Buddha

Kısaca: Budizm'in kurucusu (M.Ö. 560'a doğru) Kral Suddhodana ile kraliçe Maya'nın oğlu, sonradan Buda (yani Tanrı'dan esin almış) adını alacak olan bu bilge, M.Ö. VI. yy.'da Hindistan'ın kuzeyinde doğdu. Mutlu bir gençlik dönemi geçirdi ama bir gün, insanların çektiği acıları seyretmek, onun yaşamını altüst edecekti. 29 yaşında, bir incir ağacının altına oturmuş düşünürken, "ilham" geliverdi: her türlü ıstırabın kaynağı, başkalarının olan şeylere göz dikmekti. Ve sağduyunun yolu, en y ...devamı ☟

Buddha
Buddha

Budizm'in kurucusu (M.Ö. 560'a doğru)

Kral Suddhodana ile kraliçe Maya'nın oğlu, sonradan Buda (yani Tanrı'dan esin almış) adını alacak olan bu bilge, M.Ö. VI. yy.'da Hindistan'ın kuzeyinde doğdu. Mutlu bir gençlik dönemi geçirdi ama bir gün, insanların çektiği acıları seyretmek, onun yaşamını altüst edecekti. 29 yaşında, bir incir ağacının altına oturmuş düşünürken, "ilham" geliverdi: her türlü ıstırabın kaynağı, başkalarının olan şeylere göz dikmekti. Ve sağduyunun yolu, en yüce mutluluk hali olan nirvana'ya ulaşmaktı. Bunun için her türlü isteğin kesinlikle yok edilmesi gerekiyordu.

Ganj kıyılarının kutsal kenti Benares ve dolaylarında, Buda, tam dört yıl vaazlar verdi. Vaazlarında dile getirdiği ilkeler ölümünden sonra Asya'ya yayılmağa başladı.

Günümüzde Hinduluk, Budizm'in (Budacılık) yerini almıştır; ancak, 1949'da komünizmin yerleşmesine kadar Çin'de derin etki gösterdikten sonra, gene de, Güneydoğu Asya'nın, Moğolistan'ın, Kore ve Japonya'nın esas dinlerinden biridir. 500 milyon mensubu vardır, bunlara örnek kişiler, bonzlar yön verir ve bu bonzlar, din eğitimi yaptıkları gibi, bazı ülkelerde (bu arada Vietnam'da), siyasal yaşamı da derinden etkiler.

Budacılık gerçekten bir din midir? Batılıların genellikle olumlu cevap verdikleri bu soru, her zaman rahatça sorulabilir. Bununla birlikte, bonz topluluğu gerçek bir din adamları sınıfı oluşturmaz ve budistler, Hıristiyanlığa veya Müslümanlığa benzetilebilecek bir inanç sahibi olmağa yanaşmazlar. Onlara göre Budacılık, bir tanrı olmayan ve insan sağduyusunun örneği olan Buda'nın koyduğu temel kurallara uyarak, bir tür yaşam tarzına yönelmekten başka bir şey değildir.

Çağımızda, Buda ve Budacılık üstüne yapılan incelemelerde büyük bir gelişme oldu. Buda dinine ait kuralların yorumunu ve tarihini konu alan bu yeni bilim dalına Budabilim denir.

misafir - 6 yıl önce
budanın temsili heykelinin yanına koyulan yiyecek(meyve pirinç vs)ne anlama geliyor merak ettim

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Buddha Resimleri

Buda
4 ay önce

Buddha, Sanskrit dilinde “uyanmak, idrak etmek, bilinçlenmek” anlamına gelen “budh” fiilinin geçmiş zaman kipidir. "Uyanmış, idrak etmiş, bilinçlenmiş”...

Buddha, Asil Sekiz Yol, Bodhisattva, Budizm, Dört Asil Hakikat, Kurtuluş (Ezoterizm, Teozofi ve Mistisizm ), Mahayana, Mokşa, Nirvana, Taslak, Tibet Budizmi
Buddha Bar
4 ay önce

Buddha Bar, Paris, Fransa'da bulunan, lüks ve saygın bir restoran-bardır. Buda temalı bir buluşma yeri olan mekanda Asya mutfağına özgü yemekler sunulur...

Buddha Bar, 1996, Beyrut, Birleşik Arap Emirlikleri, Buda, Dubai, Fransa, Kuruluş, Kurum, Lübnan, Müzik
Küçük Buda
3 yıl önce

filmdir. Özgün adı Little Buddha olan ve İngilizce çekilen bu uluslararası yapım yönetmenin anavatanı İtalya'da Piccolo Buddha adı ile gösterime sunulmuştu...

Amitabha
4 ay önce

öğrenince tacını bıraktı. Bundan sonra Buda olmaya ve bir buddhakṣetra ("buddha-alanı", bir Buda'nın meziyetleriyle kurulan, olağan uzay ve zamanın dışında...

Buddha and the Chocolate Box
3 yıl önce

Buddha and the Chocolate Box, Cat Stevens'ın (Yusuf İslam) 1974'te çıkardığı albüm. Bu isim, Stevens'ın bir uçak yolculuğu sırasında bir elinde Buda, bir...

Gotama Buda
4 ay önce

Gotama Buda ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur. Buddha Buda'nın Doğum günü Küçük Buda (Little Buddha). Bernardo Bertolucci'nin yönettiği 1993 tarihli...

Dharma (Budizm)
4 ay önce

başlıca iki anlamda kullanılmaktadır: Gautama Buddha'nın kişiyi aydınlanmaya ulaştıran öğretileri (Buddha-dharma, Dharma) Dünyayı oluşturan etmenler, olgular...

Üç Hazine
4 ay önce

kabul edilir. Gautama Buddha, aydınlanıp acılardan kurtulmanın mümkün olduğunu göstererek yol olmuştur; kaynağını Gautama Buddha’nın öğrettiklerinden alan...