Cin Suresi

Kısaca: Mekke`de nazil olmuştur. 28 âyettir. Cinlerin Kur`an dinleyip hidayete geldikleri anlatıldığından sûre bu ismi almıştır. ...devamı ☟

Mekke`de nazil olmuştur. 28 ayettir. Cinlerin Kur`an dinleyip hidayete geldikleri anlatıldığından sure bu ismi almıştır.

Türkçe Meali

Rahman Rahim olan Allah`ın adıyla

 1. De ki: "Bana gerçekten şu vahyolundu: Cinlerden bir grup dinleyip de şöyle demişler: -Doğrusu biz, (büyük) hayranlık uyandıran bir Kur`an dinledik"
 2. "O (Kur`an), `gerçeğe ve doğruya` yöneltip-iletiyor. Bu yüzden ona iman ettik. Bundan böyle Rabbimiz`e hiç kimseyi ortak koşmayacağız."
 3. Elbette, Rabbimiz`in şanı Yücedir. O, ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk."
 4. "Doğrusu şu: Bizim beyinsizlerimiz, Allah`a karşı `bir sürü saçma şeyler` söylemişler."
 5. "Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah`a karşı asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık."
 6. "Bir de şu gerçek var: İnsanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınırlardı. Öyle ki, onların azgınlıklarını arttırırlardı."
 7. "Ve onlar, sizin de sandığınız gibi Allah`ın hiç kimseyi kesin olarak diriltmeyeceğini sanmışlardı."
 8. "Doğrusu biz göğü yokladık; fakat onu güçlü koruyucular ve şihablarla kaplı (doldurulmuş) bulduk."
 9. "Oysa gerçekte biz, dinlemek için onun oturma yerlerinde otururduk. Ama şimdi kim dinleyecek olsa, (hemen) kendisini izleyen bir şihab bulur."
 10. "Doğrusu bilmiyoruz; yeryüzünde olanlara bir kötülük mü istendi, yoksa Rableri kendileri için (doğruya iletici) bir hayır mı diledi?"
 11. "Gerçek şu ki, bizden salih olanlar vardır ve bunun dışında (ya da aşağısında) olanlar da. Biz türlü türlü yolların fırkaları olmuşuz."
 12. "Biz şüphesiz, Allah`ı yeryüzünde asla aciz bırakamıyacağımızı, kaçmak suretiyle de O`nu hiçbir şekilde aciz bırakamıyacağımızı anladık."
 13. "Elbette biz, o yol gösterici (Kur`an`ı) işitince, ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse, o ne (ecrinin) eksileceğinden korkar ve ne de haksızlığa uğrayacağından."
 14. "Ve elbette bizden Müslüman olanlar da var, zulmedenler de. İşte (Allah`a) teslim olanlar, artık onlar `gerçeği ve doğruyu` araştırıp-bulanlardır."
 15. Zulmedenler ise, onlar da cehennem için odun olmuşlardır.
 16. Eğer onlar (insanlar ve cinler), yol üzerinde `dosdoğru bir istikamet tuttursalardı`, mutlaka Biz onlara bol miktarda su içirir (tükenmez bir rızık ve nimet verir)dik.
 17. Ki, kendilerini bununla denemek için. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, (Allah), onu `gittikçe şiddeti artan` bir azaba sürükler.
 18. Şüphesiz mescidler, (yalnızca) Allah`a aittir. Öyleyse, Allah ile beraber başka hiçbir şeye (ve kimseye) kulluk etmeyin (dua etmeyin, tapmayın).
 19. Şu bir gerçek ki, Allah`ın kulu (olan Muhammed,) O`na dua (ibadet ve kulluk) için kalktığında, onlar (müşrikler,) neredeyse çevresinde keçeleşeceklerdi.
 20. De ki: "Ben gerçekten, yalnızca Rabbime dua ediyorum ve O`na hiç kimseyi (ve hiçbir şeyi) ortak koşmuyorum."
 21. De ki: "Doğrusu ben, sizin için ne bir zarar, ne de bir yarar (irşad) sağlayabilirim."
 22. De ki: "Muhakkak beni Allah`tan (gelebilecek bir azaba karşı) hiç kimse asla kurtaramaz ve O`nun dışında asla bir sığınak da bulamam."
 23. "(Benim görevim,) Yalnızca Allah`tan olanı ve O`nun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Kim Allah`a ve O`nun elçisine isyan ederse, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere onun için cehennem ateşi vardır."
 24. Sonunda onlar, kendilerine vadedileni gördükleri zaman, yardımcı olmak bakımından kim daha zayıfmış ve sayı bakımından kim daha azmış artık öğrenmiş olacaklardır."
 25. De ki: "Bilmiyorum, size vadedilen (kıyamet ve azap) yakın mı, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koymuştur?"
 26. O, gaybı bilendir. Kendi gaybını (görülmez bilgi hazinesini) kimseye açık tutmaz (ona muttali kılmaz.)
 27. Ancak elçileri (peygamberleri) içinde razı olduğu (seçtikleri kimseler) başka. Çünkü O, bunun önüne ve arkasına izleyici (gözetleyici)ler dizer.
 28. Öyle ki onların, Rablerinden gelen risaleti (insanlara gönderilenleri) tebliğ ettiklerini bilsin. (Allah,) onların nezdinde olanları sarıp-kuşatmış ve herşeyi sayı olarak da sayıp-tespit etmiştir.


