Cizye

Kısaca: Eskiden Müslüman memleketlerde oturan Hıristiyanlardan alınan vergi Hıristiyanlar, İslâm ülkelerine vardıklarında... ...devamı ☟

Eskiden Müslüman memleketlerde oturan Hıristiyanlardan alınan vergi Hıristiyanlar, İslam ülkelerine vardıklarında, bu ülkeleri yönetenler tarafından; a - Müslümanlığı kabul etmeleri b - Asker olmaları c - Cizye vermeleri teklifleriyle karşı karşıya bırakılırlardı. Bu tekliflerden askerliği ve Müslümanlığı kabul etmeyenler için, Müslüman devletin korunmasına girmeleri, dinlerinde, geleneklerinde, günlük yaşayışlarında, sanat ve ticaretlerinde serbest ve bağımsız kalmaları karşılığı olarak cizye denen vergi alınırdı. İkin Halife Ömer zamanın da başlayan bu vergiye göre, en zengin Hıristiyanlardan, yılda bir kere olmak üzere 4 dirhem gümüş, orta hallilerden 24 dirhem gümüş, fakirlerden 12 dirhem gümüş alınırdı. Bu şekil, Osmanlılar tarafından da kabul edilmiştir. Fakat alınan para miktarı, zamanla değişime uğramıştır. 1855 tarihli Islahat Fermanı ile cizye kaldırılmış; bunun yerine, Hıristiyanların askere alınmamalarına karşılık bedel-i askeri adlı bir vergi konmuştur. Cizyenin adı değişmiş şekli olan bu vergi de, 1908 devriminden sonra Hıristiyanlar askere alındıklarından kaldırılmıştır.

Cizye

müslüman devletlerde müslüman olmayanlardan alınan bir çeşit vergi.

Cizye

Türkçe Cizye kelimesinin Almanca karşılığı.
Tribut

Cizye

Cizye Alm. Kopfsteuer (f), hist, Fr. Copitation, cote personnelle (f), İng. Poll tax. İslâm devleti idâresi ve himâyesinde yaşayan gayri müslim (Müslüman olmayan) vatandaşlardan şahıs başına alınan vergi. Lugat mânâsı “cezâ”, yâni “karşılık” demektir. Gayri müslimlerden ölümden kurtulma, canlarını, mallarını ve her türlü haklarını koruma karşılığında alınırdı. Bunlardan başka gayri müslimleri öldürmeyip cizye almakla, Müslümanlar arasında kalarak, İslâmın güzelliğini, hak din olduğunu görerek İslâm dînine girmeleri için onlara mühlet verilmiş, fırsat tanınmış olurdu. Bu bakımdan cizye aynı zamanda güzel bir İslâma dâvet metodudur.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Persler
3 yıl önce

hânedanlar tarafından cizyeye bağlanan Persler, din değiştirerek Müslüman olmaya zorlandılar. Her ne kadar 16. yüzyılda cizye kaldırıldıysa da Ekber...

Pers İmparatorluğu, 1935, Büyük İskender, Kiros Silindiri, Tarih, Taslak, İran, Ahameniş İmparatorluğu, Pers Krallığı, İran İslam Cumhuriyeti, İranlılar, Sasani İmparatorluğu, Sasaniler, Sasani Devleti, Persler, Persiya, Pers İmparatorluğu, İran, İran Tarihi, İran Hanedanlıkları, Pers devleti, Sasani Devleti
Zimmi
3 yıl önce

hukukçularına (fakihlere) göre zimmî ya da ehl-i zimme, anlaşma gereği cizye verme yükümlülüğünü (bkz. Tevbe Suresi, 29'uncu ayet) yerine getirmelerine...

Zimmi, Cizye, Mal, Namus, Tarih, Taslak, İslâm, Can
Tekeli, Çemişgezek
6 yıl önce

da 34 hane olmak üzere sadece Gayrimüslim nüfus yaşamaktadır. 1691 yılı Cizye Defterinde de, "Ahtok" adıyla Gayrimüslim nüfusun yaşadığı köyler arasında...

Tekeli, Çemişgezek, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akçapınar, Çemişgezek, Alakuş, Çemişgezek
Göktepe, Mazgirt
6 yıl önce

1530 yılı tahrir kayıtlarında yer almayan günümüz yerleşimi, 1691 yılı Cizye Defterinde, "Gökdepe" adıyla Mazgirt kazasında Gayrimüslimlerin (Ermeni)...

Göktepe, Mazgirt, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akdüven, Mazgirt, Akkavak, Mazgirt
Aslanyurdu, Mazgirt
6 yıl önce

bir köydür. Yerleşimin bilinene en eski adı "Lazvan" olup 1691 tarihli Cizye Defterinde, Sağman kazasında Gayrimüslimlerin (Ermeni) yaşadığı köyler arasında...

Aslanyurdu, Mazgirt, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akdüven, Mazgirt, Akkavak, Mazgirt
Demirkazık, Mazgirt
6 yıl önce

Tunceli ilinin Mazgirt ilçesine bağlı bir köydür. Yerleşim 1691 tarihli Cizye Defterinde, "Koç İvanis" adıyla Mazgird kazasında Gayrimüslimlerin yaşadığı...

Demirkazık, Mazgirt, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akdüven, Mazgirt, Akkavak, Mazgirt
Koçkuyusu, Mazgirt
6 yıl önce

ilçesine bağlı bir köydür. Yerleşimin eski adı "Dilanoğlu" olup 1691 tarihli Cizye defterinde, mezra statüsünde Gayrimüslimlerin yaşadığı yerleşimlerinden...

Koçkuyusu, Mazgirt, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akdüven, Mazgirt, Akkavak, Mazgirt
Paşacık, Çemişgezek
6 yıl önce

üzere sadece Gayrimüslim nüfus yaşamaktaydı. 1691 Cizye Defterinde de "Oskiğ" adıyla görülen köy, cizye vergisine konu 71 kişiyle Çemişgezek kaza merkezinden...

Paşacık, Çemişgezek, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akçapınar, Çemişgezek, Alakuş, Çemişgezek