İngilizce

Kısaca: İngiltere kökenli bir dil olan İngilizce ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, İrlanda, Güney Afrika ve Kanada gibi pek çok ülkede ana dil olarak kullanılıyor. İngilizce 380 milyon kullanıcısı ile dünya üzerinde en çok konuşulan 3. dildir. (Çince ve Hintçe'den sonra) ...devamı ☟

İngilizce
İngilizce

'İngilizce' (İngilizce: English), Batı Cermen dillerine ait, İngiltere kökenli bir dildir. Amerika Birleşik Devletleri, Anglofon Karayipler, Avustralya, Birleşik Krallık, İrlanda Cumhuriyeti, Kanada ve Yeni Zelandada yaşayanların çoğunun anadilidir. İkinci dil ve resmi dil olarak dünya genelinde, özellikle İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri ve çok sayıda uluslararası örgüt tarafından kullanılmaktadır.

Germen kökenli bir olup Kavimler Göçüyle yer değiştirmiş Germen kavimlerinin Britanya adalarında yaşayan Keltleri sürerek adaya ve adalara getirdikleri dildir. Adını Angollar ve Saksonlardan almıştır. Bu kavimler dillerine "englic" demişlerdir. Roma İmparatorluğu döneminde Britanya adalarına gönderilen rahipler buraya din dili olan Latinceyi getirmiş ve Latincenin etkisi baş göstermiştir. Daha sonra Kuzeyden gelen Viking istilaları ile "Norman French" denilen dil ile karışmıştır. Yönetici sınıf bu Fransızcayı konuşurken köylü sınıfı olarak kabul edilen halk "Old English" yani Eski İngilizceyi konuşmaktaydı. 1077de Hastings savaşıyla Fatih William adaları ele geçirirek uzun yıllar Fransızcanın yerleşmesine sebep olmuştur. Günümüzde ABD, Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada, Güney Asyanın bir bölümünde, Mısırda ve Afrikanın belirli kesimlerinde anadil yada ikinci dil olarak konuşulmaktadır. Türkiyede uzun yıllar yabancı dilden öteye gitmemesine rağmen 1990lardan sonra izlenen eğitim politikaları sonucu ikinci dil olma yolunda ilerlemektedir.

Modern İngilizce, anadili farklı olan insanların konuştuğu ilk "küresel ortak dil" ya da lingua franca olarak tanımlanmaktadır. İngilizce iletişim, bilim, ticaret, havacılık, eğlence, radyo ve diplomasi alanlarında egemen uluslararası yardımcı dildir. Dilin Britanya Adalarından öteye yayılmasında Britanya İmparatorluğunun büyük payı vardır. Amerika Birleşik Devletlerinin II. Dünya Savaşı sonrasında artan ekonomik ve kültürel etkisi, İngilizcenin benimsenmesini önemli şekilde hızlandırmıştır.

Bazı alanlarda ve mesleklerde yeterli düzeyde İngilizce bilinmesi gerekir. Bundan dolayı bir milyarı aşkın kişi en az basit seviyede İngilizce konuşabilmektedir.

Tarihçe

İngilizce, Cermen kökenli bir dil olup Kavimler Göçüyle yer değiştirmiş Cermen kavimlerinin Britanya Adalarında yaşayan Keltleri sürerek bu adalara getirdikleri dildir. Adını adaya yerleşen ve Saksonlarla karışan Angluslardan almıştır. Bu kavimler dillerine "Anglik" demişlerdir. Bu dilin kökeni, bugünkü kuzey Hollandada yer alan Frizyede yaşayan insanların dili olan Frizcedir.}

Roma İmparatorluğu döneminde Britanya adalarına gönderilen rahipler, buraya Kitabı Mukaddesin başlıca cevirilerinden birinin dili olan Latinceyi getirmiş ve uzun yıllar Latincenin etkisi baş göstermiştir. Daha sonra Kuzeyden gelen Norman istilaları ile "Normanca" denilen dil ile karışmıştır. Yönetici sınıf bu dili konuşurken köylü sınıfı olarak kabul edilen halk "Old English" yani Eski İngilizceyi konuşmaktaydı. 1066da Hastings Savaşı yla William the Conqueror (Fatih William) adaları ele geçirirek uzun yıllar boyunca Normancanın yerleşmesine sebep olmuştur. Normanların İngiltereyi fethi, aynı zamanda İngilterenin son fethidir.

