Cemaat

Kısaca: Cemaat topluluk, kalabalık.Namaz kılmak, vaaz veya mevlid dinlemek için bir araya gelmiş kimselerden meydana gelen topluluk. Aynı dinden veya soydan insanların topluluğuna da cemâat denir: İslâm cemâatı, Mûsevî cemâati gibi. ...devamı ☟

Cemaat topluluk, kalabalık.Namaz kılmak, vaaz veya mevlid dinlemek için bir araya gelmiş kimselerden meydana gelen topluluk. Aynı dinden veya soydan insanların topluluğuna da cemaat denir: İslam cemaatı, Musevi cemaati gibi. Tarihte yeniçeri ocağı, saray gibi yerlerde çeşitli hizmetlerin yürütülmesiyle görevli çeşitli topluluklara da cemaat ismi verilmiştir. Tarihte yeniçeri ocağı, saray gibi yerlerde çeşitli hizmetlerin yürütülmesiyle görevli çeşitli topluluklara da cemaat ismi verilmiştir.

Bütün Müslümanlar için "İslam cemaati" denilmiştir. Ümmet kelimesiyle eş anlamlıdır. Peygamber efendimiz cemaat kelimesini sık sık söylemiş, İslamiyeti yayarken komşu hükümdarları İslam cemaatine katılmaya çağırmıştır. Hadis-i şeriflerde buyruldu ki: "Cemaatten bir karış bile ayrılan kişi, İslam bağını boynundan çıkarmıştır."; "Cemaatten bir karış ayrılan ve o halde ölen kişi, cahiliye ölümü ile ölür."; "Allahü tealanın rahmeti (yardımı) cemaat üzerinedir."; "Ümmetim dalalet üzerinde birleşmez."

Allahü teala Âl-i İmran suresinin yüz üçüncü ayet-i kerimesinde mealen buyurdu ki: "Hepiniz Allahü tealanın ipine sarılınız. Fırkalara bölünmeyiniz." İslam alimlerinden bazıları, Allahü tealanın ipi, "cemaat, birlik" demektir dediler.

İslam dininde namazların cemaatle kılınması, Peygamber efendimizin mühim (kuvvetli) sünnetidir. Müminin cemaate tabi olması lazımdır. Hatta cemaatle kılınan namazın sevabı yalnız kılınandan yirmi beş veya yirmi yedi derece daha fazladır. Peygamber efendimiz hadis-i şeriflerde buyurdu ki: "Cemaatle kılınan namaza yalnız kılınan namazdan yirmi yedi kat fazla sevap verilir." ve "İyi bir abdest alıp, mescitlerden birine cemaatle namaz kılmak için gidenin, Allahü teala, her adımına bir sevap yazar ve her adımında amel defterinden bir günahı siler ve Cennet’te onu bir derece yükseltir."

Namazda en az iki kişiden birinin imam olması ile cemaat meydana gelir. Cuma ve Bayram namazları için cemaat şarttır.

Cemaatle kılınan namazda kendisine uyulan kimseye "imam" denir. İmamlığın ve buna uyup cemaat olmanın şartları vardır. Bunlar ilmihal kitaplarında uzun anlatılmaktadır. Hasta, felçli, bir ayağı kesik olan, yürüyemeyen ihtiyarların ve amanın cemaate gitmesi şart değildir.

Regaib, Berat ve Kadir gecelerinde kılınan nafileler cemaatle kılınmaz. Vitir namazı, Ramazan ayında cemaatle kılınır. Başka zamanlarda yalnız kılınır.

Cemaatle namaz kılmanın hikmetinden birisi de cemaatten birinin namazı kabul olursa, onun hürmetine diğerlerinin namazı da kabul olur.

Özür hali müstesna, cemaate devam etmek iman alametlerinden sayılmıştır. Cemaatle kılınan namaz, Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği sağlar. Sevgi ve bağlılığı artırır. Cemaat toplanıp birbirleriyle sohbet ederler. Dert ve sıkıntıları olanlar, hastalar bu sayede kolayca ortaya çıkar. Cemaat, Müslümanların tek kalb, tek vücud gibi olduklarının en güzel nümunesidir.

