Bulgarlar

Kısaca: Bulgarlar, Bulgaristan halkının çoğunluğunu oluşturan güney slav halkıdır. Bulgaristan'ın toplam 7,8 milyon insanından %83,5'i Bulgardır. ...devamı ☟

Bulgarlar
Bulgarlar

Aslen Türk olan, biri Volga bölgesin de Türk olarak kalmış, öbürü Tuna güneyine inerek sonradan İslavlaşmış iki halk topluluğu.

Volga Bulgarları, VII - XV, yüzyıllarda bir Türk - Bulgar devleti kurmuşlardır. Bu devletin dağılmasından sonra Bulgar adı da ortadan kalkmış ve buralarda yaşayan bu Türkler bazen Kazan Türkleri, bazen Tatarlar adı ile anılagelmiştir.

Tuna Bulgarları, çeşitli akınlar sonunda, Volga bölgesinden ayrılan Bulgarlardan meydana gelmiştir. Bunlar VII. yüzyılın ikinci yarısında Balkan yarımadasına gelmişler IX. yüzyıla kadar benliklerini korumuşlar, fakat İslav topluluklarına karışarak İslavlaşmışlardır.

Din

Kağan Boris Mikail'in 9'ncu yüzyılda Ortodoks Hristiyanlığını devlet dini yapmasından önce, Türk bulgarlar "Tangra" dedikleri Türk tanrısı Tengri'ye tapmışlar ve eski Türk geleneklerini sürdürmüşlerdi. Slav bulgarlar eski slav geleneklerinin yanında kısmen Türk bulgarların Tengriciliğini kabul etmişlerdir. Böylece 9'ncu yüzyılda Bulgarlar diğer slav halklarından çok daha erken olarak hristiyan olmuşlardır. Kağan Boris I., "kağan" ünvanının yanında "Çar" ünvanına sahib olmuş, kendisi ve kendisinden sonra gelen birkaç kuşak boyunca iki ünvan birlikte kullanılmıştır (Çar Boris Mikail Kağan). Zamanla güney avrupada "kağan" ünvanının pek önemi kalmamış ve sözü edilmemeye başlanmıştır.

O zamanlarda selanikli Kiril kardeşlerin, eski Türk bulgar run alfabesi ve yunan alfabesini birbirine katıp, bugün Latin alfabesinin yanında dünyaca en sık kullanılan Kiril alfabesini oluşturmaları, Bulgar tarihinde Bulgarların çok gururlandıkları önemli bir noktadır.

Dil

Bulgarlar Güney-slav dillerine mensub olan Bulgarca'yı konuşurlar. Bu dilin eski Protobulgar dili (Türk dillerinin Ogur grubuna ait) ile bir akrabalığı yoktur, ama içinde bu eski Türk dilinden birkaç kelimeler bulmak mümkündür.

Bulgaristan'da Ön bulgarların doğrudan torunları oldukları düşünülen müslüman Pomaklarda Bulgarca (slav dili) konuşurlar.

Bir slav dilinin ilk kez Bulgaristan'da yazıya alınması, ve bu yazının (kiril alfabesi) tüm slav halkları arasında yayılması Bulgarca'ya slav dilleri arasında önemli bir yer vermektedir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ön Bulgarlar
3 yıl önce

865 yılından önceki halka Ön Bulgarlar ve bundan sonrakilere Bulgarlar denilir. Ayrıca Bakınız: İdil Bulgarları Büyük Bulgar Hanlığı'nın yıkılışının ardına...

Bulgarlar, 1832, 1967, 650, 678, 865, Animizm, Araplar, Avarlar, Balkan, Bayan
Bulgar İsyanları
3 yıl önce

Patrikhanesi'ne bağlanmışlardı. Zamanla Bulgarlar bu durumdan hoşnutsuzluk duymaya başladılar. 1849 yılında İstanbul'da Aya Stefan Bulgar Kilisesinin (Demir Kilise)...

Bulgarca
3 yıl önce

Bulgarca, Hint-Avrupa dilleri ailesinden, Güney Slav dillerine bağlı dil. Bulgaristan'ın resmi dilidir. Yazı dili IX. yüzyılda oluşmaya başlayan Bulgarca...

Bulgarca, 862, ABD, Abece, Avustralya, Aziz, Batı Avrupa, Bulgaristan, Dil, Dil aileleri, Hint-Avrupa Dilleri
Bulgar Hükümdarların Listesi
3 yıl önce

kalmıştır. İkinci Bulgar dDevleti 1186'da kurulmuş ve 1396'da Osmanlı hakimiyeti altına girmelerine kadar var olmuştur. 1878 yılında Bulgarlar tekrar bağımsızlıklarına...

Bulgar Hükümdarların Listesi, 1014, 1015, 1018, 1040, 1041, 1072, 1186, 1196, 1197, 1207
Büyük Bulgar Hanlığı
3 yıl önce

zayıflamasıyla bağımsız oldu. Ön Bulgarlar pek çok Türk kavmin birleşmesiyle 630 yılında ortaya çıktılar. Büyük Bulgar hanlığını Kubrat Han kurdu. Ancak...

Bulgar Pasaportu
3 yıl önce

Bulgar pasaportu, Bulgar vatandaşlarına uluslararası seyahat için verilen bir dokümandır. Her Bulgar vatandaşı aynı zamanda da Avrupa Birliği vatandaşıdır...

İkinci Bulgar İmparatorluğu
3 yıl önce

İkinci Bulgar İmparatorluğu (Bulgarca: Второ българско царство, Vtorо Balgarskо Cartsvo), 1185 ile 1396 yılları arasında varolmuş Bulgar devletidir. Birinci...

Bulgarca Vikipedi
6 yıl önce

Bulgarca Vikipedi (Bulgarca: Уикипедия) Vikipedi'nin Bulgarca sürümüdür. Bu sürüm Aralık 2003'te başlatıldı. 23 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla, Bulgarca...