Otomotiv

Kısaca: Otomotiv, motorlu taşıt yapımıyla uğraşan endüstri koludur. ...devamı ☟

Otomotiv, motorlu taşıt yapımıyla uğraşan endüstri koludur.

Otomotiv Sanayiinin Ekonomideki Önemi

Otomotiv sanayii, tüm sanayileşmiş ülkelerde ekonominin lokomotifi olarak kabul edilmektedir. Sektörün ekonomideki sürükleyici-lokomotif etkisinin nedeni, diğer sanayi dalları ve ekonominin diğer sektörleri ile olan çok yakın ilişkisidir. Otomotiv sanayii demir-çelik, petro-kimya, lastik gibi temel sanayi dallarında başlıca alıcı ve bu sektörlerdeki teknolojik gelişmenin de sürükleyicisidir. Turizm, altyapı ve inşaat ile ulaştırma ve tarım sektörlerinin gerek duyduğu her çeşit motorlu araçlar sektör ürünleri ile sağlanmaktadır. Bu sektördeki değişimler, ekonominin tümünü yakından etkilemektedir. Otomotiv sektörü Motorlu Taşıt Aracı üreten bir sanayidir. Dünyada toplam motorlu taşıt üretiminin yaklaşık % 70 ini otomobil üretimi oluşturmaktadır. Türkiyede de bu oran geçerlidir. Otomobil üretimi, diğer motorlu taşıtlara göre çok daha yüksek adetlerde yapılır. Bu suretle otomobil üretimi, güçlü bir yan sanayiini oluşturarak diğer taşıtların üretimine de destek olur. Bu nedenle otomobil üretimi, otomotiv sanayiinin temelidir.

Otomotiv sanayiinin önemi

  • Uzay-havacılık sanayiinden sonraki en karmaşık teknoloji gerektiren otomotiv sanayii, başlıca önemli mühendislik alanlarını içeren multi-disipliner bir teknoloji gerektirir.
  • Motorlu taşıt aracı; niteliği, malzeme yapısı, prosesi, teknolojisi ve üretim yeri farklı olan 5,000 dolayında parçanın, ortak kalite yönetimi ve verimlilik anlayışı ile üretimi ve bir araya getirilmesi ile ortaya çıkar. a€¢
  • Bir motorlu aracın üretimi ve trafiğe çıkabilmesi için güvenlik, trafik ve çevre ile ilgili 50 dolayında küresel teknik mevzuata uyumu ve bunun belgelendirilmesi zorunludur. Bu mevzuat teknolojideki gelişmelere bağlı olarak sürekli yenilenmektedir. Özellikle çevre ile ilgili yeni mevzuat hazırlıkları sektörü büyük baskı altında tutmaktadır.
  • Pazardaki yoğun rekabet nedeni ile müşteri tatmini ancak teknolojik gelişme ile sağlanmaktadır. Bu nedenle sektörde, yoğun Ar-Ge ve sürekli gelişme esastır.
  • Otomotiv sektörü kendisi dışında, ham madde ve yan sanayi ile otomotiv ürünlerinin tüketiciye ulaşmasını sağlayan ve bunu destekleyen pazarlama, bayi, servis, akaryakıt, finans ve sigorta sektörlerinde geniş iş hacmi ve istihdam yaratmaktadır.
  • Otomotiv sektörü ülkedeki savunma sanayiinin gelişmesinde ve teknolojik düzeyin yükselmesinde temel oluşturmaktadır. Bu sanayi dalında halen, büyük bir teknolojik gelişme potansiyeli ve gücü bulunmaktadır. Bu özellikleri nedeni ile otomotiv sanayii, stratejik bir sanayi olarak Hükümetlerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için özel bir planlama yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşmekte olan bu sektörde rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler ile AB, NAFTA gibi ekonomik birliklerde bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulanmaktadır


İç BağlantılarLinklerKaynaklar

Vikipedi

otomotiv

Motorlu taşıt yapımıyla uğraşan endüstri kolu.

otomotiv

Türkçe otomotiv kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. automotive

otomotiv

motorlu taşıt yapımını konu alan sanayi dalı.

otomotiv

Türkçe otomotiv kelimesinin Fransızca karşılığı.
automobile

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Otomotiv endüstrisi
6 yıl önce

Otomotiv endüstrisi, terim anlamı olarak, motorlu araçları tasarlayan, geliştiren, üreten ve pazarlayan iş sektörüdür. 2007 yılı itibarıyla, tüm dünyada...

Doğuş Otomotiv
2 yıl önce

Doğuş Otomotiv, Türkiye'de faaliyet gösteren, 1994 yılında Doğuş Holding bünyesinde kurulan otomotiv distribütör ağı. Binek araç ve hafif ticari araç,...

Otomotiv mühendisliği
2 yıl önce

Çağdaş otomotiv mühendisliği taşıt mühendisliğinin bir parçasıdır, Makina Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği...

Yan Sanayi (otomotiv)
6 yıl önce

Yan sanayi, otomotiv yan sanayi veya yenileme pazarı; otomotiv endüstrisinde ikinci sırada bulunan büyük bir pazara verilen addır. Genelde üretim, yeniden...

Türk otomotiv sanayisi
6 yıl önce

radyatör, benzin deposu, tampon ve şase ara malzemesi üretecek olan Türk Otomotiv Endüstrileri A.Ş. kuruldu. 1963 yılında ise Otobüs Karoseri A.Ş. tarafından...

Türk otomotiv sanayisi, 1929, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı, 1930, 1954, 1955, 1959, 1960, 1961, 1963, 1966
Toyota Türkiye
6 yıl önce

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş., merkezi Türkiye'nin Sakarya ilinde bulunan bir şirkettir. Toyota'nın Avrupa'daki üretim tesislerinden biridir. Corolla...

Toyota Türkiye, Acura, Adapazarı, Aleko, Alfa Romeo, Anadol, Ariel, Aro, Asia motors, Askari, Aston Martin
Foton (otomotiv)
6 yıl önce

üretimi yapılan Çin'in en büyük otomotiv üreticilerindendir.28 Ağustos 1996 tarihinde kurulmuştur ve şu an Pekin otomotiv Grubuna bağlıdır. Foton AUV Foton...

Karsan
6 yıl önce

Kıraç yönetiminde hafif ve ağır ticari araç üretimi yapan Bursa merkezli otomotiv şirketi. 2004 yılında hayata geçirdiği tek tesiste çok marka yaklaşımı...

Karsan, Karsan, Mazgirt, Karsan (otomobil), Anlam ayrım