Convertible

Kısaca: Cabriolet veya Kabrio, 2 veya daha fazla oturma yeri olan (arkada acil oturma yeri ) 2 veya 4 kapılı , 2 veya 4 yan pencereli ( tamamiyle indirilebilir camlar ) havaya dayanıklı açılır kapanır tavanı olan , açık veya kapalı olarak kullanılabilen binek taşıtı.Tavanı tenteden yapılmışsa Softtop , tavanı metalden yapılmışsa Hardtop diye kendi arasında sınıflandırılır. ...devamı ☟

Convertible
Convertible

Convertible ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Cabriolet

Convertible

1. anlamı (i)., (s). değiştirilebilen herhangi bir şey; üstü açılıp kapanabilen spor araba; (s). değiştirilebilir, tahvili mümkün. convertible bonds tahviii kabil bonolar. convertible money madeni paraya çevrilebilen kâğıt para.,üstü açılabilir araba,üstü.
2. anlamı (para) konvertibıl. başka bir şeye dönüştürülebilen. üstü açılır araba.

Convertible

Convertible tanım:

Kelime: con·vert·ible
Söyleniş: k&n-'v&r-t&-b&l
İşlev: adjective
1 : capable of being converted
2 : having a top that may be lowered or removed convertible coupe
3 : capable of being exchanged for a specified equivalent (as another currency or security) a bond convertible to 12 shares of common stock
- con·vert·ibil·i·ty /-"v&r-t&-'bi-l&-tE/ noun
- con·vert·ible·ness /-'v&r-t&-b&l-n&s/ noun
- con·vert·ibly /-blE/ adverb

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.