Cin

Kısaca: her şekle girebilen, ateşin alev kısmından yaratılmış, gözle görülmeyen mahlûklar. Lügatta cin, cinnet, cinân, cennet, cenân ve cenin gibi Arapçada (C, N) harfinden meydana gelen kelimeler “örtülü”demektir. Cennet denilen yer, meyveler, çiçekler, güzel kokularla örtülü olduğundan, bu isim verilmiştir. Delilere, mecnûn denilmesi de, aklı örtülü olduğundandır. Cin denilen mahlûklar da, gözden örtülü olduğu, görülmediği için, cin denilmiştir. Cin, cinnîler demektir. “Peri”, Farsçada cin demektir. ...devamı ☟

cin
Cin

her şekle girebilen, ateşin alev kısmından yaratılmış, gözle görülmeyen mahluklar. Lügatta cin, cinnet, cinan, cennet, cenan ve cenin gibi Arapçada (C, N) harfinden meydana gelen kelimeler “örtülü”demektir. Cennet denilen yer, meyveler, çiçekler, güzel kokularla örtülü olduğundan, bu isim verilmiştir. Delilere, mecnun denilmesi de, aklı örtülü olduğundandır. Cin denilen mahluklar da, gözden örtülü olduğu, görülmediği için, cin denilmiştir. Cin, cinniler demektir. “Peri”, Farsçada cin demektir.

Bütün mahluklar, elementlerden yapılmış olup, enerji taşırlar. Mahluklar görülen ve görülmeyen diye ikiye ayrılır.Normal fizik şartlarında, katı, sıvı halinde bulunan varlıkları ve renkli gazları görmek mümkün olduğundan, bunlardan yapılmış cisimler de görülür. İnsanda, katı maddeler ve su çok bulunduğundan insan görünür. Ot ve hayvanlar da aynı şekildedir. Cinniler, havadan ve ateşten meydana gelmiştir. Bunun için cin görünmez. İnsanlar toprak maddelerinden yaratıldığı halde, Allahü teala, bu maddeleri organik ve organize hale, et ve kemiğe çevirmektedir. Melek ve cinler ise, alev şekli değişerek onlara mahsus latif, her şekle dönebilen bir hale gelmiştir. Alevin zulmani (karanlık) olanından cin, nurani olanından melekler yaratılmıştır. Melek ile cin, yaratılış bakımından birbirine yakındır. Melekler, muhteremdir, kıymetlidir. Cin, hakirdir, kıymetsizdir.Meleklerin, cinlere yakınlığı, insanın hayvana yakınlığı gibidir. İnsanların üstün olanları, melekten kıymetli; cin de hayvandan kıymetlidir.

Cin hakkında bilgi her peygamberin kitabında vardır. Cinler, Süleyman aleyhisselamın emriyle iş görürlerdi. Cinnilerin varlığı Kur’an-ı kerimde açıkça bildirilmiştir. Zariyat suresinin 56. ayetinde mealen; “İnsanları ve cinnileri ancak, beni bilip itaat, ibadet etmeleri için yarattım.” buyruluyor. Er-rahman suresi, 74. ayetinde, iman eden cinnin Cennet’e gireceği bildiriliyor. Cinlere inanmayan, kabul etmeyen, başka şekillerde manalar vermeye çalışan İslam dininden çıkar. Cinnilerde erkeklik ve dişilik olur. Evlenmeleri, evleri, yemeleri, içmeleri, üremeleri, ölmeleri, Muhammed aleyhisselamın onlara da peygamber olduğu, Kur’an-ı kerimi dinledikleri, Mekke-i mükerremede ve Medine-i münevverede toplandıkları ve Peygamber efendimizin onlara Kur’an-ı kerim okuduğu, ibadet ettikleri, sadaka verdikleri, iyi işlerine sevap verildiği, cin kafirlerinin Cehennem’e, müminlerinin ise Cennet’e gireceği din kitaplarında bildirilmiştir. Bunların da insanlar gibi müminleri, kafirleri ve fasıkları bulunmaktadır. Kafir ve fasık olanları insanlara zarar yaparlar. Muhafaza melekleri insanı cinden koruduğu gibi, ayet-i kerime ve dua okuyarak, Allahü tealaya sığınanlara da bir şey yapamazlar. Âyet-el kürsi, İhlas, Mu’avvizeteyn ve Fatiha surelerini sık sık okumak da insanı cinden muhafaza eder. Yalnız bunlardan fayda görmek için inancın düzgün olması gerekir.

