Ceneviz

Kısaca: Ceneviz Alm. Genua, Fr. Gene, İng. Genoa. 1815 senesine kadar devam eden Cenova Cumhûriyetine Osmanlılar tarafından verilen isim. Cenova, Ligurua’nın liman şehridir. Denizcilik yoluyla gelişen Cenovalılar, doğuda birçok imtiyazlar elde etmişler, deniz kuvvetlerinin güçlü olması sebebiyle de birçok devleti hâkimiyetleri altına almışlardır. Akdeniz’de târih boyunca en büyük rakipleri olan Venedikle devamlı harb etmişlerdir. Bizans İmparatoru Mihael VII’ye ...devamı ☟

Ceneviz
Ceneviz

Alm. Genua, Fr. Gene, İng. Genoa. 1815 senesine kadar devam eden Cenova Cumhuriyetine Osmanlılar tarafından verilen isim. Cenova, Ligurua’nın liman şehridir. Denizcilik yoluyla gelişen Cenovalılar, doğuda birçok imtiyazlar elde etmişler, deniz kuvvetlerinin güçlü olması sebebiyle de birçok devleti hakimiyetleri altına almışlardır. Akdeniz’de tarih boyunca en büyük rakipleri olan Venedikle devamlı harb etmişlerdir. Bizans İmparatoru Mihael VII’ye yaptıkları yardımlar karşılığı İstanbul’un Galata semtini ve İzmir limanından faydalanma hususunda geniş imtiyazlar elde ettiler. Ayrıca Boğazlar üzerinde bazı haklar ve Karadeniz’de Trabzon, Kefe gibi daha birçok limanı kontrolleri altına aldılar.

İlk sigorta ve ilk komandit şirketleri Cenovalılar kurmuşlardır. Osmanlı Devleti sınırları dahilinde ticaret serbestisi elde etmek için, kuruluş devrinde harekete geçen Cenovalılara ilk imtiyazı Sultan Birinci Murad vermiştir (1387). 1396 yılında Fransa hakimiyeti altına giren Cenevizliler, Fransızların zoruyla Osmanlılara karşı aleyhte hareketlerde bulunmuşlardır.

Daha sonra tekrar Osmanlılarla dostluk kurma yolunu seçen Cenevizliler, Sultan Çelebi Mehmed ile Foça şap madenlerinin işletme hakkının karşılığında, yıllık 2000 düka altını vermeyi taahhüd eden anlaşmayı yaptılar (1416).

Bütün ticaretleri Doğu Akdeniz ve Yakındoğu ile olan Cenevizlilerin, Osmanlı Devletinin gelişmesiyle gelir kaynakları birer birer ellerinden çıktı. İstanbul’un Fatih Sultan Mehmed Han tarafından fethi esnasında Galatalı Cenevizliler tarafsızlık sözü vermelerine rağmen, sözlerinde durmamaları üzerine ellerindeki ticari imtiyazların bazıları alınmıştır. Zağanos Paşa ile 3 Haziran 1453’te yaptıkları anlaşmaya göre, yıllık vergi ödeyecekler, kilise kuramayacaklar, gayrimenkul hakkına sahip olmayacaklardı. Böylece Galata Türklerin eline geçmiş oluyordu. Sakız, Limni, Amasra ve Kefe’deki Ceneviz kolonileri bir iki sene daha varlıklarını sürdürdülerse de Fatih Sultan Mehmed bunları ortadan kaldırdı. Sakız Adası 1566’ya kadar vergi karşılığında varlığını sürdüydüyse de Kaptan-ı Derya Piyale Paşa adayı aldı ve Ceneviz kolonisine son verdi.

Fransa bayrağı altında Doğu Akdeniz’de ticaretlerine devam eden Cenevizlilere Sultan Üçüncü Mehmed bazı ticari imtiyazlar tanıdı. 1665’te ise diğer Avrupa devletlerine tanınan ticari imtiyazlar Cenevizlilere de verildi. Osmanlı Ceneviz ticari ilişkileri Fransız ordularının Ceneviz’i işgaline kadar sürdü. 1777’de Liguria Cumhuriyeti Napolyon tarafından tekrar kuruldu. 1805’te Fransa’ya katılan Ceneviz, 1815’te Sardunya Krallığı tarafından ilhak edildi. 1849’dan sonra İtalya tarafından alınarak onların ticaret limanı haline geldi.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Ceneviz

Türkçe Ceneviz kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Genoa

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

CENOVA
1 yıl önce

tarihi: 16 Kasım 2013.  Ligurya Genova ili İtalya'daki şehirler listesi Ceneviz Cumhuriyeti Cenova kenti resmi websitesi 2 Aralık 2005 tarihinde Wayback...

Cenova, Ceneviz, Coğrafya, Kristof Kolomb, Taslak, Wikimedia Commons, İtalya
Ceneviz Cumhuriyeti
1 yıl önce

bir Ceneviz yerlisi olup, İbyol İmparatorluğu adına yaptığı seferler Cenevizli bankacılar tarafından finanse edilmiştir. 17. yüzyılda Ceneviz Cumhuriyeti...

Ceneviz Cumhuriyeti, 12. yüzyıl, 13. yüzyıl, 1492, 1499, 1528, 1538, 1768, 1797, 18. yüzyıl, 1805
Denizci cumhuriyetler
5 yıl önce

birlikte Ceneviz cumhuriyeti fiilen kurulmuş olur. Ceneviz Cumhuriyeti, Birinci Haçlı Seferi’nden çok kârlı çıkmıştır. Sefere katılan Ceneviz, kutsal topraklarda...

Ligurya Cumhuriyeti
5 yıl önce

dönmüştür. 1801'de eski Ceneviz Cumhuriyeti'ninkilere benzeyen kurumlar oluşturan yeni bir anayasa ilan edilmiştir. Bu anayasada Ceneviz Meclisi'ni temsil eden...

Kırım Hanlığı
1 yıl önce

Ceneviz ordusunu takip ve imha etti. Kırım kuvvetleri, 27 Haziran 1434 yılında Balıkoğa’yu kuşattılar. Asıl birlikleri imha edilmiş bulunan Ceneviz,...

Kırım Hanlığı, Kırım Hanlığı
Chioggia Savaşı
5 yıl önce

Venedik Cumhuriyeti ile Ceneviz Cumhuriyeti arasında yapılmış olan deniz savaşı. Ticari alanda rekabet eden Venedik ve Ceneviz, müttefikleri Milano ve...

Chioggia Savaşı, 1350, 1376, 1381, Adriyatik, Aquileia, Avusturalya, Ceneviz, Macaristan, Milan, Padua
Saraylı, Bartın
5 yıl önce

ilçesine bağlı bir köydür. Köy, adını Cenevizliler'den almaktadır. Tarihte Ceneviz saraylıları bu bölgede yaşamıştır. Seremenler adı verilen bölgede de Seremen...

Saraylı, Bartın, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Amasra, Bartın, Asfalt
Sluys Savaşı
5 yıl önce

İngiliz donanması karşısında Fransız, Kastilya ve Ceneviz donanması vardı. Savaşın başından beri Ceneviz yardımı ile üstün olan Fransız donanması İngiltere'nin...