Cin

her şekle girebilen, ateşin alev kısmından yaratılmış, gözle görülmeyen mahlûklar. Lügatta cin, cinnet, cinân, cennet, cenân ve cenin gibi Arapçada (C, N) harfinden meydana gelen kelimeler “örtülü”demektir. Cennet denilen yer, meyveler, çiçekler, güzel kokularla örtülü olduğundan, bu isim verilmiştir. Delilere, mecnûn denilmesi de, aklı örtülü olduğundandır. Cin denilen mahlûklar da, gözden örtülü olduğu, görülmediği için, cin denilmiştir. Cin, cinnîler demektir. “Peri”, Farsçada cin demektir.

her şekle girebilen, ateşin alev kısmından yaratılmış, gözle görülmeyen mahluklar. Lügatta cin, cinnet, cinan, cennet, cenan ve cenin gibi Arapçada (C, N) harfinden meydana gelen kelimeler “örtülü”demektir. Cennet denilen yer, meyveler, çiçekler, güzel kokularla örtülü olduğundan, bu isim verilmiştir. Delilere, mecnun denilmesi de, aklı örtülü olduğundandır. Cin denilen mahluklar da, gözden örtülü olduğu, görülmediği için, cin denilmiştir. Cin, cinniler demektir. “Peri”, Farsçada cin demektir.

Bütün mahluklar, elementlerden yapılmış olup, enerji taşırlar. Mahluklar görülen ve görülmeyen diye ikiye ayrılır.Normal fizik şartlarında, katı, sıvı halinde bulunan varlıkları ve renkli gazları görmek mümkün olduğundan, bunlardan yapılmış cisimler de görülür. İnsanda, katı maddeler ve su çok bulunduğundan insan görünür. Ot ve hayvanlar da aynı şekildedir. Cinniler, havadan ve ateşten meydana gelmiştir. Bunun için cin görünmez. İnsanlar toprak maddelerinden yaratıldığı halde, Allahü teala, bu maddeleri organik ve organize hale, et ve kemiğe çevirmektedir. Melek ve cinler ise, alev şekli değişerek onlara mahsus latif, her şekle dönebilen bir hale gelmiştir. Alevin zulmani (karanlık) olanından cin, nurani olanından melekler yaratılmıştır. Melek ile cin, yaratılış bakımından birbirine yakındır. Melekler, muhteremdir, kıymetlidir. Cin, hakirdir, kıymetsizdir.Meleklerin, cinlere yakınlığı, insanın hayvana yakınlığı gibidir. İnsanların üstün olanları, melekten kıymetli; cin de hayvandan kıymetlidir.

Cin hakkında bilgi her peygamberin kitabında vardır. Cinler, Süleyman aleyhisselamın emriyle iş görürlerdi. Cinnilerin varlığı Kur’an-ı kerimde açıkça bildirilmiştir. Zariyat suresinin 56. ayetinde mealen; “İnsanları ve cinnileri ancak, beni bilip itaat, ibadet etmeleri için yarattım.” buyruluyor. Er-rahman suresi, 74. ayetinde, iman eden cinnin Cennet’e gireceği bildiriliyor. Cinlere inanmayan, kabul etmeyen, başka şekillerde manalar vermeye çalışan İslam dininden çıkar. Cinnilerde erkeklik ve dişilik olur. Evlenmeleri, evleri, yemeleri, içmeleri, üremeleri, ölmeleri, Muhammed aleyhisselamın onlara da peygamber olduğu, Kur’an-ı kerimi dinledikleri, Mekke-i mükerremede ve Medine-i münevverede toplandıkları ve Peygamber efendimizin onlara Kur’an-ı kerim okuduğu, ibadet ettikleri, sadaka verdikleri, iyi işlerine sevap verildiği, cin kafirlerinin Cehennem’e, müminlerinin ise Cennet’e gireceği din kitaplarında bildirilmiştir. Bunların da insanlar gibi müminleri, kafirleri ve fasıkları bulunmaktadır. Kafir ve fasık olanları insanlara zarar yaparlar. Muhafaza melekleri insanı cinden koruduğu gibi, ayet-i kerime ve dua okuyarak, Allahü tealaya sığınanlara da bir şey yapamazlar. Âyet-el kürsi, İhlas, Mu’avvizeteyn ve Fatiha surelerini sık sık okumak da insanı cinden muhafaza eder. Yalnız bunlardan fayda görmek için inancın düzgün olması gerekir.

İbn-i Sina, sar’a hastalığını anlatırken cinden bahsetmektedir. Diyor ki:“Hastalıklara birçok maddeler sebeb olduğu gibi, cinnin hasıl ettiği hastalıklar da vardır ve meşhurdur. Cin, insan vücuduna girerek sar’a hastalığına sebeb olmaktadır.”

Diğer anlamları

cin

Osmanlıca cin kelimesinin Türkçe karşılığı.
(Bak: Cinn)

cin

Türkçe cin kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Cin] n. genie, demon, sprite, clever person, gin, white satin, elf, Geneva, gnome, goblin, gremlin, hob, hobgoblin, Hollands, jinnee, puck
n. China
adj. China, Chinese

cin

masallara ve kimi inançlara göre, göze görünmeyen yaratık; pamuklu, kalın kumaştan giysi ya da pantolon.
akıllı, zeki.
buğday, arpa, yulaf gibi tanelerden çıkarılan ve ardıçla kokulandırılan bir tür alkollü içki.

cin

Türkçe cin kelimesinin Fransızca karşılığı.
(içki) gin [le]; génie [le], lutin [le]

cin

Türkçe cin kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Butz, Dschinn, Geist, Gespenst, Gin, Jeans, Jeansstoff, Troll

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Cin ilgili konular

 • Kitabı Mukaddes'te cehennem

  Cehennem sözcüğü İbranicedeki "Ge-Hinnom" sözcüğünden gelir. “Ge” sözcüğünün anlamı “Vadi”dir.
 • Kitabı Mukaddes'te cin

  Cin;(Arapça: جن ) modern veya antik birçok din ve inanışta, İbrahimi dinler de dahil, bulunan bir tür ruhani mitolojik yaratıktır. Farklı i
 • İslam'da cehennem

  :``Bu madde İslam dinindeki cehennem anlayışı hakkındadır. Genel olarak cehennem hakkında bilgi için Cehennem maddesine bakınız.``
 • İslam'da cennet

  :``Bu maddede İslam dinindeki cennet inancı detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Daha genel bir cennet tanımı için Cennet maddesine bakabilir
 • İslam'da cin

  :``Bu madde İslam dinindeki cin anlayışı hakkındadır. Genel olarak cin anlayışı için Cin maddesine bakınız.``
 • Şahab

  Şahab, bir İslam dini terimi.
 • Kutsal Kitap (anlam ayrım)

  * Kutsal Kitap: Hristiyanlık`ın kutsal kitabı Kitabı Mukaddes.
 • Müneccimler

  Müneccimler veya Maguşlar (Latince: ''Magus'', Farsça: ''Maguš'', Yunanca: μάγος), Hıristiyan geleneğinde bebek İsa'ya "Yahudilerin Kralı
 • Cin (İslam)

  cin ateşten yaratılmış, gözle görülmeyen bir ruhani varlıktır.
Cin
cin