Günümüzde Amerika Birleşik Devletlerinde, Birleşik Krallıkta, Avustralyada, Kanadada, Güney Asyanın bir bölümünde, Mısırda ve Afrikanın belirli kesimlerinde anadil ya da ikinci dil olarak konuşulmaktadır.

İngilizce, Çince ve İspanyolcadan sonra ilk resmi dil olarak dünyanın en çok konuşulan üçüncü dilidir.

Coğrafi dağılımı

Anadili İngilizce olanlar daha çok Amerika Kıtası, Avustralya ve Britanya adalarında bulunmaktadır. Ayrıca Okyanusyada da çok konuşulan bir dildir.

Dünyada resmi dil olarak en çok kullanılan 3. dil olmasına rağmen, Dünyada en çok kullanılan 1. dildir. Dünyada İngilizce iletişim dili olarak kabul edilir. Bu yüzden 1 milyarı aşkın kişi en basit seviyede de olsa İngilizce bilmektedir. Bu yüzden İngilizce Dünyanın en çok bilinen dilidir.

Ayrıca bakınız

Sözlükler

http://sozluk.turkcebilgi.com/ingilizce İngilizce-Türkçe sözlük

ingilizce

Türkçe ingilizce kelimesinin İngilizce karşılığı.
[ıngilizce] n. English
adv. in english

ingilizce

Türkçe ingilizce kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Englisch

ingilizce

1 . Hint-Avrupa dil ailesinden, İngiltere'de, biraz farklı biçimiyle Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve İngiliz uygarlığını benimsemiş olan ülkelerde kullanılan dil, İngiliz İngilizcesi.
2 . sıfatBu dile özgü olan:
"İngilizce kitap."-

jJQaBOcg - 3 ay önce
20

jJQaBOcg - 3 ay önce
20

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

İngilizce Resimleri

İngilizce
2 yıl önce

Modern İngilizce ve tarihi İngilizce formları ile İngilizce ile çok yakın bir ilişkide olan Scots (Kelt İskoççası ile karıştırılmamalıdır) İngiliz dilleri...

İngilizce Edebiyat
3 yıl önce

İngilizce edebiyat, İngilizce olarak icra edilen edebiyat türüdür. Bu alanda eser veren sanatçıların ille de İngiliz olması gerekmez. Polonyalı Joseph...

Basit İngilizce Vikipedi
3 yıl önce

Basit İngilizce Vikipedi (İngilizce: Simple English Wikipedia) Vikipedi'nin basit İngilizce kullanan sürümüdür. Bu sitenin hedefi çocuklar, İngilizce öğrenenler...

İngilizce Vikipedi
3 yıl önce

İngilizce Vikipedi (İngilizce: English Wikipedia), Vikipedi'nin İngilizce sürümü. 6.000.000'u geçkin maddeye sahip olan İlk Vikipedi sürümü olarak, 15...

İngilizler
2 yıl önce

İngilizler (İngilizce: English people), İngilizce dilini konuşan ve ortak tarih ve kültürü paylaşan bir topluluk olarak İngiltere'de ortaya çıkmış etnik...

Oxford English Dictionary
2 yıl önce

Oxford English Dictionary (OED) [Oxford İngilizce Sözlüğü]; İngilizceden İngilizceye açıklamalı sözlük. İlk sürümü, A New English Dictionary on Historical...

Temel İngilizce
3 yıl önce

Temel İngilizce (Basic English), dilbilimci Charles Kay Ogden tarafından geliştirilen, İngilizcenin uluslararası alanda öğrenilebilirliğini kolaylaştırmak...

Türkiye'de yabancı dil öğretimi
6 yıl önce

Türkiye'de uzun yıllar yabancı dil olarak öğretilen İngilizce bu statüsünü korumaktadır. Türkiye'de İngilizce öğretimi Fransızcanın etkisini kaybetmeye başladığı...