaleti

  Silistre Eyaleti veya Silistre Beylerbeyliği, Osmanlı Devleti eyaletidir. Bugünkü Türkiye'nin Kırklareli ve Edirne illerini, Bulgaristan'ın kuz
 • Yeşilköy - Edirne Çevreyolu

  Yeşilköy - Edirne Çevreyolu İstanbul'un Yeşilköy ilçesinde başlayan, Bulgaristan'ın kuzeyine kadar devam eden İstanbul'un ve Trakya'nın en
Rumeli
rumeli