Cia

Kısaca: CIA (Central Intelligence Agency); ABD’nin merkeza haber alma ve haber verme teşkilatı. İngilizce Central Intelligence Agency’in baş harfleri alınarak kısaca (CIA) denir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuştur (1947). ...devamı ☟

CIA
CIA

CIA (Central Intelligence Agency); ABD’nin merkeza haber alma ve haber verme teşkilatı. İngilizce Central Intelligence Agency’in baş harfleri alınarak kısaca (CIA) denir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuştur (1947).

ABD’de istihbarat ve karşı istihbarat faaliyetleri, Federal Soruşturma Bürosu, ordu ve donanma tarafından yürütülüyordu. Bunda bilgi tekrarı, faaliyetlerin dağınıklığı, rekabet gibi mahzurlar düşünülerek, 1942’de, başkan Rooswelt tarafından (OSS) kuruldu. (OSS) İkinci Dünya Harbi sırasında düşman topraklarında karşı propaganda ve yanlış yönlendirme işlerini yürüttü. Düşman gerisinde sabotajlar ve tahrib eylemleri yaparak ABD birliklerine olan direnişleri kırmaya çalıştı.

1945’te dağıtılan OSS’nin yerine, başkan Truman tarafından 1946’da istihbarat işlerini birlik beraberlik içinde yürütmek için, Merkeza Haber Alma Grubuyla, Milla Haber Alma İdaresi kuruldu.

1947’de Kongre, Milla Güvenlik Konseyi ile (NCS) bu konseyin yönetimi altında çalışmak üzere (CIA) kuruldu. CIA, NSC’ye milla güvenliği ilgilendiren konularda bilgi toplayıp verecek, elde edilen bilgileri değerlendirdikten sonra, hükumetle ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlayacaktı. CIA; NSC’nin vereceği emirler doğrultusunda, güvenlikle ilgili istihbarat işlerini yerine getiriyordu.

Değişik kesimlerden seçilen CIA yöneticileri arasında, ABD’ye başkanlık yapan George Bush da bulunmaktaydı.

CIA dört müdürlük halinde çalışmaktadır.

1. Haberalma Müdürlüğü: Her türlü haber alma aracı ile bilgi toplama, casusluk faaliyetlerini yürütür. Gizli olarak yapılan istihbaratı değerlendirir. Havadan çekilen (uydu, tayyare vs.) resimleri, radyo, telefon, televizyon, telgraf, telsiz gibi ulaştırma araçları ile toplanan bilgileri değerlendirir. Bu değerlendirmeler, raporlar halinde, ilgili makamlara gönderilir.

2. Harekat Müdürlüğü: Gizli operasyonları yürütür.

3. Bilim ve Teknoloji Müdürlüğü: Teşkilat elemanlarını, son teknolojik gelişmelerde eğitmek, kullanmasını öğretmek. Kullanılan araçları geliştirmek, Yapılan operasyonlara bilimsel ve teknik destek sağlamak, bu kısmın vazifesidir.

4. Yönetim Müdürlüğü: Teşkilat personelinin, toplanan bilgilerin, tesislerin güvenliğini sağlar.

CIA’nın şimdiye kadar başka devletlerde bir çok operasyon yaptığı meydana çıkarıldı. Bütün bu işleri yapabilmeki çin, CIA’ya geniş bir madda imkan tahsis edilmektedir. Kadrolarında devamlı memur şeklinde on altı bin kişi (tahmana) çalışmaktadır. Ayrıca gayri resma yüz binlerce kişiyi menfaat temin ederek kullanmaktadır.

CIA’nın faaliyetleri çeşitli dedikodulara sebeb olduğundan son yıllarda Kongrede durumu incelenmiş ve Pike Raporu hazırlanıp açıklamalar yapılmıştır.

Bazı devlet başkanlarını, devlet ileri gelenlerini suikast düzenleyerek öldürtmek, ülkeler içinde bazı etnik grupları teşvik ve tahrik ederek karışıklıklar çıkarmak, hükumetleri devirmek gibi işleri CIA’nın yaptığı ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan bazılarının da ABD başkanlarının emriyle gerçekleştirildiği tesbit edilmiştir.

CIA, ABD siyasetinde olduğu gibi, bütün dünya ve özellikle Orta Doğuda daha büyük faaliyet gösterir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

The World Factbook
2 yıl önce

World Factbook (aynı zamanda CIA World Factbook olarak da bilinir) Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Haberalma Teşkilatı - CIA tarafından dünyada ülkeleri...

CIA gizli hapishaneleri
6 yıl önce

CIA gizli hapishaneleri, CIA'nin Amerika Birleşik Devletleri adına kurulmuş varlığı bilinen gizli yerlerdir. CIA'ya göre tutuklular yalnızca teröristlerden...

1954 Guatemala Darbesi
6 yıl önce

Haziran 1954'te ABD tarafından CIA önderliğinde yapılan darbedir. CIA.gov - CIA's declassified documents on Guatemala CIA Documents Chronicling the 1954...

Sri Lanka
2 yıl önce

ülkedir. Kaynak: CIA World Factbook Kaynak: CIA World Factbook Kaynak: CIA World Factbook ^ a b c d e Demographics of Sri Lanka#CIA World Factbook demographic...

Sri Lanka, Hint Okyanusu
Mongoose Operasyonu
6 yıl önce

Mongoose (Firavunfaresi) Operasyonu, ABD Başkanı John Kennedy döneminde CIA tarafından örtülü olarak başlatılan operasyon. Başarısız Domuzlar Körfezi...

Yüzölçümlerine göre ülkeler listesi
2 yıl önce

alana karasuları ve münhasır ekonomik bölgeler dahil değildir. Bazı girişler CIA kaynaklarına bağlı olarak, karasuları miktarını içerebilir. Aksi belirtilmediği...

Aldrich Ames
2 yıl önce

yılında Sovyetler Birliği ve Rusya adına casusluk yapmaktan hüküm giyen, eski CIA karşı istihbarat subayı ve analistidir. Ames River Falls, Wisconsin'da Rachel...

David Petraeus
2 yıl önce

Amerikalı asker ve siyasetçi. 6 Eylül 2011 - 9 Kasım 2012 tarihleri arasında CIA Başkanı olarak görev yaptı. 7 Kasım 1952 tarihinde Hollanda asıllı Amerikalı...

David Petraeus, ABD ülke bayrağı, Amerika Birleşik Devletleri, ABD, Biyografi, Irak, Korgeneral, Kuzey Irak, Süleymaniye, Taslak, Türk