Cinsiyet

Canlılar arasında çoğalmayı sağlayan özeliklere verilen ad. Cinsiyet, canlılarda pek çok çeşitlilik...

CINSIYET (türkçe) anlamı
1. Alm. Sexus (m)
2. Geschlecht
3. Genus (n)
4. Fr. Sexualite (f)
5. sexe (m)
6. İng. Sex
7. sexuality. Yaşayan bir organizmada erkekle dişiyi ayırt etmeye yarayan yapı özelliği. Erkeklik
8. basitçe erkek cins hücrelerini üretebilme kâbiliyeti
9. dişilik ise
10. dişi cinsiyet hücresi (yumurta) yapabilme özelliğidir. Bu hücrelerin meydana getirildiği organlar erkekte testis (erbezleri)
11. kadında ovaryum (yumurtalık)lardır. Bütün omurgalılar tek cinslidir. Yâni ya yumurtalıklara veya testislere sâhiptir. Canlılarda dış yapı ve özellikler bakımından da cinsler ayrı özelliktedir. Ancak bâzı tip canlılarda ki bunlar organizmaları çok basit olanlardır
12. her iki cinsiyet organı aynı vücutta bulunur.
CINSIYET (türkçe) ingilizcesi
1. n. sex
2. sexuality
3. gender
CINSIYET (türkçe) fransızcası
1. sexe [le]
CINSIYET (türkçe) almancası
1. n. Geschlechtlichkeit

Cinsiyet hakkında detaylı bilgi

Canlılar arasında çoğalmayı sağlayan özeliklere verilen ad. Cinsiyet, canlılarda pek çok çeşitlilik gösterir. Canlıların iki büyük kolu olan bitkiler ve hayvanlarda, cinsiyet büyük değişiklik gösterir. Bunun yanında, yüksek hayvanlarla ilkel hayvanların cinsiyetleri arasında da önemli farklar bulunur.

Yumurta yapımı ile ilgili olarak değişiklikler ve özellikler gösterir. Erkekte, spermayı yapacak ve döllenme yerine sevk edecek organlar bulunur. Dişide de yumurtayı meydana getirecek ve bunu döllenme yerine götürecek organlar ayırt edilir. Ayrıca, yine yüksek hayvanların dişilerinde meydana gelen yavruyu büyütmeye yarayan organlar da önemli ayrıntıları meydana getirmiş olur. Bu duruma göre, yüksek hayvanlarda, erkeklik ve dişilik arasındaki belirli ayrıntılar şunlardır:

1 - Yumurta ve spermayı meydana getiren iç organların yapısı,

2 - Öbür cinsiyet organları ve cinsiyet hormonları yapısı,

3 - Dış cinsiyet organlarının yapısı,

4 - İskelet yapısı, biyokimyasal ve fizyolojik farklar.

Bazı hayvanlarda, erkeklik ve dişilik aynı organizmada bulunur. Buna Hermafrodit adı verilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Toplumsal Cinsiyet

Cinsel farklılığın sosyal boyutunun ihmal edilmemesi gerektiğini dile getiren feministler tarafından geliştirilen ve cinsiyetin erkekle dişi arasındaki biyolojik ayırıma karşılık geldiği yerde, eni ve dişil arasındaki, buna koşut, ama sosyo-kültürel eşitsiz bölünmeye işaret ...

Cinsiyet Simgeleri

Antik Roma'dan günümüze gelen ve cinsiyetleri sembolize eden astrolojik simgelerdir. * Ucunda ok bulunan Mars simgesi erkeği, ucunda artı bulunan Venüs simgesi de kadını temsil eder.* İçiçe geçmiş bir kadın ve bir erkek figürü heteroseksüelliği sembolize eder.

Cinsiyet Rolü

Cinsiyet rolü, bir kişinin erkek çocuk, erkek, kız çocuk veya kadın olarak durumunu tanıtıcı sözleri yahut davranışlarıdır. Bu rolü, genetik yapıdaki Y kromozomunun varlığı yahut yokluğu belirler.Y kromozomu doğrudan doğruya fetal gonad tipini etkiler.

Cinsiyet Toplum Bilimi

Cinsiyet toplum bilimi Kadın ve erkek arasındaki farkılılıkların kültürel ve toplumsal olarak nasıl kurulduğunu, kadın ve erkeğin sosyal yapı içindeki durumlarını, kadınlık ve erkeklik kimliğinin oluşum sürecini inceleyen toplum bilimi alt dalıdır.

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı

Cinsiyet değiştirme ameliyatı, kadından erkeğe ya da erkekten kadına dönüşmek için yapılan tıbbi uygulamadır. Ameliyatın gerçekleşmesi için hastane, komisyon raporları, mahkeme kararı gerekmektedir.

Cinsiyet Simgesi

Cinsiyet simgeleri, Antik Roma'dan günümüze kadar gelen ve cinsiyetleri sembolize eden astrolojik simgelerdir. Ucunda ok bulunan Mars simgesi erkeği, ucunda artı bulunan Venüs simgesi de kadını temsil eder.

Cinsiyet Üzerine

Sigmund Freud'un yazıp, Türkçeye ''A. Avni Öneş'' tarafından çevirilen, özellikle çocuklar üzerindeki cinsel bastırımları ele alan kitabıdır.

Yaş-cinsiyet Piramidi

Yaş piramidi, nüfus piramidi ya da yaş-cinsiyet piramidi, belirli bir bölge veya ülkenin nüfusunun cinsiyet ve yaş gruplarına göre dağılımını gösteren grafiktir. Çoğunlukla X ekseni üzerine nüfusun, Y ekseni üzerine yaş gruplarının oturtulması ile oluşturulur.

Cinsiyet Ayrımcılığı

Cinsiyetçilik, bir cinsiyetin diğerinden üstün olduğunu savunan görüş ve ideolojidir. Cinsel ayrımcılık ise insanların diğer insanlar hakkındaki yargıları, kişisel değerlerden çok cinsiyete dayandığında ortaya çıkan ve kimi zaman nefret içeren çatışmalı durumdur.

Cinsiyet Ne Veya Nedir

Kız ve erkek olarak ikiye ayrılır.

Hemoglobin

Hemoglobin, Kanda solunum organından dokulara oksijen, dokulardan solunum organına ise karbondioksit ve proton taşıyan protein. Eritrositlerin içerisinde bulunurlar. Oksijeni +2 değerlikli demir içeren hem molekülleri ile bağlarlar. Başlıca sentez yeri eritrosit üretimi sırasında ...

Lingerie

Lingerie kadın iç giyim terimidir. Fransızca kelime iç çamaşırı anlamına gelen 'lin' den türemiştir. Fransızcada her iki cinsiyet için de iç giyim anlamında kullanılsa da İngilizcede sadece kadınların moda iç giyimleri (erotik görünüşlü, materyalleri tipik olarak; Likra, ...

Mobbing

Mobbing, psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamına gelen Latince kökenli sözcük. Özellikle hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun, diğerlerine psikolojik ...