Namaza dair cemaatin fazileti ile ilgili hadis-i şeriflerden bazısı şöyledir:

Cemaatle namaz kılan, günün tamamını ibadetle geçirmiş sayılır.

Camiye devam edenin imanlı olduğuna şahitlik ediniz.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

cemaat

Türkçe cemaat kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. parish
n. congregation, community, crowd, boodle, caboodle, communion, flock, fold, parish, sect, troop

cemaat

bir imama uyup namaz kılan kişiler.
bir dinden ya da bir soydan olanların topluluğu.
insan kalabalığı.

cemaat

Türkçe cemaat kelimesinin Fransızca karşılığı.
communauté [la], les fidèles

cemaat

Türkçe cemaat kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Ecclesia, Gemeinde

cemaat

1 . Bir imama uyup namaz kılan kişiler.
2 . İnsan kalabalığı, topluluk:
"Sonra, dağılmayan, etrafını saran cemaate dönüyor."- T. Buğra.
3 . Bir dinden veya bir soydan olanların topluluğu:
"Önde Rum patriği, arkada bütün cemaatlerin patrikleri, hepsi sırma esvaplı ve altın taçlı, sopalarını taşa vurarak mezarın etrafını tavaf ettiler."- F. R. Atay.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
cemaate uymak cemaatle namaz kılmak cemaat ne kadar çok olsa imam gene bildiğini okur

cemaat

Osmanlıca cemaat kelimesinin Türkçe karşılığı.
Topluluk. Bir yere toplanmış insanlar. Takım, bölük. * Fık: Bir imama uyup namaz kılan müslümanların heyeti. Bir mezhebe tâbi bir heyet teşkil eden ahali. * Aralarındaki münasebetleri din, örf ve âdetlere göre tanzim eden, akrabalık, komşuluk, hemşehrilik gibi rabıtalarla birbirine bağlı insan topluluğu.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Cemaat
2 yıl önce

Cemaat veya Cemaât (Arapça: جَمَاعَة), dinde bir fikir , kitap , şeyh , imam , veli , alim veya ibadet için bir araya gelen topluluklara denir. İslâm'da...

Cemaat, Arapça, Kur'an-ı Kerim, Taslak, İslam, İbadet, camii
Son Cemaat Yeri
2 yıl önce

Son Cemaat Yeri, büyük camilerde camiye bitişik revaklı yerdir. Bu yerin bir tarafı (avlu tarafı) açıktır. Avludaki cemaat yeri denilebilecek bu yer, avludan...

Son cemaat yeri, Avlu, Cami, Hasır, Kilim, Revak
Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi
2 yıl önce

Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi (İngilizce: Turkish Communal Chambers) 16 Ağustos 1960 tarihinde bağımsızlığını ilan eden ve anayasası uyarınca iki kesimli...

Epistemik Cemaat
6 yıl önce

Epistemik Cemaat, Prof. Dr. Hüsamettin Arslan'ın 1986 - 1991 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde yaptığı doktora...

Epistemik Cemaat, 1986, 1991, 1992, ABD, Fransa, Hüsamettin Arslan, Kitap, Sosyoloji, Taslak, İngiltere
Haliç'te Yaşayan Simonlar: Dün Devlet Bugün Cemaat
6 yıl önce

Haliç'te Yaşayan Simonlar: Dün Devlet Bugün Cemaat, Hanefi Avcı'nın Eskişehir Emniyet Müdürü iken yazdığı, anılarını ve görüşlerini anlattığı kitabıdır...

Cemaat Meclisi sosyal yardım pulları
6 yıl önce

Cemaat Meclisi sosyal yardım pulları 1970 yılında Kıbrıs Türkleri tarafından yardım ve posta gönderilerinde kullanılmak amacı ile çıkarılan pullardır....

Erenköy Cemaati
2 yıl önce

kolu olarak bilinir. Üye sayısına göre bakıldığında büyümekte olan cemaatlerdendir. Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde tekkeler kapatılınca, Kelâmî Dergâhı'na...

Hacı Özbek Camii
2 yıl önce

yanları duvarla kapatılmış olan son cemaat yeri bulunuyordu. 1940'larda sokak genişletme çalışmaları sırasında bu son cemaat yeri yıktırıldı. 1959 yılında caminin...