Bozkurt

Kısaca: Bozkurt Alm. Grauer Wolf (m), Fr. Loup gris (m), İng. Grey wolf. Dağlarda yaşayan vahşi hayvanlardan bir kurt cinsi (Bkz. Kurt). Türklerin Müslüman olmadan önceki Orta Asya devirlerinde yol gösterici ve tecrübeli rehberi olan milli sembolleri. ...devamı ☟

Bozkurt Haritası

Bozkurt Alm. Grauer Wolf (m), Fr. Loup gris (m), İng. Grey wolf. Dağlarda yaşayan vahşi hayvanlardan bir kurt cinsi (Bkz. Kurt). Türklerin Müslüman olmadan önceki Orta Asya devirlerinde yol gösterici ve tecrübeli rehberi olan milli sembolleri.

Bozkurt, Orta Asya Türk tarihinde ve İslamiyetten önce Türk destanlarında adına çok rastlanan milli bir destan unsuru, motifidir. Destanlarda, Türklerin hayat ve savaş gücünü temsil eder. Türkiye Türklerinde orduyu temsilen kullanılan “Mehmetçik” yerine İslamiyetten önce Orta Asya'da yaşayan Türkler, “Bozkurt” u kullanmışlardır.

Her bakımdan Türk hayatında totemciliğin zıddına bir durum görülmesine rağmen Türklerde totem olarak kurdu göstermeleri yanlış bir husustur. Her şeyden önce klanlar totemlerine taptıkları halde, Türkler kurda tapmamışlardır. Zaten Şamanizmle bile ilgisi olmayan eski Türk dini İbrahim aleyhisselamla muasır olan Zülkarneyn aleyhisselam ve daha öncelerde görüldüğü gibi her zaman ilahi olmuş ve tek Allah'ı kabul etmiştir. Eski Türklerde Kurt-atanın (Tecrübeli insan) yaşadığı kabul edilen mağarada belirli törenler yapmak, kurdun vücudu ile değil, mazisi ile karanlıklara karışmış eski hatıraların canlanması ile ilgilidir. Gerçekte göçebe olan Türklüğün o devirlerde kurdu, çeviklik ve savaş yönünden sembol kabul etmesi şaşılacak bir durum değildir. Bu bir bakıma Çin gibi komşu kavimlerin Türkleri kurda benzetmelerinden ileri gelmiş olabilir. Zaten Göktürk hakanlığını hassa ordusu mensuplarına Çinliler Fu-li, yani kurt (böri) diyorlardı.

Oğuz destanında Oğuz Han halkına “Bozkurt sesi savaş parolamız olsun” der. Gerçekten Türklerin İslamiyetten önce harplerde düşmanlarına bozkurt seslerini takliden haykırarak saldırdıkları bir vakıadır. Bu hususa bazı Arap şairlerinin şiirlerinde de işaret edilir. Müslüman olduktan sonra bunun yerini "Allah! Allah!" nidaları almış ve günümüze kadar gelmiştir.

Göktürk destanlarında “Asena” isimli bir dişi kurttan bahsedildiği gibi, Ergenekon'dan çıkış destanında da orduya bir bozkurtun yol gösterdiği ve ordunun başındaki hükümdarın adının Börte Çene, yani Bozkurt olduğundan söz edilir. Uygurların, türeyiş destanında da ön planda yer alan bozkurt, hem bir milli destan motifi, hem de eski Türklerin bazı kahramanlarının adı olarak kabul edilmektedir.

Ekbilgi

Bozkurt Türklerin, Orta Asya devirlerinde yol gösterici ve tecrübeli rehberi olan milli sembolleri.

Bozkurt, Orta Asya Türk tarihinde ve İslamiyet'ten önce Türk destanlarında adına çok rastlanan milli bir destan unsuru, motifidir. Destanlarda, Türklerin hayat ve savaş gücünü temsil eder. Türkiye Türklerinde orduyu temsilen kullanılan “Mehmetçik” yerine, İslamiyet'ten önce Orta Asya'da yaşayan Türkler, “Bozkurt” u kullanmışlardır.

Her bakımdan Türk hayatında totemciliğin zıddına bir durum görülmesine rağmen, Türklerde totem olarak kurdun gösterilmesi, yanlış bir husustur. Her şeyden önce, klanlar totemlerine taptıkları halde, Türkler kurda tapmamışlardır. Zaten Şamanizm'le bile ilgisi olmayan eski Türk dini, İbrahim aleyhisselamla muasır olan Zülkarneyn aleyhisselam ve daha öncelerde görüldüğü gibi her zaman ilahi olmuş ve tek Allah'ı kabul etmiştir. Eski Türklerde Kurt-atanın (Tecrübeli insan) yaşadığı kabul edilen mağarada belirli törenler yapmak, kurdun vücudu ile değil, mazisi ile karanlıklara karışmış eski hatıraların canlanması ile ilgilidir. Gerçekte göçebe olan Türklüğün, o devirlerde kurdu, çeviklik ve savaş yönünden sembol kabul etmesi, şaşılacak bir durum değildir. Bu, bir bakıma Çin gibi komşu kavimlerin, Türkleri kurda benzetmelerinden ileri gelmiş olabilir. Zaten Göktürk Hakanlığı'nın hassa ordusu mensuplarına Çinliler, Fu-li, yani kurt (böri) diyorlardı.

