Clermont Konsili

Kısaca: Clermont Konsili, 1095 Kasım'ında, Papa II. Urbanus’un başkanlığında ve birçok din adamının katılımıyla gerçekleşen Clermont Konsili Haçlı Seferleri’nin başlangıç noktasıdır. ...devamı ☟

Clermont Konsili, 1095 Kasım'ında, Papa II. Urbanus’un başkanlığında ve birçok din adamının katılımıyla gerçekleşen Clermont Konsili Haçlı Seferleri’nin başlangıç noktasıdır. Bizans İmparatoru I. Aleksios Komnenos, Papa II. Urbanus'tan Selçuklulara karşı yardım istedi. Böylece zaten Kudüs'teki Hristiyanlığın kutsal topraklarının Müslümanların kontrolünde olmasından hoşnut olmayan Avrupalılar arasında haçlı seferi düşüncesi oluştu. Papa II. Urbanus 18 Kasım - 28 Kasım 1095 tarihleri arasında Fransa'nın Clermont kentinde bir kurultay topladı. Konsilde Hıristiyan dünyasında hakim olan barışçı doktrin terk edilmiş ve Haçlı Seferleri’nin temeli atılmıştır. II. Urbanus, Clermont Konsili'nin sonunda, Doğu’daki Hristiyanların zor durumda olduğunu, hacıların taciz edildiğini ve engellendiğini, Hristiyanlarca kutsal sayılan yerlere saygısızlık edildiğini iddia etmiştir. Farklı toplumsal sınıflara mensup bir topluluk önünde yaptığı konuşmada Hristiyanlardan tek bir bayrak altında birleşmeye ve "kutsal toprakları Müslümanların elinden kurtarmak için savaşmaya" çağırmıştır. Bu çağrıya cevap veren ordular 1097 yılında ilk defa Anadolu'ya girerek Birinci Haçlı seferini başlattılar. Ayrıca bakınız *Deus vult

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Deus vult
6 yıl önce

istiyor) Birinci Haçlı Seferinin karar altına alındığı 1095 yılındaki Clermont Konsili toplantısında Papa II. Urbanus tarafından propaganda amaçlı olarak...

II. Urbanus
2 yıl önce

görevleri üstlendi. 27 Kasım 1095'te, Fransa'nın Clermont-Ferrand şehrinde geniş katılımlı bir kilise konsili topladı. Binlerce insanın önünde gerçekleşen...

I. Philippe
6 yıl önce

yapılması hazırlanan Clermont Konsili sırasında bu sorunu bir kenara bırakamadı. Birinci Haçlı Seferi'nin başlaması için yapılan bu Konsil sırasında Papa II...

Haçlı Seferleri
3 yıl önce

yılında Clermont'ta toplanan kilise konsilinde Papa II. Urban (Urbanus) tarafından başlatıldığı kabul edilmektedir. 1095 yılında Clermont'ta toplanan...

Haçlılar, Hristiyanlar, Müslümanlar, İslamiyet, Kudüs, Roma, Papa, Selçuklular, Anadolu Selçukluları, Bizans İmparatorluğu
Birinci Haçlı seferi
3 yıl önce

Fransa'ya döndü. Fransa'daki gezileri sonunda Kasım ayında bir Clermont Konsili toplandı. Bu konsilin açılış konuşmasında II. Urbanus Fransız Soyluları ve kilise...

Birinci Haçlı seferi, 1095, 1096, 1099, Anadolu, Anadolu Selçuklu Sultanları, Batı Avrupa, Bizans, Casus belli, Eskişehir, Filistin
Pierre L'Ermite
6 yıl önce

Müslümanlara karşı savaşa sürükleyen Fransız vaizdir. Keşiş Pierre Clermont Konsili'ne katıldı ve Papa II. Urbanus'un verdiği vaizden sonra hemen Haçlıları...

Bizans İmparatorluğu
3 yıl önce

imparatorlar artık bu iş için genel eklesiyastik konsillere başvurmak zorundaydı. Arles Konsili ve Birinci İznik Konsili'ni toplaması, Konstantin'in kilisenin birliğine...

Avrupa tarihi
3 yıl önce

Urbanus 18 Kasım-28 Kasım 1095 tarihleri arasında Fransa'nın Clermont kentinde Clermont Konseyi'ni toplayarak Avrupa'nın liderlerini Müslümanlarla savaşa...