Claver

Claver

Claver İngilizce anlamı ve tanımı

Claver anlamları

  1. (noun) Frivolous or nonsensical talk; prattle; chattering.
  2. (noun) See Clover.

Claver tanım:

Kelime: cla·ver
Söyleniş: 'klA-v&r
İşlev: intransitive verb
Kökeni: probably of Celtic origin; akin to Scottish Gaelic clabaire babbler
chiefly Scottish : PRATE, GOSSIP
- claver noun, chiefly Scottish

Claver ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Chaffer, Chat, Chatter, Chitchat, Confab, Confabulate, Gossip, Jaw, Natter, Visit,

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.