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Cin
3 yıl önce

hem de cinlere gönderilmiştir. Kur'an'ın 72. suresinin adı cinlerden bahseden, yirmi sekiz âyetten oluşan Cin Suresi bulunmaktadır ve cinleri anlatır...

Cin, Allah, Arapça, Büyücülük, Cehennem, Cennet, Eski Yunanca, Gayb, Hristiyanlık, Kitabı Mukaddes, Kitabı Mukaddes'te cin
A'raf Suresi
3 yıl önce

2019.  Türkçe A'raf suresi, Diyanet meali 14 Haziran 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. İngilizce A'raf suresi meali 27 Eylül 2006 tarihinde...

A'raf Suresi, A'la Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Araf, Asr Suresi
Mülk Suresi
3 yıl önce

Mülk Suresi, (Arapça: سورة الملك) Kur'an'ın 67. Suresidir. Sure 30 ayetten oluşur. Sure ismini birinci ayetinde geçen "el-Mülk" kelimesinden almıştır....

Mülk Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Asr Suresi
Şahab
6 yıl önce

sonradan men edilir. Cinler, yeryüzüne yaklaştıklarında kendilerini yakıcı bir ışık karşılamaktadır. Bu konuyla ilgili ayetler Cin suresi 8-9'dur. Ayetler...

Şahab, Allah, Cin, Kur`an, İslam, Cin suresi
Rahman suresi
3 yıl önce

Rahman Suresi, (Arapça: سورة الرحمن) Kur'an'ın 55. suresi. Sure, 78 ayetten oluşur. Sure ismini ilk ayetinde geçen ve aynı zamanda Allah'ın 99 ismi'nden...

Rahman Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Saffat suresi
3 yıl önce

Saffat Suresi, Mekke döneminde indirildiğine inanılan 182 Ayetten oluşur. Sure, adını ilk ayette geçen “es-Saffat” kelimesinden almıştır. Saffat, sıra...

Saffat Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahiret, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi
Yasin suresi
3 yıl önce

Yâsîn Sûresi (Arapça: سُورَةِ يٰسٓ) Kur'an'ın 36. suresidir. Mekke döneminde indirilmiştir. 83 ayetten oluşur ve adını ilk ayeti olan “Ya-Sin” harflerinden...

Yasin Suresi, A'la Suresi, A'raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Allah, Ankebut Suresi
şirk
3 yıl önce

değerlendirilmiştir. ^ Al-i İmran Suresi, 95 ^ Yusuf suresi, 106 ^ Nisa suresi, 48 ^ Tevbe suresi, 31 ^ Enbiya suresi, 22 ^ Mü'minun suresi, 91 ^ Kuran, 16-Nahl:...

ݞirk, ݞirk