ingilizce

İngiltere kökenli bir dil olan İngilizce ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, İrlanda, Güney Afrika ve Kanada gibi pek çok ülkede ana dil olarak kullanılıyor. İngilizce 380 milyon kullanıcısı ile dünya üzerinde en çok konuşulan 3. dildir. (Çince ve Hintçe'den sonra)

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: i̇ngiltere, dil, hint-avrupa dil ailesi, almanca, fransızca, amerika, avustralya, afrika, afrikaans, almanca, amerika birleşik devletleri
ingilizce
Ingilizce
'İngilizce' (İngilizce: English), Batı Cermen dillerine ait, İngiltere kökenli bir dildir. Amerika Birleşik Devletleri, Anglofon Karayipler, Avustralya, Birleşik Krallık, İrlanda Cumhuriyeti, Kanada ve Yeni Zelandada yaşayanların çoğunun anadilidir. İkinci dil ve resmi dil olarak dünya genelinde, özellikle İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri ve çok sayıda uluslararası örgüt tarafından kullanılmaktadır.

Germen kökenli bir olup Kavimler Göçüyle yer değiştirmiş Germen kavimlerinin Britanya adalarında yaşayan Keltleri sürerek adaya ve adalara getirdikleri dildir. Adını Angollar ve Saksonlardan almıştır. Bu kavimler dillerine "englic" demişlerdir. Roma İmparatorluğu döneminde Britanya adalarına gönderilen rahipler buraya din dili olan Latinceyi getirmiş ve Latincenin etkisi baş göstermiştir. Daha sonra Kuzeyden gelen Viking istilaları ile "Norman French" denilen dil ile karışmıştır. Yönetici sınıf bu Fransızcayı konuşurken köylü sınıfı olarak kabul edilen halk "Old English" yani Eski İngilizceyi konuşmaktaydı. 1077de Hastings savaşıyla Fatih William adaları ele geçirirek uzun yıllar Fransızcanın yerleşmesine sebep olmuştur. Günümüzde ABD, Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada, Güney Asyanın bir bölümünde, Mısırda ve Afrikanın belirli kesimlerinde anadil yada ikinci dil olarak konuşulmaktadır. Türkiyede uzun yıllar yabancı dilden öteye gitmemesine rağmen 1990lardan sonra izlenen eğitim politikaları sonucu ikinci dil olma yolunda ilerlemektedir.

Modern İngilizce, anadili farklı olan insanların konuştuğu ilk "küresel ortak dil" ya da lingua franca olarak tanımlanmaktadır. İngilizce iletişim, bilim, ticaret, havacılık, eğlence, radyo ve diplomasi alanlarında egemen uluslararası yardımcı dildir. Dilin Britanya Adalarından öteye yayılmasında Britanya İmparatorluğunun büyük payı vardır. Amerika Birleşik Devletlerinin II. Dünya Savaşı sonrasında artan ekonomik ve kültürel etkisi, İngilizcenin benimsenmesini önemli şekilde hızlandırmıştır.

Bazı alanlarda ve mesleklerde yeterli düzeyde İngilizce bilinmesi gerekir. Bundan dolayı bir milyarı aşkın kişi en az basit seviyede İngilizce konuşabilmektedir.

Tarihçe

İngilizce, Cermen kökenli bir dil olup Kavimler Göçüyle yer değiştirmiş Cermen kavimlerinin Britanya Adalarında yaşayan Keltleri sürerek bu adalara getirdikleri dildir. Adını adaya yerleşen ve Saksonlarla karışan Angluslardan almıştır. Bu kavimler dillerine "Anglik" demişlerdir. Bu dilin kökeni, bugünkü kuzey Hollandada yer alan Frizyede yaşayan insanların dili olan Frizcedir.}

Roma İmparatorluğu döneminde Britanya adalarına gönderilen rahipler, buraya Kitabı Mukaddesin başlıca cevirilerinden birinin dili olan Latinceyi getirmiş ve uzun yıllar Latincenin etkisi baş göstermiştir. Daha sonra Kuzeyden gelen Norman istilaları ile "Normanca" denilen dil ile karışmıştır. Yönetici sınıf bu dili konuşurken köylü sınıfı olarak kabul edilen halk "Old English" yani Eski İngilizceyi konuşmaktaydı. 1066da Hastings Savaşı yla William the Conqueror (Fatih William) adaları ele geçirirek uzun yıllar boyunca Normancanın yerleşmesine sebep olmuştur. Normanların İngiltereyi fethi, aynı zamanda İngilterenin son fethidir.