Oğuz destanında Oğuz Han, halkına “Bozkurt sesi savaş parolamız olsun” der. Gerçekten Türklerin İslamiyet'ten önce harplerde düşmanlarına bozkurt seslerini takliden haykırarak saldırdıkları, bir vakıadır. Bu hususa bazı Arap şairlerinin şiirlerinde de işaret edilir. Müslüman olduktan sonra bunun yerini "Allah! Allah!" nidaları almış ve günümüze kadar gelmiştir.

Göktürk destanlarında “Asena” isimli bir dişi kurttan bahsedildiği gibi, Ergenekon'dan çıkış destanında da orduya bir bozkurtun yol gösterdiği ve ordunun başındaki hükümdarın adının Börte Çene, yani Bozkurt olduğundan söz edilir. Uygurlar'ın, türeyiş destanında da ön planda yer alan bozkurt, hem bir milli destan motifi, hem de eski Türklerin bazı kahramanlarının adı olarak kabul edilmektedir.

bozkurt

Birçok Türk destanında yer alan kutsal hayvan.

bozkurt

(Türkçe) Erkek ismi - Göktürk efsanelerinde yer alan kutsal hayvan.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Bozkurt
2 yıl önce

Bozkurt, Canis lupus lupus adında bir hayvan türü. Bozkurt (mitoloji), mitolojide Türklerin ulusal sembolü. Bozkurt (lokomotif), TCDD Sivas Demiryolu...

Bozkurt, Bozkurt, Denizli, Bozkurt (mitoloji), Denizli, Kurt, MHP, İlçe, Anlam ayrım
Bozkurt (mitoloji)
2 yıl önce

Bozkurt, Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde kutsal hayvan ve ulusal sembol. Boskord ve pusgurt olarak da söylenir. Bozkaskır, çalkurd sözcükleri yine...

Bozkurt (mitoloji), Ergenekon Destanı, Kurt, Tarih, Taslak, Türk
Bozkurt, Denizli
2 yıl önce

Bozkurt, Denizli ilinin doğusunda yer alan ilçe. Denizli’ye uzaklığı 52 kilometredir. Doğusunda Denizli iline bağlı Çardak ilçesi, batısında Honaz ilçesi...

Bozkurt, Denizli, 2000, 93 Harbi, Acıpayam, Acıpayam, Denizli, Akköy, Denizli, Anason, Arpa, Babadağ, Denizli, Baklan, Baklan, Denizli
Bozkurt, Doğubayazıt
6 yıl önce

Bozkurt, Ağrı ilinin Doğubayazıt ilçesine bağlı bir köydür. Köyün eski adı 1914 yılı kayıtlarında Kurtkapan, 1928 yılı kayıtlarında ise Şahsik Komu olarak...

Bozkurt, Doğubayazıt, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Aktarla, Doğubayazıt, Aktuğlu, Doğubayazıt
Ambarcılar, Bozkurt
6 yıl önce

Kastamonu ilinin Bozkurt ilçesine bağlı bir köydür. Köyün adının ambar yapımından geldiği tahmin edilmektedir. Kastamonu iline 87 km, Bozkurt ilçesine 8 km...

Ambarcılar, Bozkurt, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Abana, Kastamonu, Alantepe, Bozkurt
Kocaçam, Bozkurt
6 yıl önce

Kocaçam, Kastamonu ilinin Bozkurt ilçesine bağlı bir köydür. Kastamonu iline 103 km, Bozkurt ilçesine 8 km uzaklıktadır. EMEKLİLER VEBÜYÜK ŞEHİRLERDE ÇALIŞARAK...

Kocaçam, Bozkurt, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Abana, Kastamonu, Alantepe, Bozkurt
Alantepe, Bozkurt
6 yıl önce

Alantepe, Kastamonu ilinin Bozkurt ilçesine bağlı bir köydür. Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur, ancak eski adı "Gölment"tir...

Alantepe, Bozkurt, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Abana, Kastamonu, Ambarcılar, Bozkurt
Dursunköy, Bozkurt
6 yıl önce

Dursunköy, Kastamonu ilinin Bozkurt ilçesine bağlı bir köydür. Kastamonu iline 115, Bozkurt ilçesine 20 km. uzaklıktadır. Türkiye portali Yerelnet 21...

Dursunköy, Bozkurt, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Abana, Kastamonu, Alantepe, Bozkurt