İbn-i Sina, sar’a hastalığını anlatırken cinden bahsetmektedir. Diyor ki:“Hastalıklara birçok maddeler sebeb olduğu gibi, cinnin hasıl ettiği hastalıklar da vardır ve meşhurdur. Cin, insan vücuduna girerek sar’a hastalığına sebeb olmaktadır.”

cin

Osmanlıca cin kelimesinin Türkçe karşılığı.
(Bak: Cinn)

cin

Türkçe cin kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Cin] n. genie, demon, sprite, clever person, gin, white satin, elf, Geneva, gnome, goblin, gremlin, hob, hobgoblin, Hollands, jinnee, puck
n. China
adj. China, Chinese

cin

masallara ve kimi inançlara göre, göze görünmeyen yaratık; pamuklu, kalın kumaştan giysi ya da pantolon.
akıllı, zeki.
buğday, arpa, yulaf gibi tanelerden çıkarılan ve ardıçla kokulandırılan bir tür alkollü içki.

cin

Türkçe cin kelimesinin Fransızca karşılığı.
(içki) gin [le]; génie [le], lutin [le]

cin

Türkçe cin kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Butz, Dschinn, Geist, Gespenst, Gin, Jeans, Jeansstoff, Troll

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Cin
2 yıl önce

Cin (Arapça: جن), İbrahimi dinler de dahil olmak üzere modern veya antik birçok din ve inanışta bulunan bir tür ruhani mitolojik yaratıktır. Farklı inanışlarda...

Cin, Allah, Arapça, Büyücülük, Cehennem, Cennet, Eski Yunanca, Gayb, Hristiyanlık, Kitabı Mukaddes, Kitabı Mukaddes'te cin
çin
2 yıl önce

Çin, resmî adı ile Çin Halk Cumhuriyeti (kısaca: ÇHC; Çince: 中华人民共和国 (yardım·bilgi), Hanyu Pinyin: Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó), Doğu Asya'da Çin Komünist...

Çin Halk Cumhuriyeti, Çin, 1942, 1949, 1964, 1970, 1980, 1992, 1997, 1 Ekim, 2001
Cin Suresi
2 yıl önce

Cin Suresi, (Arapça: سورة الجن) Kur'an'ın 72. suresidir. Sure 28 ayetten oluşur. Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır. Cinlerin Kur'an dinleyip hidayete...

Cin Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Asr Suresi
Cin Ali
2 yıl önce

Cin Ali, Türkiye'de ilkokul öğrencilerine okumayı kolay öğretmek amacıyla geliştirilmiş 10 kitaplık hikâye serisinin kahramanı. Cin Ali, 1970'li ve 80'li...

Cin Ali, 1968, 1988
Cin (içki)
2 yıl önce

Cin, ilk olarak 1600'lü yılların ortalarında Hollanda'da Dr. Franciscus de la Boe tarafından üretilen cin adını ana aroması olan Felemenkçe "genever (ardıç)"...

Cin biber
2 yıl önce

Cin biber ya da cin biberi veya süs biberi, genellikle turşu ya da ezme yapılan çokyıllık Capsicum frutescens türünden güçlü çalımsı gövdeli, yeşil, sarı...

Cin Mescidi
2 yıl önce

Cin Mescidi veya Cin Camii, Mekke'de bulunan bir cami. Kentin mezarlığının yakınlarındadır. İlk olarak 1700 yılında İbrahim Ağa adlı bir mimar tarafından...

Cin tonik
2 yıl önce

Cin ve tonik veya halk arasında Cin tonik, büyük miktarda buzun üzerine dökülerek yapılan bir highball (alkollü+alkolsüz içecek) kokteylidir. Cin tonik...