Günümüzde Amerika Birleşik Devletlerinde, Birleşik Krallıkta, Avustralyada, Kanadada, Güney Asyanın bir bölümünde, Mısırda ve Afrikanın belirli kesimlerinde anadil ya da ikinci dil olarak konuşulmaktadır.

İngilizce, Çince ve İspanyolcadan sonra ilk resmi dil olarak dünyanın en çok konuşulan üçüncü dilidir.

Coğrafi dağılımı

Anadili İngilizce olanlar daha çok Amerika Kıtası, Avustralya ve Britanya adalarında bulunmaktadır. Ayrıca Okyanusyada da çok konuşulan bir dildir.

Dünyada resmi dil olarak en çok kullanılan 3. dil olmasına rağmen, Dünyada en çok kullanılan 1. dildir. Dünyada İngilizce iletişim dili olarak kabul edilir. Bu yüzden 1 milyarı aşkın kişi en basit seviyede de olsa İngilizce bilmektedir. Bu yüzden İngilizce Dünyanın en çok bilinen dilidir.

Ayrıca bakınız

Sözlükler

http://sozluk.turkcebilgi.com/ingilizce İngilizce-Türkçe sözlük

Ingilizce Anlamları

ingilizce

Türkçe ingilizce kelimesinin İngilizce karşılığı.
[ıngilizce] n. English
adv. in english

ingilizce

Türkçe ingilizce kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Englisch

ingilizce

1 . Hint-Avrupa dil ailesinden, İngiltere'de, biraz farklı biçimiyle Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve İngiliz uygarlığını benimsemiş olan ülkelerde kullanılan dil, İngiliz İngilizcesi.
2 . sıfatBu dile özgü olan:
"İngilizce kitap."-


İlgili konuları ara

i̇ngiltere dil hint-avrupa dil ailesi almanca fransızca amerika avustralya afrika afrikaans amerika birleşik devletleri
...

Okuma Önerileri

Nesnellik
1 yıl önce

Nesnellik, yaygın olarak her tür öznel etki ve öğelerden bağımsız olabilme durumunu ifade etmek icin kullanılan bir terimdir. Nesnel bilginin

Nesnellik, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Almanca, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Aydınlanma Çağı, Batı felsefesi, Bedia Akarsu
Misyonerlik
1 yıl önce

Latince missio teriminden gelmekte olan “misyon”, sözlük anlamı itibarıyla görev, yetki, bundan türetilmiş olan misyoner terimi ise “gör

Misyonerlik, Bizans İmparatorluğu, Din, Latince, Mevlana, Musevilik, Orta Çağ, Osmanlı İmparatorluğu, Pavlus, Said Nursİ®, Sihizm
YARATIK
3 yıl önce

Yaratık, Alien, Yaratık (film serisi), Yaratık Filmleri Listesi, İngilizce, Anlam ayrım
RASYO
3 yıl önce

Rasyo, İngilizce "Ratio"dan gelir ve "Oran" demektir. Genelde işletmenin ya da kuruluşların faaliyetlerini ölçme amaçlı kullanılan oransal g

Bumerang
2 yıl önce

Bumerang doğru atıldığında, tekrar atan kişiye gelmesi için tasarlanmış olan ve genellikle tahdadan yapılan kavisli bir alettir. Bilinenin a

Bumerang, Aborijin, Aerodinamik, Akasya, Eksen, Jiroskop, Ökaliptus
Bovling
3 yıl önce

Bowling, oyun hattının sonundaki kukaları, bu oyun için özel olarak hazırlanmış bowling topları ile devirme amacı taşıyan salon sporu.

Bovling, Alkollü içecek, Bovling topu, Federasyon Kupası, Hat, Kuka, Mısır, Spor, Türkiye, Türkiye Kupası, Wikimedia Commons
Ambulans
2 yıl önce

Cankurtaran ya da ambulans, hastaneler arasında ya da hastaneye ulaştırmak amacıyla hasta veya yaralı taşımaya yarayan bir çeşit özel donan

Teoloji
2 yıl önce

Teoloji sözcük anlamı olarak tanrıbilim demektir. (Yunanca θεος, theos, "Tanrı", + λογος, logos, "bi

Teoloji, Bilim, Din, Din Bilimleri, Hristiyan teolojisi, Misyoloji, Patroloji, Tanrı, Yunanca, İlahiyat
Anam
3 yıl önce

* "Anam" - Türkçe 1. Tekil Şahıs İyelik Eki eklenmiş "ana" kelimesi

Alış
3 yıl önce

Alış (İngilizce: Alysh, Türkmence/Kırgızca: Alyş) Orta Asya Türklerinin geleneksel güreşidir. Alışmaktan gelen Alış kelimesi Türkmence

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.