Cinsiyet Simgeleri

Kısaca: Antik Roma'dan günümüze gelen ve cinsiyetleri sembolize eden astrolojik simgelerdir. * Ucunda ok bulunan Mars simgesi erkeği, ucunda artı bulunan Venüs simgesi de kadını temsil eder.* İçiçe geçmiş bir kadın ve bir erkek figürü heteroseksüelliği sembolize eder. ...devamı ☟

Cinsiyet simgeleri
Cinsiyet Simgeleri

Antik Roma'dan günümüze gelen ve cinsiyetleri sembolize eden astrolojik simgelerdir.

  • Ucunda ok bulunan Mars simgesi erkeği, ucunda artı bulunan Venüs simgesi de kadını temsil eder.
  • İçiçe geçmiş bir kadın ve bir erkek figürü heteroseksüelliği sembolize eder.
  • Birbiri üzerine binmiş kadın ve erkek simgeleri, kadın ve erkek arasındaki farklarla çeşitliliğin göz ardı edilmediğinin altını çizen heteroseksüel bilinci simgeler.
  • İç içe geçmiş iki erkek simgesi 1970'lerden bu yana eşcinsel erkekler tarafından kullanılmaktadır.
  • İç içe geçmiş iki kadın simgesi, genelde lezbiyenlik için kullanılsa da, bazı feministlerin bu simgeyi kadın kardeşliği için, iç içe geçmiş üç venüs simgesini ise kadın eşcinselliği için kullandığı görülmüştür. 1970'lerin bazı lezbiyen feministleri üç-dişi simgesini erkek egemen toplumun dayattığı tekeşlilik standartına isyanı simgelemek için kullanmışlardır. Günümüzde, üç-dişi sembolü de sadece lezbiyenliği simgelemektedir.
  • Cinsiyet değiştiren kişilerin ok ve artı işaretlerini aynı halkada buluşturarak yeni bir sembol yarattıkları görülmüştür.
  • Merkür'ün astrolojik simgesi, geleneksel olark cinsiyet değiştiren kişilerin sembolü olarak kabul edilir. Yunan mitolojisinde Hermes (Roma mitolojisindeki Merkür'ün karşılığı) ve Afrodit Hermafroditus adını verdikleri bir çocuk sahibi olurlar. Bu çocuk, hem erkek hem kadın organlarına sahiptir. (Hermafrodit terimi de buradan gelir) Simgede, üstteki hilal erkeği alttaki artı işareti kadını, halka ise her iki yanında birbirini dengelen birer cinseyitin bulunduğu bireyi temsil eder.
  • International Foundation of Gender Education (IFGE) logosu da cinsiyet değiştirenlerin sembollerinden biridir. Cinsiyet simgelerinden esinlenerek tasarlanmıştır. IFGE, cinsiyet değiştirme ve karşı cinsin giysilerini giyme konularına eğilen bir eğitim ve yardım kuruluşudur. Kuruluşun logolarından biri lavanta rengini pembe üçgeni bir halkada birleştirerek tüm cinsiyetlerin bir arada bulunuşunu simgeler. Bu simge, tescilli olmasına rağmen, cinsiyet değiştirenler veya cinsel farklılıkları destekleyen bireylerce ticari olmayan amaçlar için kullanılabilir.


Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Cinsiyet simgeleri Resimleri

Venüs sembolü
1 yıl önce

buradan gelir) Simgede, üstteki hilâl erkeği, alttaki artı işareti kadını, halka ise her iki yanında birbirini dengeleyen birer cinsiyetin bulunduğu bireyi...

Kadın
1 yıl önce

olarak Herstory diye kavramsallaştırılan araştırma alanı, tarihbilimin ve cinsiyet araştırmalarının bir alanıdır. Kadın tarihi araştırması feminist bir yaklaşımla...

Kadın, Ana, Androjen, Biyoloji, Cinsellik, Dişi, Eski Türkçe, Faktör, Fizyoloji, Gebelik, Genetik
Bekâret
1 yıl önce

değer yargısı olarak benimsenir. Herhangi bir cinsel ilişkiye girmeden cinsiyet değiştiren kişiler için geçerliliğine dair yaygın herhangi bir bilgi yoktur...

Bekâret, Artemis, Athena, Cinsel ilişki, Erkekegemen, Evlilik, Fuhuş, Hestia, Kızlık zarı, Matta İncili, Meryem Ana
Brahma
1 yıl önce

felsefesinde bütün varlıkları kapsayıcı üstün ruh olarak kabul edilen ve cinsiyetten münezzeh Brahman ile karıştırılmamalıdır. Brahma'nın eşi Saraswati'dir...

Brahma, Brahman, Devi, Din, Durga, Ganeşa, Gayatri, Hanuman, Hinduizm, Hint, Hint tanrıları
Orak ve çekiç
1 yıl önce

komünist partiler de Çin’nin ve Sovyetler Birliği’nin liderliğinde bu simgeleri kullanılmaya başladılar. Orak ve çekiç ideolojik temelleri temsiliyetteki...

Orak ve çekiç, İngiltere Komünist Partisi LogosuGüneş, Angola Bayrağı, Demokratik Almanya Askeri Arması, 4. Enternasyonel Logosu, Avusturya Askeri Arması, ABD Komünist Partisi logosu, 2001, 1921, 1917, 1918
Tarikat Kapısı
1 yıl önce

eğitimi özümseyebilmek için içtenlikle çalışmaktır. Alevi-Bektaşilik’te cinsiyet farkı gözetilmez. “Saçını giderme”, “kadının dişiliği”nin “erkeğin kişiliği”nin...

Tarikat Kapısı, Bektaşilik, Dört Kapı Kırk Makam, Post
Eşitlikçi feminizm
5 yıl önce

Feminism? kitabında ortaya attığı iki terimden biri eşitlikçi feminizm diğeri cinsiyet feminizmidir. Eşitlik ve farklılık feminizmi arasındaki farklılıklar, değişik...

Jacques Lacan
1 yıl önce

olmadığını, kurgusal bir ürün olduğunu belirlemek yatar. Lacan'ın fallus ve cinsiyet hakkındaki temel fikirleri Ecrits kitabı içinde "Fallus'un Anlamı" adlı...

Jacques Lacan, 13 Nisan, 1901, 1966, 1981, 20. yüzyıl felsefesi, 9 Eylül, Aile, Althusser, Ampirizm, Antropoloji