Collection

1. anlamı (i). toplama; toplanmış şeyler, koleksiyon; kilisede toplanan para, iane; tabaka.,yığın/koleksiyon/toplama.
2. anlamı toplama. toplanma. koleksiyon. derlem. biriktiri. iane. toplanan para. yığın. posta kutusunu boşaltma.

Collection

i. toplama, toplanma, derleme; toplanmış yardım; para toplama, koleksiyon; tahsilât; tabaka; yığın

Collection

Fransızca Collection kelimesinin Türkçe karşılığı.
[la] koleksiyon

Collection

Collection İngilizce anlamı ve tanımı

Collection anlamları

  1. (noun) That which is obtained in payment of demands.
  2. (noun) The jurisdiction of a collector of excise.
  3. (noun) The act or process of collecting or of gathering; as, the collection of specimens.
  4. (noun) A gathering or assemblage of objects or of persons.
  5. (noun) A gathering of money for charitable or other purposes, as by passing a contribution box for freewill offerings.
  6. (noun) That which is collected
  7. (noun) An accumulation of any substance.
  8. (noun) The act of inferring or concluding from premises or observed facts; also, that which is inferred.

Collection tanım:

Kelime: col·lec·tion
Söyleniş: k&-'lek-sh&n
İşlev: noun
1 : the act or process of collecting
2 a : something collected; especially : an accumulation of objects gathered for study, comparison, or exhibition or as a hobby b : GROUP, AGGREGATE c : a set of apparel designed for sale usually in a particular season

Collection ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Accumulation, Aggregation, Appeal, Assemblage, Assembling, Collecting, Compendium, Ingathering,

Collection

Fransızca Collection kelimesinin İngilizce karşılığı.
(f) n. collection; series; raising, miscellany

Collection

n. group of objects that have been collected; money collected from people; accumulation
n. collection; series; raising, miscellany

Collection

İngilizce Collection kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. colección, álbum, antología, compendio, compilación, recolección, recopilación; cobranza, cobro, colecta, recaudación; recogida; allegamiento

Collection

İngilizce Collection kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. collection, ramassage, rassemblement; encaissement

Collection

İngilizce Collection kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Sammlung; Kollektion; Inkasso; Ansammlung

Collection

İngilizce Collection kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. raccolta; collezione; gruppo; colletta; serie; (Comm) riscossione, esazione; (Post) levata

Collection

İngilizce Collection kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. coleção; cobrança; recoleta

Collection

İngilizce Collection kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. verzameling; collectie; inzameling

Collection

Fransızca Collection kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
1. (hobby) collectie (f); verzameling (f)
2. (art) portefeuille (m)

Collection

Fransızca Collection kelimesinin Almanca karşılığı.
n. sammlung, kollektion, galerie, reihe, serie

Collection

Fransızca Collection kelimesinin İtalyanca karşılığı.
1. (hobby) raccolta (f); collezione (f)
2. (art) portfolio {invariable}

Collection

Fransızca Collection kelimesinin Portekizce karşılığı.
1. (hobby) coleção (f)
2. (art) book (m)

Collection

Fransızca Collection kelimesinin İspanyolca karşılığı.
1. (hobby) colección (f)
2. (art) cartera (f)
Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan, kendisine özgü yasaları olan ve ancak bu yasalar çerçevesinde gelişen, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış seslerden örülmüş bir anlaşma sistemidir. Dilin özellikleri aşağıdaki gibidir:Dil, gelişmiş bir iletişim aracıdır.

Dil, seslerden oluşmuş bir anlaşma sistemidir.


Tam anlamıyla anlatma ve anlaşma; seslerden örülü kurallar bütünü olan "dil" ile sağlanır.


Dil, düşünce ve zekânın bir göstergesidir.


Dil, canlı bir varlıktır.


Dil, sosyal bir varlıktır.


Dil, bir ortaklıktır.

Yanıtlar