Budin Eyaleti

Macaristan'ın Osmanlı egemenliğine giren bölümünde kurulmuş olan eyaletin adı. Merkezi Budin şehridir. Budin şehri (bugünkü Budapeşte şehrinin Buda ...

Macaristan'ın Osmanlı egemenliğine giren bölümünde kurulmuş olan eyaletin adı. Merkezi Budin şehridir. Budin şehri (bugünkü Budapeşte şehrinin Buda bölümüne Osmanlılar tarafından verilen ad). 1526 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından alınmış bu şehir, 1541 yılından itibaren Budin eyaletinin merkezi olmuştur. Budin 1686 yılında Avusturyalılarla yapılan savaş sonunda Avusturyalıların eline geçmiş ve 1699 Karlofça antlaşması ile Macaristan'da kalmıştır.

Budin eyaleti, 1545 de 32 sancağa ayrılmıştır. İlk beylerbeyi Ramazanoğlu Uzun Süleyman Paşa'dır. Abdurrahman Abdi Paşa'ya kadar gelen 68 beylerbeyi içinde, pek kudretli olanları çıkmış ve Orta Avrupa'nın bu önemli bölgesinin iyi bir şekilde yönetilmesini sağlamışlardır. 2 Eylül 1686 tarihinde, pek kanlı olan savunmanın sonunda Avusturyalıların eline geçmiştir.

160 yıl Türkler elinde kalan Budinin elimizden çıkması, Türk halkı üzerin de derin etkiler yapmıştır. Aldı kafir bizim Nazlı Budini türküsü bu etkinin sonucu olarak derlenmiştir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Budin Eyaleti
Budin Eyaleti