Budin Eyaleti

Kısaca: Macaristan'ın Osmanlı egemenliğine giren bölümünde kurulmuş olan eyaletin adı. Merkezi Budin şehridir. Budin şehri (bugünkü Budapeşte şehrinin Buda ... ...devamı ☟

Budin Eyaleti
Budin Eyaleti

Macaristan'ın Osmanlı egemenliğine giren bölümünde kurulmuş olan eyaletin adı. Merkezi Budin şehridir. Budin şehri (bugünkü Budapeşte şehrinin Buda bölümüne Osmanlılar tarafından verilen ad). 1526 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından alınmış bu şehir, 1541 yılından itibaren Budin eyaletinin merkezi olmuştur. Budin 1686 yılında Avusturyalılarla yapılan savaş sonunda Avusturyalıların eline geçmiş ve 1699 Karlofça antlaşması ile Macaristan'da kalmıştır.

Budin eyaleti, 1545 de 32 sancağa ayrılmıştır. İlk beylerbeyi Ramazanoğlu Uzun Süleyman Paşa'dır. Abdurrahman Abdi Paşa'ya kadar gelen 68 beylerbeyi içinde, pek kudretli olanları çıkmış ve Orta Avrupa'nın bu önemli bölgesinin iyi bir şekilde yönetilmesini sağlamışlardır. 2 Eylül 1686 tarihinde, pek kanlı olan savunmanın sonunda Avusturyalıların eline geçmiştir.

160 yıl Türkler elinde kalan Budinin elimizden çıkması, Türk halkı üzerin de derin etkiler yapmıştır. Aldı kafir bizim Nazlı Budini türküsü bu etkinin sonucu olarak derlenmiştir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Budin
2 yıl önce

sonuçlandı. 1541'de Budin Eyaleti kurularak doğrudan Osmanlı İmparatorluğu'na bağlandı ve eyaletin merkezi oldu. 1686 yılında Budin Kuşatması ile birlikte...

Budin, Budapeşte, Osmanlı Devleti, Tarih, Taslak, Tuna, Şehir, Macaristan Eyaleti
Kanije Eyaleti
6 yıl önce

tarafından 1600 yılında fethedilen Kanije başta olmak üzere Budin Eyaleti ve Bosna Eyaleti topraklarından bazı sancakların aktarılmasıyla kuruldu. Günümüz...

Eğri Eyaleti
5 yıl önce

topraklar Osmanlı Devleti'ne katılmıştı. Aynı yıl Budin Eyaleti' nden bazı sancakların aktarılmasıyla kurulan eyalet, Macaristan ve güney Slovakya'daki bazı bölgeleri...

Budin Kuşatması (1541)
6 yıl önce

aydan fazla süren kuşatma kaldırıldı. Süleyman'ın bu seferi sonrasında Budin Eyaleti kuruldu ve şehir direkt olarak Osmanlı İmparatorluğu'na bağlandı. 1525...

Osmanlı eyaletleri listesi
2 yıl önce

Trablusgarp Eyaleti Temeşvar Eyaleti Mısır Eyaleti Budin Eyaleti Kanije Eyaleti Cezayir Eyaleti Tunus Eyaleti Habeş Eyaleti Musul Eyaleti Bağdat Eyaleti Anadolu...

Zigetvar Eyaleti
6 yıl önce

Eylül'de Zigetvar'ın alınmasıyla hemen Zigetvar Eyaleti kurulmuştur. Eyaletin kurulduğu zaman Budin Eyaleti'ne bir sancak olmuştur. (Zigetvar Sancağı) 1596'de...

Seydi Ahmet Paşa
2 yıl önce

Seydi Ahmet Paşa (1617 - 28 Ağustos 1660, Budin) Osmanlı Devleti'nde IV. Mehmet döneminde Budin Eyaleti valiliği ve serdarlığı yapmış Çerkes asıllı Osmanlı...

Rumeli Eyaleti
2 yıl önce

Rumeli Eyaleti veya Rumeli Beylerbeyliği, 1362 yılında I. Murad zamanında kurulan Osmanlı Devleti eyaleti. Osmanlı Devleti'nde kurulan ilk eyalettir. Anadolu...

Rumeli Beylerbeyliği, 1363, 1826, Arnavutluk, Bulgaristan, Edirne, Manastır, Osmanlı Devleti, Sancak, Sofya, Tarih